Tevredenheidsonderzoek

6 van de 26 berichten

Tevredenheidsonderzoek onder ZML-leerlingen

 door  Martine Fuite

Hoe neem je tevredenheidsonderzoeken af onder ZML-leerlingen? Marlou Visser, masterstudent aan de Universiteit Utrecht, ontwikkelde hiervoor bij B&T, in samenwerking met Speciaal Centraal, een nieuw instrument, dat binnenkort beschikbaar is voor het onderwijs.

Verbeter de feedback van jonge leerlingen

 door  Martine Fuite

B&T gaat onderzoeken hoe vragenlijsten voor tevredenheidsonderzoeken geschikt kunnen worden gemaakt voor jonge leerlingen en zoekt basisscholen die willen meewerken aan een pilot.

Nieuw: AB Passend Onderwijs

 door  Martine Fuite

B&T introduceert een nieuw instrument voor kortcyclische evaluatie van kwaliteit: AB Passend Onderwijs. Alle organisaties die zich bezighouden met dienstverlening in het kader van Passend Onderwijs kunnen hier eenvoudig en snel hun voordeel mee doen.

Koploper Amersfoort onderzoekt oudertevredenheid VVE

 door  Claudia Smit

Er is geen school of kinderopvangorganisatie die nooit een oudertevredenheidsonderzoek uitvoert. Maar een onderzoek specifiek gericht op Voor- en Vroegschoolse Educatie: dat wordt nog maar zelden gedaan. Amersfoort mag zich wat dat betreft een koploper noemen.

Van papier naar resultaat

 door  Nienke Pol

Hoe vertaal je de resultaten van kwaliteitsonderzoeken effectief naar beleid en de praktijk? Als je erin slaagt de uitkomsten van onderzoek te delen, als je daaraan acties kunt verbinden en als je daar weer draagvlak voor kunt krijgen, is onderzoek zo veel meer waard! Het Atlas College slaagde daarin.

“Leer ons het zelf te doen”

 door  Claudia Smit

Natuurlijk, een kwaliteitsonderzoek kun je volledig uitbesteden, maar dat past niet bij de visie van Stichting Kindante, die veel expertise in eigen huis wil hebben.