Strategisch HRM-scan voor VO-scholen

Strategisch HRM-scan voor VO-scholen

B&T heeft een strategisch HRM-scan voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld. Met deze digitale onderzoekstool krijgen schoolleiders en HRM-professionals in het VO snel zicht op de staat van strategisch HRM binnen hun school.

Schoolleiders kunnen de scan inzetten om de stand van zaken met betrekking tot HRM in hun hele organisatie inzichtelijk te maken. De tool is niet bedoeld voor individuele afdelingen of teams. De inzet van de sHRM-scan:

 • draagt bij aan bewustwording op het gebied van sHRM
 • brengt mogelijke blinde vlekken in beeld
 • biedt zicht op hoe schoolleiders en medewerkers het HRM-beleid ervaren
 • draagt bij aan de volgende stappen in de ontwikkeling van sHRM binnen jouw organisatie

Professioneel gedrag

De sHRM-scan is gebaseerd op het AMO(R)-model en de HRM-waardeketen voor sHRM. Het AMO(R)-model is gericht op professioneel gedrag van medewerkers. Dat is afhankelijk van vier factoren:

 • De A van abilities: hoe bekwaam zijn medewerkers?
 • De M van motivation: hoe gemotiveerd zijn medewerkers?
 • De O van opportunity to perform: welke ruimte en hulpmiddelen krijgen de medewerkers om hun werk goed te doen?
 • De R van relations: hebben medewerkers betekenisvolle relaties, contacten en vertrouwelingen binnen de organisatie?

De HRM-waardeketen beschrijft de verbindende schakels die maken dat HRM waarde toevoegt aan de opbrengsten van de organisatie. Ook biedt de waardeketen handvatten voor het op orde krijgen en houden van arbeidskracht binnen onderwijsorganisaties.

Rapportage

De vragenlijsten van de sHRM-scan hebben verschillende rubrieken die gaan over allerlei aspecten van sHRM binnen VO-scholen. De respondenten – schoolleiders, middenmanagers, HRM-professionals en medewerkers – krijgen stellingen voorgelegd over het strategisch beleid van de organisatie, het HRM-beleid, het leiderschap van middenmanagers en de bekwaamheid, motivatie, mogelijkheden en relaties van medewerkers. Ook staat er een aantal open vragen in. De antwoorden zijn een aanvulling op de cijfermatige uitkomsten van de scan en helpen bij de duiding daarvan.

De resultaten van de sHRM-scan komen in een uitgebreide rapportage te staan. In de rapportage zie je in één oogopslag hoe medewerkers, middenmanagers, de HRM-professional(s) en de schoolleider(s) verschillende onderdelen van sHRM binnen de school waarderen.

Analyse van de uitkomsten

Om de inzet van de scan echt te laten bijdragen aan de ontwikkeling van sHRM en van de HRM-professional(s) is het belangrijk dat de schoolleider en de HRM-professional de resultaten analyseren. Die analyse kun je gebruiken voor:

 • bespreking van sHRM met het bestuur en de intern toezichthouder
 • het verplichte onderdeel HRM in het jaarverslag van de school
 • (voorbereiding op) het inspectiebezoek

Analysegesprek

De uitkomst van de scan is het startpunt voor verdere ontwikkeling van sHRM binnen jouw school. Duiding van de resultaten en een heldere analyse is daarvoor belangrijk. B&T begeleidt scholen bij deze analyse, bijvoorbeeld in de vorm van een analysegesprek met de schoolleider(s) en HRM-professional(s) en eventueel een aantal middenmanagers en medewerkers. Hoe interpreteer je de uitkomsten? Hoe duid je de resultaten van de verschillende groepen binnen de school? Hoe kijk je naar verschillen in beleving tussen bijvoorbeeld middenmanagers en medewerkers? Wat zegt dit? En welke vervolgstappen wil je zetten op het gebied van sHRM?

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over de sHRM-scan? Neem dan contact met ons op. Je kunt zelf aan de slag met het uitzetten van de scan binnen je school. Voor € 495,-* heb je een jaar lang onbeperkt toegang tot de sHRM-scan voor het VO. Wil je begeleiding bij de analyse van de uitkomsten? De kosten voor deze begeleiding zijn € 800,-. Wij bieden ook maatwerk (tegen meerprijs).

* Alle bedragen zijn exclusief btw en inclusief alle kosten, zoals reis-, verblijf-, bureau- en materiaalkosten.

Jeroen van Huizen
senior adviseur en directeur Fenom

Martine Fuite
senior adviseur en operationeel directeur