Onderwijskwaliteit

Audits, reviews en visitaties in het onderwijs

Er zijn tal van manieren om feedback op onderwijskwaliteit te organiseren. Steeds meer besturen en scholen kiezen voor een vorm van (externe) kwaliteitsmeting om de onderwijskwaliteit verder te ontwikkelen. Met een audit, review of visitatie brengt u de kwaliteit van het onderwijs in beeld en versterkt u deze tegelijkertijd. Onze adviseurs denken graag met u mee welke reflectievorm het beste bij uw bestuur of school past, hoe deze goed kan worden ingericht en hoe medewerkers goed op hun rol hierbinnen kunnen worden voorbereid.

Wat zijn de verschillen?

Een helder onderscheid tussen de audit, review en visitatie helpt om de reflectie zo in te richten dat deze optimaal bijdraagt aan de doelstellingen die passen bij uw strategische thema’s, context en besturingsfilosofie.

  • Een audit is gericht op normerende risicobeperkende feedback, door bijvoorbeeld enkele of alle standaarden van de inspectie met een kritische blik door (inhoudelijke) experts te laten te onderzoeken.
  • Een visitatie richt zich volledig op de ontwikkelvraag van de school zelf. In de uitvoering kunnen collega’s van andere scholen worden betrokken om de onderlinge kennisdeling te bevorderen.
  • De review is een mengvorm en richt zich op zowel de basiskwaliteit als specifieke ontwikkelvragen binnen de school.

Meer lezen over deze verschillende vormen? Klik hier.

Onze expertise

De adviseurs van B&T begeleiden scholen en besturen in het primair, voortgezet, (voortgezet) speciaal onderwijs, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en mbo-instellingen bij al hun vragen op het gebied van reflectie op onderwijskwaliteit.

  • Zo denken wij graag met u mee om het (inter)bestuurlijke systeem dat het beste bij uw organisatie past te ontwerpen en in te richten.
  • Daarnaast verzorgen wij verschillende opleidingen om interne pools van medewerkers (leidinggevenden, specialisten, leraren, stafmedewerkers) klaar te stomen voor een rol binnen een audit-, visitatie- of reviewteam. Dit kan via een van onze opleidingen met open inschrijving of in een volledig op maat gemaakt traject voor uw bestuur. Kijk hier voor ons actuele aanbod vanuit de B&T academie.
  • Ook voeren wij audits, reviews en visitaties uit met een team van experts. Of wij versterken of begeleiden uw interne teams als voorzitter, secretaris of coach.  

Onze aanpak

B&T biedt maatwerk: uw behoeften en doelen zijn het startpunt. Wat is de expliciete of gewenste besturingsfilosofie? Hoe kijkt u naar de fase van ontwikkeling van uw bestuur, de kwaliteitszorg en naar de individuele scholen? Samen met u onderzoeken we wat dit betekent voor de gewenste opbrengsten en organisatie van de audits, reviews, visitaties. We ontwerpen samen een systeem van reflectie dat bij uw organisatie past en dat meegroeit met de ontwikkeling van uw bestuur. Ook helpen we u op weg in de uitvoering, bijvoorbeeld door een aantal pilot-audits/-reviews/-visitaties samen met u uit te voeren.

Medewerkers die een rol hebben of krijgen in het systeem van reflectie voeden we tijdens onze opleidingen en trainingen met relevante kennis en vaardigheden. De trainingen vinden plaats in een veilige omgeving, zodat we de deelnemers optimaal kunnen voorbereiden op hun belangrijke rol in de praktijk.

Ook in de uitvoering van audits, reviews en visitaties kunt u rekenen op deskundige en betrokken adviseurs, die gewend zijn om op een professionele en prettige wijze uw school, scholen of bestuur door te lichten en kritisch te bevragen. Een audit, review of visitatie wordt altijd zorgvuldig voorbesproken en aangekondigd; op de dag zelf vindt een korte terugkoppeling plaats. Na een of twee weken volgt een uitgebreide rapportage en eventueel een presentatie van de bevindingen, conclusies en aanbevelingen.

Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening op het terrein van audits, reviews en visitaties? Klik hieronder op een button naar keuze en lees meer. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.

Gerelateerd nieuws

Intercollegiale visitaties bij Samenwerkingsverband VO Delflanden

Om gezamenlijk een stevige ondersteuningsstructuur te realiseren, besloten de scholen van Samenwerkingsverband VO Delflanden, met hulp van B&T, een eigen reflectiesysteem van collegiale visitaties in te richten. Drie betrokkenen vertellen over hun ervaringen tot nu toe. “Dit traject draagt echt bij aan een lerende cultuur.”

01
nov
B&T helpt ZAAM bij ontwikkeling auditsystematiek

Om ZAAM, een stichting met 23 VO-scholen in en om Amsterdam, te helpen de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren, heeft B&T een interne auditsystematiek ontwikkeld. Met een auditprotocol, een training van het auditorenteam en de uitvoering van twee pilots. “We hebben nu een compleet arsenaal aan instrumenten dat zicht biedt op de onderwijskwaliteit.”

28
jun
Audits bij Yunus Emre bieden zicht op onderwijskwaliteit

De bestuurder van Stichting Yunus Emre had niet goed in beeld hoe het met de onderwijskwaliteit was gesteld. Reden om B&T te vragen de situatie eens goed in kaart te brengen door op alle scholen een audit uit te voeren. “Het heeft een hoop in gang gezet.”

18
jun