Tevredenheidsonderzoek

10 van de 26 berichten

Qschool (V)SO+ breidt uit met nieuwe mogelijkheden voor VSO Arbeid

Qschool (V)SO+ heeft nieuwe mogelijkheden voor VSO-leerlingen met uitstroomprofiel arbeid. Zij kunnen nu ook vragen over stages, uitstroom en sociale/werknemersvaardigheden beantwoorden.

Nieuw: onderzoek tevredenheid in 1 dag

 door  Mark Ackermans

B&T biedt een tevredenheidsonderzoek aan dat net even anders is: het Tevredenheidsonderzoek in 1 dag. Aan het einde van dag beschikt de school over kwalitatieve en kwantitatieve data, en concrete aanbevelingen en actiepunten voor de verdere ontwikkeling van de school.

Monitoring sociale veiligheid conform eisen inspectie

 door  Mark Wassenaar

De sociale veiligheid van leerlingen gaat iedereen in het onderwijs aan. De wettelijke verplichting om te meten en te verantwoorden maakt het soms wel ingewikkeld. B&T probeert het u zo eenvoudig mogelijk te maken met de monitor sociale veiligheid, onderdeel van het onderzoeksinstrument Qschool.

Onderzoeksrespons verhogen? Zo doet u dat!

 door  Mark Wassenaar

Welk onderzoek u ook doet, u streeft altijd naar een zo hoog mogelijke respons. Dit vergroot immers de waarde van de onderzoeksresultaten. Daarom hebben we een aantal tips om de respons te verhogen op een rij gezet.

Nieuw: Factsheets Kwaliteitsbenchmark 2017

 door  Claudia Smit

Hoe beoordelen uw belangrijkste doelgroepen de kwaliteit van het onderwijs? Aan de hand van data uit tevredenheidsonderzoeken brachten we ook dit jaar hun menig over een aantal belangrijke thema’s in kaart. Wat is het landelijk gemiddelde?

Qschool (V)SO+ nu beschikbaar voor alle ZML-scholen

 door  Marlou Visser

Met het onderzoeksinstrument Qschool (V)SO+ kunnen ZML-scholen voor het eerst de tevredenheid van hun leerlingen op een valide en betrouwbare manier in kaart brengen.

Tevredenheidsonderzoek bij leerlingen middenbouw PO

 door  Claudia Smit

Scholen zijn er in de eerste plaats voor hun leerlingen. Geen wonder dat we waarde hechten aan hun mening. Met de nieuwe module Kwaliteitsvragenlijst PO+ doet u vanaf nu ook eenvoudig onderzoek onder leerlingen in de middenbouw van het primair onderwijs.

Geef ZML-leerlingen een duidelijker stem

 door  Claudia Smit

Hoe kun je het beste tevredenheidsonderzoeken afnemen onder ZML-leerlingen? Het was een vraag waarop in het onderwijs heel lang geen antwoord was. Dat verandert binnenkort! Wat kunt u verwachten?

Nieuw: Kwaliteitsvragenlijst (V)SO+

 door  Martine Fuite

Met het nieuwe B&T-instrument Kwaliteitsvragenlijst (V)SO+ kunt u inzicht krijgen in de tevredenheid van leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd van 5 tot 9 jaar.

Tevredenheidsonderzoek onder leerlingen in de middenbouw PO

 door  Martine Fuite

Nagenoeg alle besturen en scholen in het PO gebruiken tevredenheidsvragenlijsten onder ouders, leerlingen, medewerkers en management. Het is gebruikelijk om alleen de oudste groepen leerlingen in de school te bevragen. Maar ook jongere leerlingen hebben natuurlijk een mening.