“Door de leergang heb ik geleerd om een audit anders te doen.”

Bianca over de Leergang audits, reviews en visitaties

Bianca Meijer (eigenaar van B consult) had voordat ze met de Leergang audits, reviews en visitaties in het onderwijs begon nog geen ervaring met auditeren, visiteren of reviewen: “In mijn werk (onderwijsadviseur en interim werk) maak ik altijd analyses van de school t.b.v. verbetertrajecten, daarnaast neem ik klasbezoeken af. Dit zijn een soort mini-audits, waarna ik een prioritering kan maken in aanpak”.

Verschil tussen een audit, review en visitatie

“De termen visitaties en reviews waren nieuw voor mij, door de opleiding weet ik nu de verschillen. Wel had ik vaker auditverslagen of auditrapportages gelezen en vond ik de uitslag van auditeurs soms verrassend positief t.o.v. mijn bevindingen die later door de inspectie bevestigd werden”.

Anders leren auditeren

Na het volgen van de Leergang audits, reviews en visitaties in het onderwijs heeft Bianca niet zo zeer geleerd om het beter te doen, maar wel anders: “Binnenkort zal ik een uitgebreider aanbod hebben in mijn activiteiten. Het maken van verslaglegging was vooral mijn persoonlijke leervraag. Daar zijn we nu mee bezig en het helpt mij om mijn bevindingen goed te verwoorden”.

Geleerd van de docenten

Bianca heeft van de docenten van de Leergang audits, reviews en visitaties in het onderwijs (Nienke Pol en Jeroen van Huizen, beiden senior adviseur bij B&T) geleerd om te leren welk reflectiesysteem (audit, of visitatie, of review) passend is  bij de vraag van het bestuur of de school/scholen. De eerste opdracht om met een bestuur in gesprek te gaan over de bestuursfilosofie heeft haar veel opgeleverd.

Geleerd van de deelnemers

Van de andere deelnemers aan de Leergang audits, reviews en visitaties in het onderwijs heeft Bianca geleerd om een bepaalde aanpak van een leerteam te kiezen: “Hierdoor weten we nu wat je beter niet kunt doen. Sommige deelnemers kozen ervoor om een verslag van de intake te sturen, waardoor de opdracht gewijzigd werd. De informatie die zij hierover hebben gegeven was erg waardevol. Kortom van fouten leren we ook! Daarnaast hebben we weer fijne nieuwe netwerkcontacten opgedaan”.

Meerwaarde

Bianca vindt de Leergang audits, reviews en visitaties in het onderwijs vooral geschikt voor externen die dit willen aanbieden in de activiteiten die zij doen binnen kwaliteitszorg. Ze blijft van mening dat een interne audit (beoordeling) ingewikkeld is, omdat collega’s aan elkaar niet de vinger op de zere plek zullen leggen, maar wellicht toch wat gematigd een terugkoppeling zullen geven.
Docent Nienke Pol voegt hieraan toe: “We bieden de leergang ook juist aan voor besturen die zichzelf de maat willen nemen. Wat mij betreft gaat het er om dat je je bewust bent van het feit dat je bij een audit je collega’s de maat neemt op bepaalde aspecten van het onderwijs. Dit vraagt niet alleen iets van het auditteam, ook van de ontvanger van de boodschap. Het vraag ook iets van de kwaliteitscultuur binnen een stichting. Een belangrijk aspect van de leergang is juist de bewustwording dat wat je doet als AVR-team impact heeft op de ontvangende school en dat je dus leert hoe je hier integer en zorgvuldig mee om moet gaan.”

Stappenplan

Voor haar eigen praktijk is het belangrijkste dat ze meeneemt uit de Leergang audits, reviews en visitaties in het onderwijs het stappenplan van de structuur: “Deze staat op mijn nieuwe website; de verschillende soorten audits, het maken van een agenda van de dag op basis van de dagplanning van de school en het maken van een goede verslaglegging.” Ook ziet ze de meerwaarde van de Leergang audits, reviews en visitaties in het onderwijs: “Dit bestaat voor mij uit de structuur van aanpak binnen een auditafname”.

Geïnteresseerd?  

Meer informatie over de Leergang audits, reviews en visitaties in het onderwijs vindt u hier.
Wilt u meer weten over onze verdere dienstverlening op het terrein van audits reviews en visitaties? Bezoek dan deze pagina.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.