Nieuw: onderzoek tevredenheid in 1 dag

Samen met ouders, team en leerlingen werken aan een nóg betere school

Kijkt u op tegen het volgende tevredenheidsonderzoek, of vindt u de doorlooptijd ervan te lang? En mist u de stem van leerlingen? Het zou zomaar kunnen dat u één of meerdere vragen met ‘ja’ hebt beantwoord. B&T biedt daarom een tevredenheidsonderzoek aan dat net even anders is: het Tevredenheidsonderzoek in 1 dag!

Tevredenheidsonderzoeken kennen vaak een lange doorlooptijd. Wij zijn ervan overtuigd dat dit sneller kan en dat resultaten die sneller beschikbaar zijn, meer impact hebben. Met het Tevredenheidsonderzoek in 1 dag nemen we in één dag bij verschillende groepen een vragenlijst af, betrekken we leerlingen bij het doen van onderzoek en gaan we in gesprek met medewerkers en ouders. Aan het einde van dag beschikt de school over kwalitatieve en kwantitatieve data en komen we in een gesprek met ouders en het team tot concrete aanbevelingen en actiepunten voor de verdere ontwikkeling van de school.

Eigen aspecten van kwaliteit

Het onderzoek heeft verder als voordeel dat er veel ruimte is voor de ‘zachte aspecten’ van tevredenheid, die vaak moeilijk meetbaar en aantoonbaar zijn. Dit sluit aan op de in het onderwijs groeiende focus op de zogeheten ‘eigen aspecten van kwaliteit’. Kwaliteitszorg wordt daarmee steeds kwalitatiever van aard: vaak meer gericht op het proces dan op het resultaat. Om ‘stevigheid’ te geven aan het onderzoeken van de tevredenheid over de school is het belangrijk om beide werelden, de kwantitatieve en de kwalitatieve, te verenigen en perspectieven van meerdere belanghebbenden mee te nemen. Ook daarin voorziet het Tevredenheidsonderzoek in 1 dag.

Eerlijk beeld

Erik-Jan Hoogendoorn, leerkracht van groep 7/8 van Christelijke basisschool De Open Poort, deed als een van de eersten met zijn school mee aan het Tevredenheidsonderzoek in 1 dag. De kracht ervan ligt volgens hem in de focus: “Omdat het op één dag is, verwatert de aandacht niet en kan iedereen ernaartoe leven.” Dit zorgt volgens hem voor betere resultaten: “Deze onderzoeken hebben meestal een laag responspercentage. Dat wordt met dit onderzoek ondervangen en zo krijg je dus een eerlijk beeld.”

Ouderbetrokkenheid en burgerschap

Veel scholen zoeken manieren om in gesprek te gaan met ouders. Het Tevredenheidsonderzoek in 1 dag biedt volop gelegenheid om het perspectief van ouders mee te nemen bij de schoolontwikkeling. Er is voor ouders veel ruimte om hun mening te geven, waardoor het ouderperspectief niet slechts bestaat uit ‘een cijfer’.

Behalve voor ouders is er ook voor het team en voor de leerlingen gelegenheid om hun ideeën en mening te delen met elkaar en met de schoolleiding. Leerlingen van de middenbouwgroepen krijgen de kans om wat zij belangrijk vinden, in beelden te vangen. Dit gebeurt onder begeleiding van leerlingen uit groep 8. Zij presenteren gezamenlijk hun ervaringen en aanbevelingen aan de schoolleiding. Op deze manier kunnen ook de jongere leerlingen meedoen met het Tevredenheidsonderzoek in 1 dag en laat de school zien dat zij de stem en de inbreng van de leerlingen serieus neemt. De samenwerking tussen oudere en jongere leerlingen is tevens een manier om te werken aan verbinding in de school. De school is hiermee een oefenplaats voor burgerschap.

Hoogtepunt

Hoogendoorn heeft het onderzoek als heel positief ervaren: “De dag was een hoogtepunt, een soort feestje. Het belang van zo’n onderzoek lijkt ook ineens veel groter. En de teambijeenkomst leeft echt. We praten er onderling nog steeds over en zijn er ook nu nog echt mee bezig. En niet alleen wij, maar ook ouders en leerlingen. Door deze aanpak is de school van iedereen samen.” Zijn leerlingen vonden het leuk om mee te werken: “Ze vonden het interessant omdat ze zelf mochten meedoen en belangrijk gevonden werden, ook bij de begeleiding van groep 4 en 5. Het ís ook leuk om je mening te geven en na te denken over andere zaken dan je gewend bent.”

Waarom zouden andere scholen ook op deze manier tevredenheidsonderzoek moeten doen? Hoogendoorn: “Omdat je dan met alle partijen één kant op kunt. Je hebt allemaal inbreng en je bent betrokken bij de school. Ook komen op zo’n dag mooie leerpunten naar boven waar iedereen wat mee kan.”

Ook een Tevredenheidsonderzoek in 1 dag?

Kijk hier voor een uitgebreide beschrijving van het Tevredenheidsonderzoek in 1 dag. Hebt u belangstelling? Neem gerust contact op met Mark Ackermans, Loes Peterse of Giel van der Heijden. Wij vertellen u graag meer!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.