Dynamisch online dashboard vergroot opbrengsten tevredenheids­onderzoek

Nieuw: dashboard Qschool

Schoolbesturen die voor hun kwaliteitsonderzoeken gebruikmaken van B&T’s Qschool, kunnen sinds kort kiezen voor een speciaal online dashboard. De ontwikkeling van de tevredenheid wordt hierin visueel direct inzichtelijk gemaakt. “Dankzij het dashboard hebben we veel meer uit ons driejaarlijks onderzoek gehaald.”

B&T heeft het dashboard Qschool ontwikkeld in samenwerking met partner Onderwijs Innovatie Groep (OIG). Het biedt bestuurders, bovenschoolse kwaliteitszorgmedewerkers en andere stafmedewerkers de mogelijkheid om dynamisch de uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken te bekijken en te analyseren. Ze kunnen selecties van scholen maken, inzoomen op specifieke scholen, focussen op thema’s en scholen daarop met elkaar vergelijken. Met het dashboard wil B&T de dialoog over de uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken stimuleren.

Dynamisch

KPO Roosendaal, een stichting met 21 scholen, is een van de eerste opdrachtgevers die het dashboard Qschool heeft gebruikt. Bestuurder Kees Mens is enthousiast. “Wij werken voor onze kwaliteitsonderzoeken al een tijdje samen met B&T. Zij leveren na afloop altijd een dik rapport op. Dat is mooi, want er zit heel veel waardevolle informatie in, maar zo’n papieren rapport is statisch. Daardoor verdwijnt het eerder in een la dan je eigenlijk wilt. Het dashboard is dynamisch, je kunt echt met de cijfers aan de slag gaan.”

Cruijff

Het “spelen met cijfers”, zoals Mens het noemt, levert heel wat op. “Dit jaar hebben we veel meer uit ons driejaarlijks onderzoek gehaald dan ooit te voren. Puur dankzij het dashboard. Het vergroot de effectiviteit van je hele onderzoek. Met een paar simpele kliks heb je de belangrijkste uitkomsten in beeld. Ook kun je makkelijk opvallende trends waarnemen en verschillen tussen scholen. Doordat je er actief mee aan het werk gaat, ontdek je het verhaal áchter de cijfers. Je gaat eigenlijk steeds meer zien. Of, om met Cruijff te spreken: je gaat het pas zien als je het doorhebt.”

Gerichte vragen

Mens heeft het dashboard expliciet gebruikt bij de voorbereiding op zijn schoolbezoeken en gesprekken met directeuren. “Ons bestuur is groot genoeg om aan de landelijke gemiddelden te voldoen, dat zit op zich wel goed. Interessant zijn de onderliggende verschillen tussen de scholen. Daarover wil ik gerichte vragen kunnen stellen. Waarom scoort jouw school bij die groep of op dat thema beter of slechter dan collega-scholen? Daarover wil je met elkaar in gesprek. Het dashboard helpt daarbij, omdat het die verschillen overzichtelijk in beeld brengt.”

Zelf kennis vergaren

Kees Mens roemt vooral het dynamische aspect van het dashboard en ziet daarin een parallel met het onderwijs. “Als je leerlingen de gelegenheid geeft om zelf aan de slag te gaan met iets, leren ze veel meer. Als ze zelf regie kunnen pakken, zelf aan de knoppen kunnen zitten, dan halen ze er veel meer uit en zijn ze veel gemotiveerder. Dat is dus effectiever dan dat een leerkracht alleen iets tegen ze vertelt. Dat geldt ook voor dit dashboard. Het biedt de gebruiker de mogelijkheid om zelf kennis te vergaren door te grasduinen door alle data.”

Wegwijs

Daarbij is het natuurlijk wel van belang om te weten waar je naar moet kijken. Daarom heeft B&T-adviseur Giel van der Heijden bestuurder Mens uitgelegd hoe hij de informatie uit het dashboard het beste tot zich kan nemen. Ook heeft hij de directeuren van KPO Roosendaal wegwijs gemaakt in de andere rapportages die B&T oplevert in de portal van Qschool, zodat ze weten hoe ze de gegevens daaruit moeten interpreteren.

Bestuurlijke analyse

Het dashboard vormt een van de manieren om te rapporteren over het tevredenheidsonderzoek. Daarnaast maakt B&T altijd een bestuurlijke analyse, resultatenboekjes en verschillende excel-sheets. Dat is dus het statische deel, het dashboard het dynamische. “Giel en Mark (Ackermans, red.) hebben de bestuurlijke analyse gepresenteerd in het directeurenberaad. Ook heeft B&T posters gemaakt om met name richting ouders de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek te communiceren.”

Heel effectief

“Verder hebben we de directeuren de mogelijkheid geboden om een sparringgesprek te voeren met Giel. Daarin werden ze meegenomen in de brei aan data om gerichter te kunnen kijken en zo meer te kunnen zien. Die gesprekken waren online dus heel laagdrempelig. De directeuren die dat hebben gedaan, vonden dat allemaal heel effectief. Dat is wel het verhaal als je onderzoek doet: het begint eigenlijk pas als het afgenomen is en de rapportages er liggen. Wat ga je daar dan mee doen? Het dashboard heeft ons als bestuur daarbij heel erg geholpen, de sparringgesprekken de directeuren. Om meer uit het onderzoek te halen, dus.”

Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten over het dashboard Qschool en de inzet van extra begeleidingsmogelijkheden? Neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs. Meer informatie over de mogelijkheden die B&T biedt om feedback op onderwijskwaliteit te verzamelen, vindt u hier.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.