Nieuw: Intervisie voor ervaren toezichthouders

Versterken van effectief intern toezicht

Na twee succesvolle edities van de leergang voor startende toezichthouders heeft de B&T academie nu ook een aanbod ontwikkeld voor ervaren toezichthouders. Op 21 september gaat een intervisiegroep voor ervaren toezichthouders van start. Voor RvT-leden in het onderwijs die hun impact binnen de raad en richting hun bestuur willen vergroten.

De functie van toezichthouder heeft zich de laatste jaren stevig ontwikkeld, evenals de maatschappelijke verwachtingen van het intern toezicht. De toezichthouder is onafhankelijker gepositioneerd en het instrumentarium is meer geprotocolleerd. Ook is het toezicht op onderwijskwaliteit verzwaard in taak en verantwoordelijkheid en de dynamiek binnen de raad is een steeds vaker belicht en besproken thema. Dit vraagt veel van keuzes die je als individuele toezichthouder maakt om in beperkte tijd maximale impact te hebben. Jouw rol doet ertoe en om deze ten volle te benutten, is het van belang om jouw kwaliteiten zo effectief mogelijk in te zetten. Dat is de insteek en toegevoegde waarde van deelname aan onze intervisie(groep) voor ervaren toezichthouders.

Voor wie?

De intervisie(groep) is bedoeld voor toezichthouders die bekend zijn met de basisprincipes en ‘spelregels’ van het toezichthouden. Je bent nieuwsgierig hoe je binnen deze kaders zo effectief mogelijk kunt opereren. Je staat ervoor open om je eigen handelen en dat van je collega’s te onderzoeken, met als doel jouw impact te vergroten. De aanduiding ‘ervaren’ duidt het verwachte (basis)niveau van de intervisie(groep) aan. Je bepaalt zelf of je ervaren bent. Indicatief kun je uitgaan van (bijna) één termijn als toezichthouder (circa 4 jaar). Tijdens de intervisie ben je lid van ten minste één raad van toezicht.

Waarderend perspectief

In de intervisie(groep) staan de praktijkverhalen van deelnemers centraal. Van hieruit bepaalt de intervisiebegeleider welke vorm het beste past bij het onderzoeken van de casus. In de basis maken we hierbij gebruik van de beginselen van het waarderend onderzoek. Wij geloven erin dat inzicht in de eigen tekortkomingen helpt, maar vaak onvoldoende is om tot echte ontwikkeling te komen. Wij stellen daarom de aanwezige kwaliteiten van deelnemers centraal en onderzoeken met elkaar het lonkend perspectief, van jou als toezichthouder, dat uit deze kwaliteiten naar voren komt.

Feitelijk sluiten we hierbij – net als we bij leerlingen doen – aan op de zone van naaste ontwikkeling. We bekijken hoe we meer kunnen krijgen van wat werkt. En we onderzoeken hoe je als individuele toezichthouder – door inzet van eigen kracht – nog wezenlijker kunt bijdragen aan de kwaliteit van het intern toezicht.

Geïnteresseerd?

Wil jij meer weten over de Intervisie voor ervaren toezichthouders? Klik op onderstaande button voor uitgebreide informatie en het aanmeldformulier. Heb je vragen? Neem dan contact op met begeleider Rob Hanse (van onze dochterorganisatie Fenom) of met Joost Janssen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.