INNOVO meet tevredenheid samen met B&T

‘Werken aan kwaliteit moet een continu proces zijn’

Schoolbestuur INNOVO nam het afgelopen jaar voor de vierde keer samen met B&T een tevredenheidsonderzoek af. Bestuurder Nicole van Wolven en bestuursadviseur Leon Camp vertellen waarom INNOVO al sinds 2014 met B&T samenwerkt. ‘Het geeft een mooi beeld over de volle breedte van onze scholen.’

INNOVO is een koepelorganisatie van meer dan veertig basisscholen in Midden- en Zuid-Limburg. In 2014 zocht het bestuur een digitaal instrument om de tevredenheid onder leerlingen, ouders, leraren, ondersteunend personeel en directeuren te meten. Leon Camp, senior bestuursadviseur Onderwijs bij INNOVO, was daar vanaf het begin bij betrokken: “Omdat we cyclisch wilden gaan werken aan de kwaliteit van ons onderwijs ontwikkelden we samen met B&T en met de directeuren van onze scholen het tevredenheidsonderzoek. We gebruikten daarvoor een basisset vragen van B&T, zodat we de resultaten kunnen benchmarken met andere besturen. Die vragen hebben we aangevuld met een aantal eigen vragen.”

Tienduizend mensen

Het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek van INNOVO bevraagt alle ouders, directeuren, leraren en ondersteunend personeel. Ook alle leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van de scholen van INNOVO krijgen vragen voorgelegd. Samen zijn dit zo’n tienduizend mensen. Bestuurder Nicole van Wolven vindt het belangrijk om alle betrokkenen bij de scholen van INNOVO te vragen naar hun mening: “Ik wil simpelweg weten wat ze van ons vinden. En ik wil ook weten óf en hóe dat verandert, wat de ontwikkelingen zijn als het gaat om tevredenheid.”

Het tevredenheidsonderzoek is inmiddels vier keer uitgevoerd. Om de trend zo goed mogelijk te volgen, zijn bewust slechts enkele vragen tussentijds aangepast en werden steeds dezelfde doelgroepen bevraagd. De laatste keer dat het onderzoek werd afgenomen was in het voorjaar van 2020, vertelt Leon Camp: “We hebben het onderzoek ook deze keer grondig voorbereid samen met B&T. In overleg met de scholen hebben we twee weken geprikt waarin het onderzoek ‘open staat’ en waarin de respondenten de digitale vragenlijsten konden invullen.”

Flexibel

Het tevredenheidsonderzoek van INNOVO was afgelopen voorjaar gepland in maart, precies toen de coronacrisis zich aandiende: “Net voordat de scholen dicht gingen, hadden we de vragenlijsten voor de ouders en het personeel afgerond. Helaas waren de leerlingen nog niet op alle scholen bevraagd. Dat hebben we uitgesteld en gaan we nu in november doen. Dat voegen we aan de eindrapportage toe.” Het aanpassen van het onderzoek was geen enkel probleem, zegt Leon Camp: “B&T ging daar flexibel mee om. We hebben ook nog de periode waarin de vragenlijsten voor ouders en personeel openstond verlengd, van twee naar drie of soms vier weken.”

Rapportage

INNOVO gebruikt het tevredenheidsonderzoek als ontwikkeltool: “We onderzoeken of de diverse doelgroepen tevreden zijn. Op basis van een gedegen evaluatie van deze informatie kunnen we op alle niveaus werken aan onze kwaliteit”, aldus Leon Camp.

De rapportage van B&T wordt na elke afname van het tevredenheidsonderzoek met de scholen gedeeld en door het bestuur doorgesproken met B&T. Leon Camp: “Dat is een uitgebreid gesprek waarin ook de benchmark ter sprake komt. Daarin worden de resultaten van de scholen van INNOVO afgezet tegen die van andere besturen. Daar waar onze resultaten lager zijn, duiken we er wat dieper in om te kijken wat de verklaringen kunnen zijn. De inhoudelijke bijdrage van Giel van der Heijden en Mark Ackermans van B&T zijn daarbij heel waardevol. Het levert een goed en diepgaand gesprek op.”

