Publicatie Regie op onderwijskwaliteit

Opbrengsten van een leergang voor gevorderde bestuurders

In opdracht van de PO-Raad heeft de B&T academie de leergang ‘Regie op onderwijskwaliteit voor gevorderde bestuurders’ verzorgd. De opbrengsten van deze leergang zijn gebundeld in een digitale publicatie.

Centrale vraag tijdens de leergang was: hoe zorgt een schoolbestuurder ervoor dat de kwaliteitszorg in zijn/haar organisatie de scholen effectief ondersteunt bij het bieden van goed onderwijs? Uitgangspunt vormde het gespreksmodel Regie op Onderwijskwaliteit, dat de PO-Raad samen met leden ontwikkelde. Dit model onderscheidt vier stappen: de definitie van, zicht hebben op, werken aan en het verantwoorden over de onderwijskwaliteit.

Voeden en prikkelen

Onderwijsbestuurders krijgen een steeds centralere rol bij het werken aan onderwijskwaliteit. Dit zie je ook terug in het onderzoekskader van de inspectie. Deze leergang wilde hen langs twee wegen ondersteunen. Allereerst door deskundigen uit verschillende disciplines een bijdrage te laten leveren, en zo het denken over onderwijskwaliteit te voeden en te prikkelen. Daarnaast bood de leergang volop gelegenheid tot uitwisseling van ervaringen en ideeën met collega-bestuurders.

Gastsprekers

De leergang bestond uit vijf bijeenkomsten, waarin steeds een van de stappen uit het gespreksmodel centraal stond. Aan de definitie van onderwijskwaliteit werden twee bijeenkomsten besteed. Elke sessie werd deels verzorgd door een gastspreker. Daarnaast bespraken de deelnemers hun leer- en ontwikkelvragen in subgroepen van ongeveer vijf bestuurders, elk onder begeleiding van een adviseur van B&T. Onder de sprekers Pedro De Bruyckere, onderzoeker en pedagoog aan de Arteveldehogeschool in Gent, corporate antropoloog Danielle Braun, Thomas Schillemans, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, en Annemarie van Dalen, bestuurder en toezichthouder in de zorg.

Downloaden

De opbrengsten van elke bijeenkomst zijn vastgelegd in een verslag. Deze verslagen zijn, aangevuld met een voor- en nawoord van de begeleiders, gebundeld in de digitale publicatie Regie op onderwijskwaliteit – Opbrengsten van een leergang voor gevorderde bestuurders. De publicatie is gratis te downloaden. Verdere informatie over het thema Regie op onderwijskwaliteit is terug te vinden in het speciale dossier op de website Samen Slimmer PO, een initiatief van de PO-Raad.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.