Nieuw: explainer vereenvoudigd bekostigingsmodel funderend onderwijs

Nu gratis te downloaden

Het primair en voortgezet onderwijs krijgen te maken met een vereenvoudiging van de bekostiging. Deze richt zich op de lumpsumbekostiging: de bekostiging per leerling en per school. In een explainer zetten we op een rij wat de belangrijkste principes, effecten en de daaruit volgende opgaven zijn.

In het voortgezet onderwijs gaat het nieuwe bekostigingsmodel in op 1 januari 2022, in het primair onderwijs op 1 januari 2023. De samenwerkingsverbanden passend onderwijs volgen de systematiek en timing van het primair onderwijs.

De vereenvoudiging van de lumpsumbekostiging komt in grote lijnen neer op:

  • de materiële en personele bekostiging worden samengevoegd;
  • geen correctie meer voor de Gewogen Gemiddelde Leeftijd (GGL);
  • geen differentiatie naar leeftijd van leerlingen;
  • de teldatum verschuift van 1 oktober naar 1 februari.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.