Passend onderwijs

(Her)inrichting van uw governancestructuur

In het verlengde van het ondersteuningsplan en het kwaliteitsbeleid zien samenwerkingsverbanden zich voor nog een opdracht gesteld: de (her)inrichting van hun governancestructuur.

In een toenemend aantal samenwerkingsverbanden is al sprake van onafhankelijk toezicht of een onafhankelijk voorzitter. Het ministerie stelt dat samenwerkingsverbanden een beweging moeten maken naar meer onafhankelijk toezicht. In de praktijk zal dat vaak betekenen dat externen deel gaan uitmaken van het toezichthoudend orgaan.  

Harde en zacht kant

B&T kan u ondersteunen bij de (her)inrichting van de governance binnen uw samenwerkingsverband. Wij besteden altijd aandacht aan de harde kant (de juridische inrichting) en de zachte kant (het gedrag van bestuur en toezicht). Voor een groot aantal samenwerkingsverbanden heeft B&T werving & selectie de werving van directeur-bestuurders en toezichthouders verzorgd.

Code Goed Bestuur

In 2016 publiceerde B&T een aanzet tot een Code Goed Bestuur voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs.  Deze code, die allerminst bedoeld is als blauwdruk, maar veel eerder als uitnodiging voor een ‘goed gesprek’, kan op verschillende manieren een rol spelen bij uw zoektocht naar de juiste invulling van de governance van uw samenwerkingsverband. Meer informatie over de code vindt u hier.

Contact

Heeft u vragen of wilt u eens van gedachten wisselen over de (her)inrichting van uw governancestructuur? Neem dan gerust contact met ons op. Meer informatie over onze dienstverlening op het terrein van governance vindt u hier.