Tevredenheidsonderzoek

3 van de 23 berichten
door Claudia Smit

Er is geen school of kinderopvangorganisatie die nooit een oudertevredenheidsonderzoek uitvoert. Maar een onderzoek specifiek gericht op Voor- en Vroegschoolse Educatie: dat wordt nog maar zelden gedaan. Amersfoort mag zich wat dat betreft een koploper noemen.

door Nienke Pol

Hoe vertaal je de resultaten van kwaliteitsonderzoeken effectief naar beleid en de praktijk? Als je erin slaagt de uitkomsten van onderzoek te delen, als je daaraan acties kunt verbinden en als je daar weer draagvlak voor kunt krijgen, is onderzoek zo veel meer waard! Het Atlas College slaagde daarin.

door Claudia Smit

Natuurlijk, een kwaliteitsonderzoek kun je volledig uitbesteden, maar dat past niet bij de visie van Stichting Kindante, die veel expertise in eigen huis wil hebben.