Tevredenheidsonderzoek in 1 dag

Aandacht voor het gesprek

Met een Tevredenheidsonderzoek in 1 dag kunnen scholen in het primair onderwijs in beperkte tijd een kwantitatief én kwalitatief tevredenheidsonderzoek doen onder ouders, leerlingen, medewerkers en management. En met de resultaten kun je het op school écht over kwaliteit hebben.

Het Tevredenheidsonderzoek in 1 dag bestaat uit de volgende onderdelen:

Enkele weken van tevoren
 • Telefonische intake om je wensen voor de vragenlijst en het afnamemoment af te stemmen.
Eén of enkele dag(en) van tevoren
 • Afname van online vragenlijsten onder managementleden, medewerkers en ouders.
In de ochtend op de dag zelf
 • Afname van een online vragenlijst onder leerlingen van groep 6, 7 en 8.
 • Een foto-opdracht voor leerlingen van groep 4 en 5 onder begeleiding van leerlingen van groep 8.
 • Een presentatie van de opbrengsten van de foto-opdracht door de leerlingen van groep 4 en 5 voor de schoolleider (en eventueel een onderwijsassistent).
 • De adviseur van B&T sluit het kwantitatieve onderzoek af en maakt de rapportage.
In de middag
 • Stakeholderanalyse: een groepje ouders en medewerkers bespreekt de uitkomsten van het onderzoek. We stellen eerst samen de gespreksthema’s vast en gaan daarna dieper op de thema’s in. Vervolgens formuleren we per thema conclusies en actiepunten.
  Kort voor aan de stakeholderanalyse hebben de schoolleider en de B&T-adviseur die het onderzoek begeleidt een voorbereidend gesprek. Zo weet de schoolleider goed wat hij/zij kan verwachten tijdens de analyse.
 • Sparringgesprek: direct na afloop van de stakeholderanalyse legt de B&T-adviseur de schoolleider een aantal prikkelende vragen voor. Bijvoorbeeld: wat verraste je in het gesprek, hoe vond je de dynamiek, welke actiepunten hebben prioriteit, wat heb je nodig om met de actiepunten aan de slag te gaan en wat is je persoonlijke ‘stip op de horizon’ voor de school?
Na afloop

Een week na het onderzoek ontvang je een poster met de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek en de sterke punten en ontwikkelpunten van de school. Op de poster staat geen diepgaande analyse, maar het is wel een toegankelijke manier om de uitkomsten van het onderzoek te laten zien.

Wat vraagt het van de school?

Het Tevredenheidsonderzoek in 1 dag levert snel en laagdrempelig veel informatie op over hoe verschillende stakeholders de school ervaren. Bij een Tevredenheidsonderzoek in 1 dag is een goede aankondiging heel belangrijk. Je ontvangt een digitale aankondigingsposter die je kunt gebruiken om het tevredenheidsonderzoek onder de aandacht te brengen van de verschillende doelgroepen. Verder is voor het onderzoek een aantal ouders nodig voor de stakeholderanalyse en moeten de leerkrachten van de groepen 4, 5 en 8 kort worden geïnstrueerd. B&T geeft je daarvoor de informatie.

Praktische informatie

De kosten van een Tevredenheidsonderzoek in 1 dag zijn € 2.850,- (excl. btw) per school. Inbegrepen zijn:

 • begeleiding door een adviseur van B&T in de voorbereidingsperiode en op de dag zelf
 • materiaal ten behoeve van de communicatie over het tevredenheidsonderzoek
 • instructie ten behoeve van de foto-opdracht voor de leerlingen
 • poster met de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek, de sterke punten en ontwikkelpunten
 • rapportage van het onderzoek, beheer van het onderzoek en licentiekosten voor het afnemen van de vragenlijsten

Als je geïnteresseerd bent als bestuur met meerdere scholen kunnen we diverse onderdelen efficiënter organiseren. Daardoor profiteer je van een aantrekkelijker tarief.

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd nieuws

‘Het is heel goed verlopen en ik ben blij met het resultaat’

Het Tevredenheidsonderzoek in 1 dag is een snelle en laagdrempelige manier om in beeld te brengen hoe ouders, leerlingen, medewerkers en management de school ervaren. Stichting OPSPOOR koos voor deze vernieuwende aanpak van B&T. “Ik zie ernaar uit het de volgende keer weer zo te doen.”