Nieuwkomers

3 van de 3 berichten

Is onderwijs aan nieuwkomers wel zo ‘nieuw’?

De grote stroom vluchtelingenkinderen stelt het Nederlandse onderwijs voor grote uitdagingen. Want hoe geef je nieuwkomersonderwijs het beste vorm? Door goed te kijken naar het reguliere onderwijs, zo bepleit B&T-adviseur Anna Kwekkeboom.

Een uitdaging tot krachtenbundeling

In deze net verschenen notitie vindt u alle informatie om tot een gezamenlijke regionale visie en goede inrichting van het onderwijs aan nieuwkomers te komen.

Onderwijs aan nieuwkomers

 door  Martine Fuite

Aan de instroom van nieuwkomers in Nederland lijkt vooralsnog geen einde te komen. Onder hen veel – leerplichtige – kinderen. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan hen rust in belangrijke mate op de schouders van scholen en hun besturen. Alleen in gezamenlijkheid kan daar een goede invulling aan gegeven worden.