Aanknopingspunten

Nicole van Wolven was positief verrast door de opbrengsten van het onderzoek van afgelopen voorjaar: “De respons was heel hoog, dat is fijn. En ik had verwacht dat we gemiddeld zouden scoren in de benchmark, maar dat bleek over het algemeen beter dan gemiddeld.” Het onderzoek biedt volgens haar genoeg aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling: “Het geeft een mooi beeld over de volle breedte van onze scholen. Als we dit najaar dan ook nog de resultaten van de leerlingen hebben, kunnen we er conclusies aan gaan verbinden. Dat is de meerwaarde van dit onderzoek, dat ouders, personeel en leerlingen allemaal bevraagd worden.”

Good practice

INNOVO analyseert de rapportage van B&T vervolgens in detail, vertelt Leon Camp: “We kijken of er scholen opvallen en of bepaalde doelgroepen op vergelijkbare vragen heel verschillend reageren, zowel in positieve als in negatieve zin. Uiteraard wordt dit ook besproken met de directeuren van de scholen, bijvoorbeeld in het jaarlijkse monitorgesprek met het college van bestuur.”

Scholen die positief opvallen, worden waar mogelijk als ‘good practice’ gepresenteerd. Soms worden scholen ook een-op-een aan elkaar gekoppeld: “Zit een school bijvoorbeeld met ouderbetrokkenheid wat moeilijker, dan proberen we die school te verbinden met een school die daar juist sterk in is.”

Betrouwbaar en korte lijnen

De communicatie met B&T verloopt al jaren probleemloos, vertelt Leon Camp: “Ik heb een vast aanspreekpunt, dat is nu Giel van der Heijden. Hij is altijd heel goed bereikbaar, de lijnen zijn kort. Het contact is professioneel, maar voelt toch dichtbij.”

Het feit dat B&T veel soortgelijke klanten heeft, maakt de benchmark op bestuursniveau voor INNOVO interessant. “Ook merk ik aan de contacten die we hebben dat zij diep in de materie zitten en gewend zijn om dit soort onderzoeken te doen. Ze kunnen ons daardoor goed adviseren.” Leon Camp is daarnaast heel tevreden over het digitale instrument waarmee B&T het onderzoek uitvoert: “De digitale omgeving met de vragenlijsten is degelijk en betrouwbaar. Dat is heel belangrijk voor ons. Het moet vooral werken.”

Nieuwe vorm

INNOVO zal voor het tevredenheidsonderzoek de volgende keer waarschijnlijk een andere vorm kiezen, vertelt Nicole van Wolven. “Ik zou wel wat vaker willen peilen, met misschien minder vragen en een kleinere groep mensen. Daarnaast merk ik dat de opvolging van de resultaten van een tevredenheidsonderzoek op een school altijd veel energie kost. Ik heb B&T daarom gevraagd om een vorm te vinden waarbij de uitkomst het vervolg al in zich heeft. Een geïntegreerd geheel dus. Dat zou bijvoorbeeld een ‘Tevredenheidsonderzoek in 1 dag’ kunnen zijn, waarbij de school aan het eind van de dag over de resultaten beschikt en daarover direct in gesprek kan gaan met de diverse doelgroepen.”

“We willen graag dat scholen een tevredenheidsonderzoek niet doen voor de bühne, maar dat ze het gebruiken voor hun ontwikkeling”, voegt Leon Camp toe. “Dat betekent dat je inhoudelijk wellicht andere vragen moet gaan stellen die daarbij helpen. Daarnaast moet het denken over en het werken aan kwaliteit een continu proces zijn. Een nieuwe opzet van het tevredenheidsonderzoek zou daarvoor een katalysator kunnen zijn.”

Interesse in een tevredenheidsonderzoek?

Neem contact op met Mark Ackermans of Giel van der Heijden.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.