Folder Schoolplan… en dan?

Handreiking voor volgende stappen

B&T begeleidt veel scholen bij het ontwikkelen van hun nieuwe schoolplan. Wij vinden dat het echte werk pas begint als het schoolplan er eenmaal ligt. Want hoe zorg je ervoor dat jullie schoolplan niet in een la verdwijnt, maar daadwerkelijk leidt tot ontwikkeling en verandering in de school? Lees onze handreiking voor inspiratie.

Hoe geef je samen handen en voeten aan de nieuwe richting die je wilt inslaan? Wat vraagt dit van het leiderschap en gedrag in jouw school? Hoe zorg je ervoor dat jullie ambities worden gerealiseerd? Allemaal vragen die spelen nadat het schoolplan is vastgesteld.

Implementeren en monitoren

Als je eenmaal aan de slag gaat met de ambities uit het schoolplan, wil je natuurlijk weten of het lukt ze te realiseren. Bestaande systemen en monitoringsinstrumenten geven hier mogelijk al informatie over. Maar misschien is er meer nodig. Concrete stappen om te weten of je ‘op koers’ ligt, zijn:

  • Maak ambities onderdeel van jullie gesprekkencyclus.
  • Maak gebruik van tevredenheidsonderzoeken en bespreek de uitkomsten.
  • Laat ambities terugkomen in jullie reflectiesysteem (audit of visitatie).

Gedrag en leiderschap bij verandering

De ambities in het schoolplan leiden tot een verandering in de school: jullie willen met elkaar iets bereiken wat er nu nog niet is. De ambities en bijbehorende doelen en acties uit het schoolplan staan natuurlijk helder op ieders netvlies. Maar is ook duidelijk wat de verandering vraagt van het gedrag van alle betrokkenen (team, leerlingen, ouders en schoolleiding)?

Er zijn verschillende manieren om met de noodzakelijke gedragsverandering, van team en schoolleiding, aan de slag te gaan. Team- of studiedagen kunnen bijvoorbeeld zinvol zijn om gewenst gedrag in kaart te brengen. Teamcoaching kan helpen om zicht te krijgen op jullie functioneren als team. In een leiderschapstraject, ten slotte, kun je persoonlijke ontwikkeling en organisatiecontext samenbrengen. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een development center of een Talenten Motivatie Analyse (TMA).

Strategie levend houden

Als het schoolplan er eenmaal ligt, is de grote uitdaging: hoe zorgen we ervoor dat het gaat en blijft leven in de school? Levend houden gaat over blijvend betekenis geven in de dagelijkse praktijk van jullie school. Vanuit onze ervaring met schoolplanontwikkeling, hebben we verschillende werkwijzen ontwikkeld om het schoolplan levend te houden. Hierbij gebruiken we een aantal handvatten waarmee je zelf aan de slag kunt. Kortgezegd komen die neer op:

  • Maak het schoolplan zichtbaar (in de school, voor ouders etc.).
  • Neem het schoolplan als startpunt (bijvoorbeeld in teambijeenkomsten en jaarplannen).

Meer weten?

Wil jij ook écht met jullie schoolplan aan de slag? Download dan onze handreiking met mogelijke vervolgstappen nadat het schoolplan is vastgesteld. Meer informatie vind je ook op de themapagina over strategie. Of neem contact op met een van onze adviseurs.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.