Strategisch HRM-scan voor PO-besturen

Strategisch HRM-scan voor PO-besturen

B&T heeft in opdracht van de PO-Raad een strategisch HRM-scan ontwikkeld. Met deze digitale onderzoekstool krijgen bestuurders en HRM-professionals in het primair onderwijs snel zicht op de staat van strategisch HRM binnen hun organisatie.

Bestuurders kunnen de scan inzetten om de stand van zaken met betrekking tot HRM binnen hun hele organisatie inzichtelijk te maken. De tool is niet bedoeld voor individuele scholen. De inzet van de sHRM-scan:

 • draagt bij aan bewustwording op het gebied van sHRM
 • brengt mogelijke blinde vlekken in beeld
 • biedt zicht op hoe schoolleiders en medewerkers het HRM-beleid ervaren
 • draagt bij aan de volgende stappen in de ontwikkeling van sHRM binnen jouw organisatie

Professioneel gedrag

De sHRM-scan is gebaseerd op het AMO(R)-model en de HRM-waardeketen voor sHRM. Het AMO(R)-model is gericht op professioneel gedrag van medewerkers. Dat is afhankelijk van vier factoren:

 • De A van abilities: hoe bekwaam zijn medewerkers?
 • De M van motivation: hoe gemotiveerd zijn medewerkers?
 • De O van opportunity to perform: welke ruimte en hulpmiddelen krijgen medewerkers om hun werk goed te doen?
 • De R van relations: hebben medewerkers betekenisvolle relaties, contacten en vertrouwelingen binnen de organisatie?

De HRM-waardeketen beschrijft de verbindende schakels die maken dat HRM waarde toevoegt aan de opbrengsten van de organisatie. Ook biedt de waardeketen handvatten voor het op orde krijgen en houden van arbeidskracht binnen onderwijsorganisaties.

Rapportage

De vragenlijsten van de sHRM-scan hebben verschillende rubrieken die gaan over alle aspecten van sHRM binnen PO-besturen. De respondenten – bestuurders, HRM-professionals, schoolleiders en medewerkers – krijgen stellingen voorgelegd over het strategisch beleid van de organisatie, het HRM-beleid, het leiderschap van schoolleiders en de bekwaamheid, motivatie, mogelijkheden en relaties van medewerkers. Ook staat er een aantal open vragen in. De antwoorden zijn een aanvulling op de cijfermatige uitkomsten van de scan en helpen bij de duiding daarvan.

De resultaten van de sHRM-scan komen in een uitgebreide rapportage te staan. Een voorbeeld daarvan vind je hier. In de rapportage zie je in één oogopslag hoe schoolleiders, medewerkers, de HRM-professional(s) en de bestuurder(s) verschillende onderdelen van sHRM binnen het bestuur waarderen.

Analyse van de uitkomsten

Om de inzet van de scan echt te laten bijdragen aan de ontwikkeling van sHRM en van de HRM-professional(s) is het belangrijk is het belangrijk dat de schoolleider en de HRM-professional de resultaten analyseren. Die analyse kun je gebruiken voor:

 • bespreking van sHRM met de intern toezichthouder
 • het verplichte onderdeel HRM in het jaarverslag van het bestuur
 • (voorbereiding op) het inspectiebezoek

Analysegesprek

De uitkomst van de scan is het startpunt voor de verdere ontwikkeling van sHRM binnen jouw organisatie. Duiding van de resultaten en een heldere analyse is daarvoor belangrijk. B&T begeleidt besturen bij deze analyse, bijvoorbeeld in de vorm van een analysegesprek met de bestuurder(s) en HRM-professional(s) en eventueel een aantal schoolleiders. Hoe interpreteer je de uitkomsten? Hoe duid je de resultaten van de verschillende groepen binnen het bestuur? Hoe kijk je naar verschillen in beleving tussen bijvoorbeeld schoolleiders en medewerkers? Wat zegt dit? En welke vervolgstappen wil je zetten op het gebied van sHRM?

Wil je meer weten?

De PO-Raad stelt de sHRM-scan kosteloos beschikbaar voor besturen in het PO. Je kunt de scan hier aanvragen en zelf uitzetten in jouw organisatie. Wil je begeleiding bij de analyse van de uitkomsten? Neem dan contact met ons op.

Jeroen van Huizen
senior adviseur en directeur Fenom

Martine Fuite
senior adviseur en operationeel directeur