Boek ‘De zachte kant van governance’

Zojuist verschenen: geheel herziene druk

In 2016 verscheen de eerste druk van 'De zachte kant van governance'. Hoewel het boek nog steeds in een behoefte voorziet, was een update nodig waarin nieuwe wet- en regelgeving, codes en actuele praktijkinzichten zijn verwerkt. Vandaar een geheel herziene uitgave, waarin de oorspronkelijke opzet en stijl zijn gerespecteerd.

De zacht kant van governance. Tien principes van goed onderwijsbestuur onderscheidt zich van andere publicaties over governance. Het is géén boek over de zogeheten harde kant; over regels, procedures en systemen, over structuur en papier. Het is géén boek waarin u instructies vindt voor het realiseren van goed bestuur. Het is daarentegen een boek over ‘de zachte kant’, over ‘de geest’ van governance. U vindt er geen kant-en-klare recepten voor goed bestuur, maar tien principes die u naar eigen inzicht kunt toepassen. Het zijn deze principes die naar onze overtuiging ten grondslag liggen aan waarachtig en goed bestuur.

Universeel

Dit boek past naadloos in de visie van B&T dat kant-en-klare oplossingen voor de inrichting van goed onderwijs, kwaliteitszorg of governance niet bestaan. Als een bepaalde aanpak in de ene situatie prima resultaten oplevert, betekent dat niet dat het in een andere context ook werkt. Zinvoller is het om op zoek te gaan naar principes die universeel en altijd toepasbaar zijn.

Actiever sturen op kwaliteit

De praktijk van governance in het onderwijs heeft zich sinds 2016 verder ontwikkeld. In deze praktijk zien we enerzijds een grotere nadruk op de bredere maatschappelijke opdracht van het bestuur en de raad van toezicht .Anderzijds geldt dat bestuurders actiever (zijn gaan) sturen op kwaliteit; zij beschouwen dat in toenemende mate als een verantwoordelijkheid die zij delen met schoolleiders. Auteurs en governance-experts Jos van Elderen en Joost Janssen hebben deze ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. De afgelopen jaren hebben zij een groot aantal onderwijsorganisaties ondersteund bij vraagstukken van goed bestuur. De ervaringen, inzichten en leermomenten die ze daarbij hebben opgedaan, delen ze in deze nieuwe uitgave van De zachte kant van governance.

Downloaden

U kunt een gratis digitale versie van het boek downloaden.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.