Hoe bestuur je een samenwerkingsverband passend onderwijs?

Publieksversie masterthesis geeft richting

Hoe bestuur je een samenwerkingsverband passend onderwijs? Het is een essentiële vraag die met de oprichting en bestuurlijke inrichting van samenwerkingsverbanden niet automatisch beantwoord is. Samenwerkingsverbanden zijn immers bijzondere organisaties. Marieke Dekkers, zelf bestuurder van een samenwerkingsverband en sinds kort tevens associee van B&T, studeerde onlangs af op dit thema. Haar thesis biedt samenwerkingsverbanden waardevolle inzichten en handvatten in hun zoektocht naar een antwoord op deze cruciale vraag.

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn nieuw, hun opdracht is complex en hun omgeving dynamisch. Hoewel ze opereren in de onderwijssector zijn ze in aard en opdracht zelf geen school(organisatie). Wel zijn schoolorganisaties en samenwerkingsverbanden onlosmakelijk met elkaar verbonden. Beide spelen een belangrijke rol in het laten slagen van de opdracht van passend onderwijs.

Bestuurlijke inrichting

De samenwerkingsverbanden werden in relatief korte tijd door de deelnemende schoolbesturen bestuurlijk en organisatorisch tot stand gebracht en ze blijken onderling qua rechtsvorm en bestuurlijke inrichting flink te verschillen. Een complicerende factor is dat de aangesloten schoolbesturen meerdere, mogelijk conflicterende rollen hebben. Bij de totstandkoming van de samenwerkingsverbanden werden zij zowel eigenaar als afnemer, leverancier, bestuurder en/of toezichthouder. In deze eerste fase van passend onderwijs zoeken zij naar de juiste posities, rollen, roluitoefening en goed samenspel.

Onderzoeksvragen

Voor haar onderzoek ging Marieke Dekkers op zoek naar de antwoorden op de volgende vragen: Hoe zijn de samenwerkingsverbanden als organisaties te typeren? Met welk type organisaties zijn zij vergelijkbaar? En met wat voor te ontwerpen governancecode kunnen de governancestructuur en -cultuur van de samenwerkingsverbanden worden verbeterd?

Twee fasen

Haar onderzoek kan worden verdeeld in twee fasen. Een literatuuronderzoek, dat resulteerde in een heldere definitie van het type organisatie dat een samenwerkingsverband is en een model waarin de functies in een samenwerkingsverband een plek hebben. Deze definitie en het model vormden de basis voor de tweede fase van het onderzoek: de ontwerpgerichte fase. Het resultaat daarvan is de Aanzet tot een Code Goed Bestuur voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs, die binnenkort beschikbaar komt.

Gratis download

De opbrengsten van de eerste onderzoeksfase zijn nu gepubliceerd.

Het resultaat van de tweede fase – de daadwerkelijke aanzet tot een nieuwe Code Goed Bestuur – verschijnt in april in boekvorm. U kunt het boek hier gratis downloaden.

Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van de publicaties of wilt u eens met ons van gedachten wisselen over de governance van uw samenwerkingsverband, neem dan gerust contact op met Joost Janssen. Wij gaan graag met u in gesprek.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.