Netwerk Strategisch bestuurssecretarissen funderend onderwijs (2024-2025)

Een theoretische en praktische verdieping van de rollen en taken van de 'spin in het web'

De functie van bestuurssecretaris is binnen veel schoolbesturen nieuw of in ontwikkeling. Vaak zijn de exacte taakinhoud, rol en positie nog niet uitgekristalliseerd. Wat verwachten anderen van de bestuurssecretaris, waar ligt de eerste loyaliteit, hoe verstevig je de positie van collega’s en wie trekt er al snel aan het kortste eind? Kortom: hoe kom en blijf je als bestuurssecretaris in positie en hoe blijf je effectief? Deze vraag staat centraal in dit netwerk voor strategisch bestuurssecretarissen in het funderend onderwijs.

Voor wie?

De aanduiding ‘strategisch’ definieert het niveau waarop jij primair werkt in jouw organisatie. Je hebt een spilfunctie bij het in positie brengen en houden van betrokkenen binnen de governance (intern toezicht – medezeggenschap – bestuur) en bedrijfsvoering (schoolleiding – ondersteunende diensten – bestuur), met bijpassende externe taken in de omgeving van de organisatie. Dat betekent dat je waarschijnlijk werkt in schaal 11 tot 13. Verder werk je in ten minste een middelgrote onderwijsorganisatie (vanaf circa 2.500 leerlingen).

“De bijeenkomsten van dit netwerk zijn heel afwisselend en de methodieken en tools die werden aangereikt waren direct toepasbaar in mijn werk. Het netwerk heeft me geholpen om mijn rol beter te kunnen uitoefenen en is een aanrader voor iedere bestuurssecretaris in het funderend onderwijs.”
Jelle Mulder, bestuurssecretaris a.i. Zonova, deelnemer aan het netwerk in 2023-2024

Wat kun je verwachten?

In dit netwerk staan vraagstukken uit de eigen praktijk van de deelnemers centraal en er is veel ruimte voor uitwisseling met collega’s. De begeleiders brengen inhoudelijke en praktische expertise in.

Intake
Voorafgaand aan de kick-offbijeenkomst voeren de begeleiders met iedere (potentiële) deelnemer een kort digitaal intakegesprek, om zicht te krijgen op de concrete ontwikkelvraag, voorkennis/ervaring en context van de organisatie. Op basis van de intake nemen we in onderling overleg een definitief besluit over jouw deelname.

Kick-offbijeenkomst
De kick-offbijeenkomst staat in het teken van kennismaking en oriëntatie, eigen praktijk en ontwikkelvragen, en afspraken over de definitieve opzet van het netwerk.

Scholingsbijeenkomsten
De drie volgende bijeenkomsten (scholing) worden afwisselend ingericht qua inhoud, opzet en (werk)vorm. Onderdelen zijn in ieder geval: kennisoverdracht, begeleide intervisie, dilemmagerichte theoretische verdieping, dialoog met sprekers (eventueel uit andere sectoren) en uiteraard ruime gelegenheid om praktijkervaringen te delen en hierop collegiale reflectie te vragen. We geven deelnemers ter voorbereiding informatie en (mogelijk) kleine opdrachten.

Wat levert het op?

Dit netwerk draagt bij aan de versterking van professionaliteit en de ervaren regie op je functie. Je bent beter toegerust om je complexe en veeleisende taak te vervullen en bent van nog grotere toegevoegde waarde voor jouw organisatie. Het netwerk is nadrukkelijk gericht op een balans tussen geven en nemen. Dit levert het volgende op:

  • beter zicht op gedeelde opvattingen over de zuivere rol van de bestuurssecretaris;
  • beter zicht op de kennis en afwegingen die spelen bij het vormgeven van de functie van bestuurssecretaris (en communicerende vaten);
  • meer zicht op, en begrip van, dilemma’s in de functie en organisatie;
  • groter bewustzijn van de eigen kwaliteiten en valkuilen bij het opereren op snijvlakken in de organisatie;
  • meer regie op de toekomstige inrichting en/of praktische vormgeving van de eigen functie.

Tot slot hopen wij dat het netwerk je een blijvende kring collega’s oplevert om mee te spiegelen, best practices mee te delen en om raad en daad te vragen. Dit laatste betekent dat de kwaliteit van het netwerk staat of valt met de betrokkenheid, bereidheid en bevlogenheid van de deelnemers.

Waarom B&T?

B&T wil bijdragen aan duurzame onderwijsontwikkeling. We bekrachtigen leiders in het onderwijs in hun rol en staan hen bij in hun ambitie naar steeds beter onderwijs voor leerlingen. De bestuurssecretaris is de ‘spilfunctie’ rondom deze leiders. Wij voelen ons verwant met de bestuurssecretaris omdat we een vergelijkbare missie en rol hebben en richten ons op het verder professionaliseren en ontwikkelen van bestuurssecretarissen in het funderend onderwijs. Lees meer over onze visie op de taakinhoud, rol, context en positie van de bestuurssecretaris.

Praktisch

De deelnamekosten zijn € 2.250,- (vrijgesteld van btw). Dit bedrag is inclusief alle faciliteiten, verzorging en materialen. Het netwerk bestaat uit vier bijeenkomsten van ongeveer 5 uur, gecombineerd met een maaltijd.

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd maar heb je nog vragen? Neem dan contact op met een van de begeleiders.

“Als bestuurssecretaris moet je meebewegen met de vragen van de organisatie en heb je verschillende rollen te vervullen. Deelname aan dit netwerk maakt je daar bewust van, zodat je actief leert schakelen en je kunt ontwikkelen tot ‘smeerolie’ van je organisatie.”
Liselot Godschalx, T-PrimaiR

“Deelname aan het netwerk is verrijkend door de contacten met collega’s van andere organisaties en de professionele begeleiding door B&T.”
Marga van der Zanden, Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

“Dankzij het netwerk ben ik in contact gekomen met een groep bevlogen collega-secretarissen. Doordat we in de praktijk tegen dezelfde dilemma’s en vraagstukken aanlopen, kunnen we goed spiegelen en elkaar handreikingen bieden, zowel tijdens de bijeenkomsten als daarbuiten. De begeleiders van B&T gebruiken creatieve werkvormen en ze dagen je continu uit om scherp te reflecteren op je eigen rolopvatting en rolneming.”
Sietske Hendriks, PCOU Willibrord