Mbo

6 van de 6 berichten

Vertrouwen in het onderwijs

 door  Hans van Willegen

Wat zijn de plannen van de regering voor het funderend onderwijs? Hoe hangen ze samen? Wat is hun betekenis? En dragen zij bij aan het leren van leerlingen?

Werving & selectie: 12 vacatures bij Terra succesvol vervuld

Gezocht: 12 leidinggevenden in de regio Noordoost-Nederland. Deze pittige opdracht van groen opleidingscentrum Terra leidde tot een bijzondere samenwerking, een multimediale werving, een creatief selectieproces en een resultaat naar tevredenheid.

Ondernemend leren: aan de slag met zelfregulatie

 door  Claudia Smit

Zelfregulatie, gepersonaliseerd leren, differentiatie, 21ste-eeuwse vaardigheden… het onderwijs kan er niet meer omheen. Begrippen die onderwijsprofessionals richting geven voor de toekomst. Maar hoe dat alles te implementeren in de klas? Dát is een vraag waarop menig leraar een concreet antwoord schuldig moet blijven.

Strengere regels voor bemensing examencommissies mbo

Minister Bussemaker wil de regels voor de bemensing van de examencommissies in het mbo aanscherpen. Bij velen deed dat de wenkbrauwen fronsen. Onderwijsadviseurs Jeanette Toeter en Theo Brouwers geven een toelichting en plaatsen kanttekeningen.

“Stuur niet op resultaat, maar op condities”

Managers in het mbo staan voor vele lastige vraagstukken. Het zou het zomaar kunnen dat je niet meer toekomt aan je oorspronkelijke doelstellingen. Michel Vork ontdekte dat dit zogeheten attention deficit-syndroom te doorbreken is: “Prikkel de zingeving van degenen die direct op de primaire onderwijsprocessen zitten.”

Kans voor de toekomst

 door  Claudia Smit

Bestuurders Gertjan van der Brugge (mbo) en Anton du Pont (vmbo) kennen elkaar goed. Ze zitten regelmatig samen aan tafel. In gesprek over de herinrichting van het vmbo en mbo in Zeeuws-Vlaanderen.