Praatplaat De dynamiek van een tevredenheidsonderzoek

Waaraan moet het onderzoek een impuls geven?

Tevredenheidsonderzoek is een belangrijk middel voor besturen en scholen om zicht te krijgen op hun kwaliteitsbeleving. B&T heeft een praatplaat gemaakt over de dynamiek van tevredenheidsonderzoeken. Deze helpt je om vooraf de juiste inrichtingsvragen te stellen, zodat het onderzoek daadwerkelijk een goede bijdrage kan leveren aan de kwaliteitscultuur binnen jouw organisatie.

Bij de inrichting van een tevredenheidsonderzoek zijn drie vragen relevant:

1. Waar wil je zicht op krijgen?
Om te zorgen dat het onderzoek daadwerkelijk de juiste informatie oplevert, is het verstandig om vooraf stil te staan bij de vraag waar je precies zicht op wil krijgen. Gaat het voornamelijk om (de ontwikkeling van) de scholen? Of (ook) om de realisatie van strategisch beleid op de scholen?

2. Waar vinden duiding en analyse plaats?
Het tevredenheidsonderzoek kan een impuls bieden aan de dialoog over (de kwaliteit van) het onderwijs. De resultaten van het onderzoek bieden zicht op de beleving van de belangrijkste groepen in de school. Hoe duid en analyseer je die beelden? Welke conclusies kun je trekken? Wat betekent dat voor jullie sterke punten? En voor jullie aandachtspunten bij de verdere ontwikkeling van het onderwijs en de school?

3. Aan wie en waarover wordt verantwoording afgelegd?
Het tevredenheidsonderzoek helpt in de horizontale verantwoording aan leerlingen, ouders en samenwerkingspartners. Daarnaast draag het bij aan de verticale verantwoording richting raad van toezicht en inspectie. Door voor het onderzoek na te denken over de verantwoording (aan wie, waarover) kun je de inhoud en organisatie van het onderzoek daarop afstemmen.

De praatplaat biedt ook een overzicht van de middelen die je per inrichtingsvraag kunt inzetten.

Meer weten?

Download de gratis praatplaat via onderstaande button. Heb je vragen? Neem dan contact op met onze adviseurs. Op deze pagina vind je meer informatie over onze dienstverlening op het terrein van tevredenheidsonderzoek.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.