Zonder beweging geen sturing

Mijn hart ligt bij de onderwijssector omdat het een heel belangrijk fundament van de samenleving is. Ook kom ik uit een onderwijsfamilie. Met mijn werk probeer ik een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van leerlingen en studenten, en daarmee aan de samenleving.

De onderwijssector is, onder invloed van allerlei factoren, continu in ontwikkeling en dat levert voor organisaties in het onderwijs allerlei vraagstukken op. Ik begeleid organisaties graag bij de oplossing van die vraagstukken. Ik ben breed inzetbaar en in staat om het volledige speelveld te overzien in termen van belangen, continuïteit en bedrijfsvoering. Ik ben opgeleid als organisatiepsycholoog en heb daarna als projectleider voor visitaties in het hbo en wo gewerkt, en vervolgens ruim tien jaar als onderwijsadviseur bij een multinational.

Toekomstbestendige organisaties

De thema’s waar ik me vooral mee bezighoudt, zijn: onderwijskwaliteit, bedrijfsvoering, onderwijsinnovatie, samenwerking en strategie. De rode draad in al mijn opdrachten is dat het gaat om factoren die het gedrag van organisaties bepalen. Ook gaat het vaak over hoe organisaties het meest doeltreffend kunnen worden bestuurd. Ik vind het heel interessant om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van toekomstbestendige organisaties in het onderwijs. In hoeverre voldoet een school of bestuur aan de eisen en behoeften van de omgeving? Bijvoorbeeld als het de onderwijskwaliteit betreft, of digitalisering. Bij bedrijfsvoering speelt vaak de vraag hoe een organisatie efficiënter en doeltreffender kan worden ingericht.

Aanjager

Als adviseur probeer ik patronen te doorbreken en, als dat nodig is, blokkades in organisaties of tussen mensen weg te nemen. Met mijn ervaring als projectmanager van complexe trajecten kan ik als aanjager fungeren. Ik ben ook sterk in verbinden; van mensen en teams, maar ook van ideeën en organisaties. Stap voor stap ga ik van probleem naar een werkbare oplossing om uw ambitie te realiseren. Met oog voor de samenhang der dingen én voor eenvoud.

Midden in het onderwijsveld

In maart 2019 ben ik bij B&T begonnen. Ik heb bewust voor B&T gekozen, omdat ik een bijdrage wil leveren aan de verbetering van het onderwijs in Nederland en B&T is koploper in deze sector. Ik ben er trots op om onderdeel te zijn van een betrokken en vakbekwaam team adviseurs met een grote drive. Samen met onze opdrachtgevers bereiken we mooie resultaten.

Buitenboordmotor

Energie krijg ik vooral als ik beweging creëer bij scholen en besturen. Als externe adviseur kan ik daar een belangrijke bijdrage aan leveren, als een soort buitenboordmotor. Zonder beweging ontstaat er geen sturing. Ik kan scholen helpen om een strategie en ambities te ontwikkelen, maar ook om die ambities en de koers ‘werkend te krijgen’. Ik heb een aversie tegen het maken van plannen die vervolgens niet worden uitgevoerd. Maar in de praktijk gaat het ook vaak mis bij de implementatie. Ik zet alles op alles om ervoor te zorgen dat plannen wél worden uitgevoerd om zo het rendement ervan te verhogen. Daarbij waak ik ervoor de taken of verantwoordelijkheden van de opdrachtgever over te nemen. Ik zorg dat ik meerwaarde en maatwerk bied.

Samen creëer je het beste resultaat

Muziek is heel belangrijk voor me, ik speel basgitaar in twee bands. De basgitaar is onmisbaar, hij zorgt voor het fundament onder de muziek. Dat heeft een link met mijn werk: als externe adviseur wil ik van toegevoegde waarde zijn voor organisaties. Het mooie van samen muziek maken, is de verbinding en samenwerking om zo het beste resultaat te creëren. Daar streef ik ook naar als organisatieadviseur.