IKC

3 van de 3 berichten
door Claudia Smit

De Sterrenschool in Apeldoorn draait alweer enige jaren met succes. Belangrijke pijlers: samenwerking met de kinderopvang, gepersonaliseerd leren en flexibele schooltijden. De Sterrenschool bewijst dat ingrijpende vernieuwing in het onderwijs haalbaar is. Toch gaat het niet vanzelf.

door Claudia Smit

Steeds meer scholen, kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en andere kernpartners experimenteren met andere vormen van onderwijs en opvang. In het speciaal (basis)onderwijs zijn integrale kindcentra echter nog zeldzaam. SBO De Evenaar in Nieuwegein is echter goed op weg.

door Gabriëlle Hoolwerf

Verscheidene landelijke ontwikkelingen leiden tot een toenemende harmonisatie van jeugdvoorzieningen. Allereerst de gestage vergroting van de arbeidsparticipatie van vrouwen de afgelopen decennia: een belangrijke stimulans voor een toenemend beroep op kinderopvang. De overheid volgde de trend. Ze ging kinderopvang steeds meer beschouwen als een maatschappelijk belang en trof ook financiële maatregelen om het gebruik te […]