HRM

Strategisch HRM-scan voor VO-scholen

B&T heeft een strategisch HRM-scan voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld. Met deze digitale onderzoekstool krijgen schoolleiders en HRM-professionals in het VO snel zicht op de staat van het strategisch HRM binnen hun school.

Schoolleiders kunnen de scan inzetten om de stand van zaken met betrekking tot HRM in hun gehele organisatie inzichtelijk te maken. De tool is niet bedoeld om het strategisch HRM (sHRM) binnen individuele afdelingen of teams in beeld te brengen. De inzet van de sHRM-scan:

 • draagt bij aan bewustwording op het gebied van sHRM;
 • brengt mogelijke blinde vlekken in beeld;
 • biedt zicht op het ‘ervaren’ HRM-beleid door schoolleiders en medewerkers;
 • draagt bij aan de volgende stappen in de ontwikkeling van sHRM binnen uw organisatie.

Professioneel gedrag

De sHRM-scan is gebaseerd op het AMO(R)-model en de HRM-waardeketen voor sHRM. Het AMO(R)-model is gericht op professioneel gedrag van medewerkers. Dat is afhankelijk van vier factoren:

 • De A van abilities: hoe bekwaam zijn medewerkers?
 • De M van motivation: hoe gemotiveerd zijn medewerkers?
 • De O van oppurtunity to perform: welke ruimte en hulpmiddelen krijgen de medewerkers om hun werk goed te doen?
 • De R van relations: hebben medewerkers betekenisvolle relaties, contacten en vertrouwelingen binnen de organisatie?

De HRM-waardeketen beschrijft wat de verbindende schakels zijn die maken dat HRM waarde toevoegt aan de opbrengsten van de organisatie. Ook biedt het handvatten voor het op orde krijgen en houden van arbeidskracht binnen onderwijsorganisaties.

Rapportage

De vragenlijsten van de sHRM-scan zijn opgebouwd uit verschillende rubrieken die gaan over allerlei aspecten van sHRM binnen VO-scholen. De respondenten – schoolleiders, middenmanagers, HRM-professionals en medewerkers – krijgen stellingen voorgelegd over het strategisch beleid van de organisatie, het HRM-beleid, het leiderschap van middenmanagers en de bekwaamheid, motivatie, mogelijkheden en relaties van medewerkers. Ook wordt een aantal open vragen gesteld. De antwoorden hierop zijn een aanvulling op de cijfermatige uitkomsten van de scan en kunnen ondersteunen bij de duiding daarvan.

De resultaten van de sHRM-scan worden vastgelegd in een uitgebreide rapportage. In de rapportage is in één oogopslag te zien hoe medewerkers, middenmanagers, de HRM-professional(s) en de schoolleider(s) verschillende onderdelen van sHRM binnen de school waarderen.

Analyse van de uitkomsten

Om de inzet van de scan daadwerkelijk te laten bijdragen aan de ontwikkeling van sHRM, en van de HRM-professional(s), is het belangrijk dat de resultaten worden geanalyseerd door de schoolleider en HRM-professional. De analyse van de resultaten kan worden gebruikt voor:

 • bespreking van de sHRM met het bestuur en de intern toezichthouder;
 • het verplichte onderdeel HRM in het jaarverslag van de school;
 • (voorbereiding op) het inspectiebezoek.

Begeleiding bij een analysegesprek

De uitkomst van de scan vormt het startpunt voor verdere ontwikkeling van sHRM binnen uw school. Duiding van de resultaten en een heldere analyse hiervan is daarvoor essentieel. B&T ondersteunt scholen bij deze analyse, bijvoorbeeld in de vorm van begeleiding bij een analysegesprek met de schoolleider(s) en HRM-professional(s) (en eventueel een aantal middenmanagers en medewerkers). Hoe zijn de uitkomsten te interpreteren? Hoe duiden we de resultaten van de verschillende groepen binnen onze school? Hoe kijken we naar verschillen in beleving tussen bijvoorbeeld middenmanagers en medewerkers? Wat zegt dit ons? Welke vervolgstappen willen we op basis hiervan zetten op het gebied van sHRM?

Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten over de sHRM-scan? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt zelf aan de slag met het uitzetten van de scan binnen uw school. Voor € 495,-* heeft u een jaar lang onbeperkt toegang tot de sHRM-scan voor het VO. Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het analyseren van de uitkomsten? We begeleiden u graag bij duiding en analyse van de gegevens. De kosten voor deze begeleiding bedragen € 800,-. Wij bieden ook maatwerk (tegen meerprijs). We stemmen onze ondersteuning graag af op uw wensen.

Er is ook een sHRM-scan voor besturen in het primair onderwijs.

* Alle bedragen zijn exclusief btw en inclusief al onze kosten, zoals reis-, verblijf-, bureau- en materiaalkosten.