Tevredenheidsonderzoek

10 van de 23 berichten
door Mark Wassenaar

De sociale veiligheid van leerlingen gaat iedereen in het onderwijs aan. De wettelijke verplichting om te meten en te verantwoorden maakt het soms wel ingewikkeld. B&T probeert het u zo eenvoudig mogelijk te maken met de monitor sociale veiligheid, onderdeel van het onderzoeksinstrument Qschool.

door Mark Wassenaar

Welk onderzoek u ook doet, u streeft altijd naar een zo hoog mogelijke respons. Dit vergroot immers de waarde van de onderzoeksresultaten. Daarom hebben we een aantal tips om de respons te verhogen op een rij gezet.

Tevredenheid kwaliteit onderwijs
door Claudia Smit

Hoe beoordelen uw belangrijkste doelgroepen de kwaliteit van het onderwijs? Aan de hand van data uit tevredenheidsonderzoeken brachten we ook dit jaar hun menig over een aantal belangrijke thema’s in kaart. Wat is het landelijk gemiddelde?

door Marlou Visser

Met het onderzoeksinstrument Qschool (V)SO+ kunnen ZML-scholen voor het eerst de tevredenheid van hun leerlingen op een valide en betrouwbare manier in kaart brengen.

door Claudia Smit

Hoe kun je het beste tevredenheidsonderzoeken afnemen onder ZML-leerlingen? Het was een vraag waarop in het onderwijs heel lang geen antwoord was. Dat verandert binnenkort! Wat kunt u verwachten?

door Martine Fuite

Met het nieuwe B&T-instrument Kwaliteitsvragenlijst (V)SO+ kunt u inzicht krijgen in de tevredenheid van leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd van 5 tot 9 jaar.

door Martine Fuite

Nagenoeg alle besturen en scholen in het PO gebruiken tevredenheidsvragenlijsten onder ouders, leerlingen, medewerkers en management. Het is gebruikelijk om alleen de oudste groepen leerlingen in de school te bevragen. Maar ook jongere leerlingen hebben natuurlijk een mening.

door Martine Fuite

Hoe neem je tevredenheidsonderzoeken af onder ZML-leerlingen? Marlou Visser, masterstudent aan de Universiteit Utrecht, ontwikkelde hiervoor bij B&T, in samenwerking met Speciaal Centraal, een nieuw instrument, dat binnenkort beschikbaar is voor het onderwijs.

door Martine Fuite

B&T gaat onderzoeken hoe vragenlijsten voor tevredenheidsonderzoeken geschikt kunnen worden gemaakt voor jonge leerlingen en zoekt basisscholen die willen meewerken aan een pilot.

door Martine Fuite

B&T introduceert een nieuw instrument voor kortcyclische evaluatie van kwaliteit: AB Passend Onderwijs. Alle organisaties die zich bezighouden met dienstverlening in het kader van Passend Onderwijs kunnen hier eenvoudig en snel hun voordeel mee doen.