Nieuw: AB Passend Onderwijs

Instrument voor kortcyclische evaluatie van kwaliteit

B&T introduceert een nieuw instrument voor kortcyclische evaluatie van kwaliteit: AB Passend Onderwijs. Alle organisaties die zich bezighouden met dienstverlening in het kader van Passend Onderwijs kunnen hier eenvoudig en snel hun voordeel mee doen.

Misschien bent u bekend met ons instrument AB2 Traject. Het nieuwe instrument AB Passend Onderwijs is afgeleid van dit beproefde instrument, maar biedt aanzienlijk ruimere toepassingsmogelijkheden en meer flexibiliteit aan meer doelgroepen in meer situaties. De vernieuwde onderzoekstool is geschikt voor zowel ambulantebegeleidingsdiensten die door samenwerkingsverbanden of schoolbesturen worden ingehuurd als voor samenwerkingsverbanden en onderwijsbesturen die hun eigen onderwijsbegeleiding tegen het licht willen houden.

Drie nieuwe modules

AB Passend Onderwijs kent vier modules. Naast de reeds bestaande module voor evaluatie van individuele (leerling)begeleidingstrajecten bieden we nu maar liefst drie nieuwe modules, namelijk voor systeembegeleiding, voor evaluatie van voorlichtingen, workshops en cursussen, en voor interne 360° feedback van collega’s en leidinggevenden.

Verbeterd proces

Ook het proces is aangepast. Zo is het nu mogelijk om de onderzoeken ‘kortcyclisch’ af te nemen. Dat wil zeggen dat u niet vastzit aan één vaste afnameperiode in het jaar, maar dat u de dienstverleningstrajecten direct na afronding kunt evalueren.

Visie op professionaliteit

Het instrument is gebaseerd op de B&T-visie op professionaliteit. In deze visie onderscheiden we drie professionaliteiten: die van de expert, de vertegenwoordiger en de medewerker. Alle professionaliteiten komen in de vernieuwde vragenlijsten op een passende manier aan bod. Zo hebben de professionaliteiten expert en vertegenwoordiger direct betrekking op het primaire proces. Feedback kan dus het beste daar verzameld worden: bij de scholen en eventueel bij leerlingen en ouders. Voor de professionaliteit medewerker geldt dat hij een collega is van anderen. Onze zeer beknopte 360° graden feedback is een effectieve manier om op deze professionaliteit feedback te verzamelen bij collega’s en leidinggevenden. Voor alle vragenlijsten geldt overigens dat ze bestaan uit slechts tien vragen!

Betekenisvolle opbrengsten

AB Passend Onderwijs dient verschillende doeleneinden van kwaliteitszorg en biedt het management én medewerkers veel waardevolle informatie. Het helpt dienstverleners bij het in kaart brengen van de kwaliteit en opbrengsten van verschillende typen dienstverlening zoals leerlingbegeleiding, systeembegeleiding, voorlichting, cursussen en workshops. De resultaten stellen dienstverleners daarnaast in staat verantwoording aan hun opdrachtgevers af te leggen en de realisatie van hun eigen ambities en doelstellingen te toetsen.

Collectief en individueel

Onderzoeken met AB Passend Onderwijs richten zich op het collectief én het individu. Zo komen de gemiddelde resultaten voor het gehele team beschikbaar, maar krijgen alle medewerkers ook hun eigen scores te zien. De resultaten zijn in verschillende vormen beschikbaar, waaronder:

  • visueel aantrekkelijke pagina’s met resultaten per samenwerkingsverband of bestuur, uitermate geschikt om verantwoording vorm te geven;
  • resultaten per begeleider en per begeleiderstraject, bedoeld voor de evaluatie van individuele trajecten en de professionele ontwikkeling van medewerkers;
  • interne vergelijkingen tussen typen dienstverlening, sectoren (PO, VO, mbo, (V)SO, samenwerkingsverbanden, regio’s et cetera), geschikt voor de ontwikkeling van de dienstverlening.

Een zorgvuldig proces

Wij denken graag mee over een bij uw organisatie passende onderzoeksopzet. Onze flexibele onderzoekstool biedt zowel beproefde standaardvragenlijsten (die vergelijkingen met landelijke benchmarks mogelijk maken) en vragenlijsten die u geheel of deels op maat kunt maken.

Omdat deze nieuwe manier van evalueren, waarbij resultaten ook per medewerker inzichtelijk worden, spannend kan zijn, ontwerpen wij graag samen met u een proces dat past bij uw organisatie en medewerkers. Zo kunnen we bijvoorbeeld informatie- of analysebijeenkomsten begeleiden om ervoor te zorgen dat medewerkers zelf de regie over hun eigen kwaliteitszorg kunnen nemen.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Martine Fuite of Pieter Duits.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.