Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsonderzoek in 1 dag

Met veel aandacht voor het gesprek

Met het traject Tevredenheidsonderzoek in 1 dag kunnen scholen in het primair onderwijs in beperkte tijd een kwantitatief én kwalitatief tevredenheidsonderzoek doen onder ouders, leerlingen, medewerkers en management. Met als resultaat een levendige kwaliteitsdialoog op school.

Het Tevredenheidsonderzoek in 1 dag bestaat uit de volgende onderdelen:

Enkele weken van tevoren

 • Telefonische intake om wensen met betrekking tot de vragenlijst en het afnamemoment af te stemmen.

Eén of enkele dag(en) van tevoren

 • Afname van online vragenlijsten onder managementleden, medewerkers en ouders.

In de ochtend op de dag zelf

 • Afname van een online vragenlijst onder leerlingen van groep 6, 7 en 8.
 • Een foto-opdracht voor leerlingen van groep 4 en 5 onder begeleiding van leerlingen van groep 8.
 • Een presentatie van de opbrengsten van deze foto-opdracht door de leerlingen van groep 4 en 5 voor de schoolleider (en eventueel een onderwijsassistent).
 • De adviseur van B&T sluit het kwantitatieve onderzoek af en genereert de rapportage.

In de middag

 • Stakeholderanalyse: een groepje ouders en medewerkers bespreekt en duidt de uitkomsten van het onderzoek. Na gezamenlijk enkele gespreksthema’s te hebben vastgesteld, verdiepen we het gesprek en formuleren we per thema conclusies en actiepunten.
  Kort voorafgaand aan de stakeholderanalyse hebben de schoolleider en de B&T-adviseur die het onderzoek begeleidt een voorbereidend gesprek. Op die manier weet de schoolleider goed wat hij/zij kan verwachten tijdens de analyse.
 • Sparringgesprek: direct na afloop van de stakeholderanalyse legt de B&T-adviseur de schoolleider een aantal prikkelende vragen voor. Bijvoorbeeld: wat verraste u in het gesprek, hoe vond u de dynamiek, hoe prioriteert u de actiepunten, wat heeft u nodig om met de actiepunten aan de slag te gaan, wat is uw persoonlijke ‘stip op de horizon’ voor de school?

Na afloop

Een week na het onderzoek ontvangt u een poster met daarop de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek en de sterke punten en ontwikkelpunten van de school. Op de poster staat geen diepgaande analyse, maar het is wel een toegankelijke manier om de uitkomsten van het onderzoek terug te koppelen.

Wat vraagt het van de school?

De werkwijze van het Tevredenheidsonderzoek in 1 dag levert op een snelle en laagdrempelige manier veel informatie op over hoe verschillende stakeholders de school ervaren. Bij een Tevredenheidsonderzoek in 1 dag is een goede aankondiging van groot belang. U ontvangt een digitale aankondigingsposter die u kunt gebruiken om het tevredenheidsonderzoek onder de aandacht te brengen van de verschillende doelgroepen. Verder is voor het onderzoek een aantal ouders nodig voor de stakeholderanalyse en moeten de leerkrachten van de groepen 4, 5 en 8 kort worden geïnstrueerd. B&T verstrekt daarvoor de benodigde informatie.

Praktische informatie

De kosten van een Tevredenheidsonderzoek in 1 dag bedragen € 2.850,- (excl. BTW) per school. In dit bedrag zijn inbegrepen:

 • begeleiding door een adviseur van B&T in de voorbereidingsperiode en op de dag zelf;
 • materiaal ten behoeve van de communicatie over het tevredenheidsonderzoek;
 • instructie ten behoeve van de foto-opdracht voor de leerlingen;
 • poster met de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek, de sterke punten en ontwikkelpunten;
 • rapportage van het onderzoek, beheer van het onderzoek en licentiekosten voor het afnemen van de vragenlijsten.

Wanneer u als bestuur met meerdere scholen geïnteresseerd bent, kunnen diverse onderdelen efficiënter worden georganiseerd, waardoor u kunt profiteren van een aantrekkelijker tarief.

Heeft u belangstelling?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij vertellen u graag meer!

Gerelateerd nieuws

‘Het is heel goed verlopen en ik ben blij met het resultaat’

Het Tevredenheidsonderzoek in 1 dag is een snelle en laagdrempelige manier om in beeld te brengen hoe ouders, leerlingen, medewerkers en management de school ervaren. Stichting OPSPOOR koos voor deze vernieuwende aanpak van B&T. “Ik zie ernaar uit het de volgende keer weer zo te doen.”

16
nov