HRM

Strategisch HRM-scan voor PO-besturen

B&T heeft in opdracht van de PO-Raad een strategisch HRM-scan ontwikkeld. Met deze digitale onderzoekstool krijgen bestuurders en HRM-professionals in het primair onderwijs snel zicht op de staat van het strategisch HRM binnen hun organisatie.

Bestuurders kunnen de scan inzetten om de stand van zaken met betrekking tot HRM binnen hun gehele organisatie inzichtelijk te maken. De tool is niet bedoeld om het strategisch HRM (sHRM) op individuele scholen in beeld te brengen. De inzet van de sHRM-scan:

 • draagt bij aan bewustwording op het gebied van sHRM;
 • brengt mogelijke blinde vlekken in beeld;
 • biedt zicht op het ‘ervaren’ HRM-beleid door schoolleiders en medewerkers;
 • draagt bij aan de volgende stappen in de ontwikkeling van sHRM binnen uw organisatie.

Professioneel gedrag

De sHRM-scan is gebaseerd op het AMO(R)-model en de HRM-waardeketen voor sHRM. Het AMO(R)-model is gericht op professioneel gedrag van medewerkers. Dat is afhankelijk van vier factoren:

 • De A van abilities: hoe bekwaam zijn medewerkers?
 • De M van motivation: hoe gemotiveerd zijn medewerkers?
 • De O van oppurtunity to perform: welke ruimte en hulpmiddelen krijgen de medewerkers om hun werk goed te doen?
 • De R van relations: hebben medewerkers betekenisvolle relaties, contacten en vertrouwelingen binnen de organisatie?

De HRM-waardeketen beschrijft wat de verbindende schakels zijn die maken dat HRM waarde toevoegt aan de opbrengsten van de organisatie. Ook biedt het handvatten voor het op orde krijgen en houden van arbeidskracht binnen onderwijsorganisaties.

Rapportage

De vragenlijsten van de sHRM-scan zijn opgebouwd uit verschillende rubrieken die gaan over alle aspecten van sHRM binnen PO-besturen. De respondenten – bestuurders, HRM-professionals, schoolleiders en medewerkers – krijgen stellingen voorgelegd over het strategisch beleid van de organisatie, het HRM-beleid, het leiderschap van schoolleiders en de bekwaamheid, motivatie, mogelijkheden en relaties van medewerkers. Ook wordt een aantal open vragen gesteld. De antwoorden hierop zijn een aanvulling op de cijfermatige uitkomsten van de scan en kunnen ondersteunen bij de duiding daarvan.

De resultaten van de sHRM-scan worden vastgelegd in een uitgebreide rapportage. Een voorbeeld daarvan vindt u hier. In de rapportage is in één oogopslag te zien hoe schoolleiders, medewerkers, de hrm-professional(s) en de bestuurder(s) verschillende onderdelen van sHRM binnen het bestuur waarderen.

Analyse van de uitkomsten

Om de inzet van de scan daadwerkelijk te laten bijdragen aan de ontwikkeling van sHRM, en van de HRM-professional(s), is het belangrijk dat de resultaten worden geanalyseerd door de bestuurder(s) en HRM-professional(s). De analyse van de resultaten kan worden gebruikt voor:

 • bespreking van de sHRM met de intern toezichthouder;
 • het verplichte onderdeel HRM in het jaarverslag van het bestuur;
 • (voorbereiding op) het inspectiebezoek.

Begeleiding bij een analysegesprek

De uitkomst scan de scan vormt het startpunt voor verdere ontwikkeling van sHRM binnen uw organisatie. Duiding van de resultaten en een heldere analyse hiervan is daarvoor essentieel. B&T ondersteunt besturen bij deze analyse, bijvoorbeeld in de vorm van begeleiding bij een analysegesprek met de bestuurder(s) en HRM-professional(s) (en eventueel een aantal schoolleiders). Hoe zijn de uitkomsten te interpreteren? Hoe duiden we de resultaten van de verschillende groepen binnen ons bestuur? Hoe kijken we naar verschillen in beleving tussen bijvoorbeeld schoolleiders en medewerkers? Wat zegt dit ons? Welke vervolgstappen willen op basis hiervan zetten op het gebied van sHRM?

Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten over de sHRM-scan? De scan wordt door de PO-Raad kosteloos beschikbaar gesteld voor besturen in het PO. U kunt de scan hier aanvragen een eenvoudig zelf uitzetten binnen uw organisatie. Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het analyseren van de uitkomsten? Neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs.

Er is ook een sHRM-scan voor VO-scholen.