Tweefasen-vwo: Animo groeit

Nieuwe leerroute biedt écht maatwerk

Veel middelbare scholen zijn geïnteresseerd in het Tweefasen-vwo, een leerroute waarbij leerlingen in zes jaar tijd zowel een havo- als een vwo-diploma behalen. Het is een alternatief voor stapelen en een mooi voorbeeld van maatwerk. B&T heeft de begeleiding van scholen die voor deze leerroute kiezen nu overgenomen van bedenker Titus Al.

In de leerroute Tweefasen-vwo werkt een leerling toe naar een vwo-diploma, terwijl ook de stof van het havo-programma wordt gedoceerd en getoetst. De programma’s van toetsing en afsluiting van de havo zijn ingebouwd in die van het vwo. Leerlingen die ervoor kiezen om in de vijfde klas aan het havo-examen deel te nemen, werken na de examenperiode door aan een voorbereidend programma voor 6 vwo.

Voordelen

Het Tweefasen-vwo creëert voor leerlingen een maximale kans om in zes jaar tijd beide diploma’s te behalen. Er zijn ook voordelen voor scholen: scholen met een kleine vwo-afdeling kunnen met het Tweefasen-vwo een volwaardig vwo aanbieden. Maar ook voor scholen met een grote vwo-afdeling is de leerroute interessant: er stromen minder leerlingen af en ook excellente vwo’ers blijken profijt te hebben van de vele keuzemomenten die het Tweefasen-vwo biedt.

Symposium

Het symposium Tweefasen-vwo, dat in juni werd gehouden in Gouda, bevestigde dat er in het voortgezet onderwijs op dit moment veel belangstelling is voor deze leerroute. Het symposium trok zo’n 55 belangstellenden, waaronder veel geïnteresseerde schoolleiders. Ook vertegenwoordigers van de Inspectie van het Onderwijs, het ministerie van OCW, de VO-raad, SLO en Kennisnet waren aanwezig. Tijdens de bijeenkomst presenteerden zeven scholen die al enkele jaren met de leerroute werken, hun ervaringen. Vier Arnhemse leerlingen die de leerroute volgend jaar gaan afronden, vertelden wat Tweefasen-vwo voor hen betekent.

Grote belangstelling

Titus Al, bedenker van de leerroute Tweefasen-vwo, begrijpt de grote belangstelling van schoolleiders op het symposium heel goed. Hij komt dikwijls in aanraking met jongeren voor wie de scheiding tussen havo en vwo ongunstig uitpakt. Al: “Iedereen kent ze wel: leerlingen die op het vwo beginnen maar na twee of drie jaar naar de havo afstromen. Of havoleerlingen van wie achteraf blijkt dat zij voldoende capaciteiten in huis hebben om het vwo te volgen. Omdat de programma’s van havo en vwo veel overlappende leerstof bevatten, heb ik samen met scholen deze leerroute bedacht.”

Alternatief voor stapelen

Zowel de inspectie als het ministerie van OCW zijn geïnteresseerd, aldus Al: “Het Tweefasen-vwo kan een alternatief vormen voor stapelen en past naadloos in de zoektocht naar meer maatwerk in het onderwijs. Veel deelnemers van het symposium zagen ook mogelijkheden voor een leerroute ‘tweefasen-havo’, waarbij leerlingen een mavodiploma halen op weg naar hun havo-examen. Als we dat verder kunnen ontwikkelen, kunnen we leerlingen nog meer kansen bieden.”

Continuïteit

Nu de belangstelling voor het Tweefasen-vwo groeit, heeft Al de begeleiding van de scholen overgedragen aan B&T. Dit garandeert continuïteit in de ondersteuning en hulp bij invoering van het Tweefasen-vwo voor de scholen. Daarnaast begeleidt B&T ook de samenwerking tussen scholen die kiezen voor deze leerroute. Op dit moment verkent B&T samen met enkele scholen de mogelijkheid voor een Tweefasen-havo.

Tweefasen-vwo sluit goed aan bij de initiatieven die B&T ontplooit voor meer maatwerk in leren, bijvoorbeeld via de Onderwijssafari Flexibele leerroutes.

Bent u geïnteresseerd in Tweefasen-vwo of Tweefasen-havo? Neem dan vrijblijvend contact op met Caroline Offerhaus, Marieke Reuter of Angela Giezen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.