Governance van samenwerkingsverbanden

(Her)inrichting van de governancestructuur

Samenwerkingsverbanden moeten niet alleen een ondersteuningsplan en kwaliteitsbeleid maken, maar ook hun governancestructuur (her)inrichten.

Steeds meer samenwerkingsverbanden hebben onafhankelijk toezicht of een onafhankelijk voorzitter. Het ministerie stelt dat samenwerkingsverbanden een beweging moeten maken naar meer onafhankelijk toezicht. In de praktijk betekent dat vaak dat externen deel gaan uitmaken van het toezichthoudend orgaan. 

Harde en zacht kant

B&T begeleidt bij de (her)inrichting van de governance binnen samenwerkingsverbanden. Wij besteden altijd aandacht aan de harde kant (de juridische inrichting) én de zachte kant (het gedrag van bestuur en toezicht). Voor een groot aantal samenwerkingsverbanden heeft B&T werving & selectie nieuwe directeur-bestuurders en toezichthouders gezocht en gevonden.

Code Goed Bestuur

In 2016 publiceerde B&T een aanzet tot een Code Goed Bestuur voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Deze code is geen blauwdruk, maar eerder een uitnodiging voor een goed gesprek en kan je helpen bij de juiste invulling van de governance van jouw samenwerkingsverband. Meer informatie over de code vind je hier.

Wil je meer weten?

Heb je vragen of wil je van gedachten wisselen over de (her)inrichting van jouw governancestructuur? Neem dan contact met ons op. Meer informatie over wat wij doen op het gebied van governance vind je hier.