Nieuws List Pagina

10 van de 355 berichten

In maart sneuvelde de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie in de Eerste Kamer. Dat is jammer, want een objectievere blik bij werving en selectie, waarbij de nadruk meer ligt op competenties en minder op een ‘klik’ of onderbuikgevoel, biedt ons allemaal kansen. Niet alleen op rechtvaardiger wervingsprocedures, maar ook op beter presterende teams en de inzet van onbenut potentieel.

Janny Vonk werkt sinds 2010 als interim-schoolleider, vaak via B&T. Ze heeft een groot hart voor onderwijs. Zo groot, dat ze op haar huidige school in Lelystad nu bijspringt voor de klas.

In februari volgde rector Rob Schuurmans met twee conrectoren en het hoofd bedrijfsvoering een team-TMA, een Talenten Motivatie Analyse voor teams. Het resultaat: het Frencken College heeft een directieteam dat goed op elkaar is ingespeeld en nog beter weet wat ze aan elkaar hebben.

Frank Kraus was van september 2023 tot aan de kerstvakantie bij het Udens College actief als interim manager bedrijfsvoering. Hij rondde de opdracht volgens plan en naar volle tevredenheid van directeur Miel Smits af.

Een besturingsfilosofie beschrijft hoe je als bestuurder wilt besturen. Maar hoe bepaal je zo’n filosofie? En hoe vertaal je die naar bijpassend gedrag van alle betrokkenen?

Steeds meer samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn op zoek naar leden voor een raad van toezicht. Hoewel een onafhankelijke raad van toezicht wettelijk (nog) niet verplicht is, dringt de inspectie daar wel op aan. Ellen Schiffeleers gaat binnenkort aan de slag als voorzitter van een nieuw op te richten raad van toezicht van het SWV PO Noord-Limburg.

Op 8 februari plantten zeven B&T’ers ruim 100 bomen tijdens de boomplantdag van Trees for All. B&T is bedrijfsbospartner van Trees for All. Zo helpen we mee om de wereldwijde ontbossing tegen te gaan en de gevolgen van klimaatverandering te stoppen.

“Een betere wereld begint bij goed onderwijs”, vertelt Hans van Willegen, directeur van B&T. “Alles wat wij doen, is er daarom op gericht om het onderwijs te versterken.” Dit komt terug in de waarden van B&T: ambitie, verbinding, energie en moed. En in de nieuwe huisstijl.

B&T ziet er vanaf vandaag anders uit: we hebben een nieuwe huisstijl, een nieuw logo en een nieuw statement: Creëer een wereld van mogelijkheden. Ons nieuwe uiterlijk draait om de waarden die wij belangrijk vinden: ambitie, verbinding, energie en moed.

Veel besturen in het primair en voortgezet onderwijs hebben niet de juiste instrumenten in huis om hun opdracht goed te kunnen uitvoeren. Ook voldoet de kwaliteit van de instrumenten voor bestuur en toezicht in veel gevallen niet (meer) en is er onvoldoende samenhang.