Audits, reviews en visitaties

Feedback op onderwijskwaliteit

Er zijn veel manieren om feedback op onderwijskwaliteit te organiseren. Steeds meer besturen en scholen kiezen voor een vorm van (externe) kwaliteitsmeting om de onderwijskwaliteit verder te ontwikkelen. Met een audit, review of visitatie breng je de kwaliteit van het onderwijs in beeld en versterk je deze tegelijkertijd. Onze adviseurs denken graag met je mee welke reflectievorm het beste bij jouw bestuur of school past. En hoe je deze goed kunt inrichten en hoe je medewerkers goed op hun rol hierbinnen kunt voorbereiden.

Een helder onderscheid tussen de audit, review en visitatie helpt om de reflectie zo in te richten dat deze optimaal bijdraagt aan de doelstellingen die passen bij jullie strategische thema’s, context en besturingsfilosofie.

  • Een audit is gericht op normerende risicobeperkende feedback, door bijvoorbeeld enkele of alle standaarden van de inspectie met een kritische blik door (inhoudelijke) experts te laten te onderzoeken.
  • Een visitatie richt zich volledig op de ontwikkelvraag van de school zelf. In de uitvoering kun je collega’s van andere scholen betrekken om de onderlinge kennisdeling te bevorderen.
  • De review is een mengvorm en richt zich zowel op de basiskwaliteit als op specifieke ontwikkelvragen binnen de school.

Op deze pagina vind je meer over de verschillen tussen een audit, review en visitatie.

Onze expertise

De adviseurs van B&T begeleiden scholen en besturen in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en mbo-instellingen bij al hun vragen op het gebied van reflectie op onderwijskwaliteit.

  • Zo denken wij graag met je mee om het (inter)bestuurlijke systeem dat het beste bij jouw organisatie past te ontwerpen en in te richten.
  • Daarnaast verzorgen wij verschillende opleidingen om interne pools van medewerkers (leidinggevenden, specialisten, leraren, stafmedewerkers) klaar te stomen voor een rol binnen een audit-, visitatie- of reviewteam. Dit kan via een van onze opleidingen met open inschrijving of in een volledig op maat gemaakt traject voor jouw bestuur.
  • Ook voeren wij audits, reviews en visitaties uit met een team van experts. Of wij versterken of begeleiden jouw interne teams als voorzitter, secretaris of coach.  

Onze aanpak

B&T biedt maatwerk: jullie behoeften en doelen zijn het startpunt. Wat is de expliciete of gewenste besturingsfilosofie? Hoe kijk je naar de fase van ontwikkeling van jouw bestuur, de kwaliteitszorg en naar de individuele scholen? Samen met jou onderzoeken we wat dit betekent voor de gewenste opbrengsten en organisatie van de audits, reviews, visitaties. We ontwerpen samen een systeem van reflectie dat bij jouw organisatie past en dat meegroeit met de ontwikkeling van jouw bestuur. Ook helpen we je op weg in de uitvoering, bijvoorbeeld door een aantal pilot-audits/-reviews/-visitaties samen met jou uit te voeren.

Medewerkers die een rol hebben of krijgen in het systeem van reflectie voeden we tijdens onze opleidingen en trainingen met relevante kennis en vaardigheden. De trainingen vinden plaats in een veilige omgeving, zodat we de deelnemers optimaal kunnen voorbereiden op hun belangrijke rol in de praktijk.

Ook in de uitvoering van audits, reviews en visitaties kun je rekenen op onze deskundige en betrokken adviseurs, die gewend zijn om op een professionele en prettige wijze jouw school, scholen of bestuur door te lichten en kritisch te bevragen. Een audit, review of visitatie wordt altijd zorgvuldig voorbesproken en aangekondigd, en op de dag zelf vindt een korte terugkoppeling plaats. Na een of twee weken volgt een uitgebreide rapportage en eventueel een presentatie van de bevindingen, conclusies en aanbevelingen.

Geïnteresseerd?

Wil jij meer weten over onze dienstverlening op het terrein van audits, reviews en visitaties? Klik hieronder op een button naar keuze en lees meer. Heb je vragen of wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.

Gerelateerd nieuws

Intercollegiale visitaties bij SWV VO Delflanden

Om gezamenlijk een stevige ondersteuningsstructuur te realiseren, besloten de scholen van Samenwerkingsverband VO Delflanden, met hulp van B&T, een eigen reflectiesysteem van collegiale visitaties in te richten. Drie betrokkenen vertellen over hun ervaringen tot nu toe. “Dit traject draagt echt bij aan een lerende cultuur.”

B&T helpt ZAAM bij ontwikkeling auditsystematiek

Om ZAAM, een stichting met 23 VO-scholen in en om Amsterdam, te helpen de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren, heeft B&T een interne auditsystematiek ontwikkeld. Met een auditprotocol, een training van het auditorenteam en de uitvoering van twee pilots. “We hebben nu een compleet arsenaal aan instrumenten dat zicht biedt op de onderwijskwaliteit.”

Audits bij Yunus Emre brengen onderwijskwaliteit in kaart

De bestuurder van Stichting Yunus Emre had niet goed in beeld hoe het met de onderwijskwaliteit was gesteld. Reden om B&T te vragen de situatie eens goed in kaart te brengen door op alle scholen een audit uit te voeren. “Het heeft een hoop in gang gezet.”

Martine Fuite
senior adviseur en operationeel directeur

Jeroen van Huizen
senior adviseur en directeur Fenom