Leergang Startende toezichthouders

Een stevig fundament voor effectief intern toezicht

Ben jij een startende toezichthouder in het onderwijs en wil je snel van waarde zijn voor jouw organisatie? Wil je vaardigheden ontwikkelen om je effectiviteit te vergroten in jouw verschillende rollen als toezichthouder? Meld je dan aan voor de leergang Startende toezichthouders van de B&T academie.

De aanduiding ‘startend’ definieert het (start)niveau van de leergang. U bepaalt zelf of u startend bent. Indicatief kunt u uitgaan van 0 tot 2 jaar ervaring in het vak.

Wat is het?

Toezichthouden is een vak. Het vraagt om specifieke kennis, kunde en vooral vaardigheden. Het vak heeft zich ontwikkeld, er worden steeds hogere eisen aan gesteld en er gaan ook verantwoordelijkheden mee gepaard. Dit vraagt om blijvende professionalisering van toezichthouders, soms als collectief en soms als individu.

Als startend toezichthouder heb je een forse opdracht: kennis opdoen van het onderwijsveld, inwerken in de organisatie, een eigen positie in jouw raad van toezicht verwerven en vaardigheden ontwikkelen om je effectiviteit te vergroten in je verschillende rollen als toezichthouder. Onze leergang voor startende toezichthouders bezorgt jou een vliegende start.

Wat levert het op?

Na afloop versta je de basis van het vak van toezichthouden, zodat je snel van grote toegevoegde waarde bent in jouw raad van toezicht en vooral voor jouw bestuur(der). Concreet levert het op dat je:

 • toezicht kunt houden in lijn met geldende principes en codes van goed bestuur en toezicht;
 • grip hebt op de verhoudingen met het bestuur en de GMR;
 • zicht hebt op de mogelijkheden om als toezichthouder invloed uit te oefenen;
 • handvatten hebt om het intern toezicht binnen jouw eigen organisatie te optimaliseren.

Wat kun je verwachten?

In de leergang besteden we niet alleen aandacht aan de theorie, maar is er ook ruimte om de eigen praktijk aan de orde te stellen. En er is uiteraard gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met collega toezichthouders en op die manier te investeren in je netwerk.

Voorafgaand aan de leergang voeren de docenten met elke deelnemer een kort (digitaal) intakegesprek om zicht te krijgen op concrete leervragen, voorkennis/ervaring en context van de organisatie. Verder is de leergang in grote lijnen als volgt opgebouwd:

 • Bijeenkomst 1 – Structuren en rollen
  Hierin komen vragen aan de orde als: wat omvat het vak van toezichthouder, hoe is de toezichthouder gepositioneerd, hoe is intern toezicht in het onderwijs georganiseerd?
 • Bijeenkomst 2 – Informatie, instrumenten en interventies
  Hoe komt de toezichthouder aan zijn informatie, welke instrumenten kan de raad van toezicht daarbij inzetten, hoe weeg je als toezichthouder een (eventuele) interventie af?
 • Bijeenkomst 3 – Samenspel(en) met stijlen
  Hoe functioneert het team van toezichthouders effectief, hoe maak je (toezicht)stijlen complementair, hoe behoud je ruimte voor inzet van je intuïtie?

Waarom B&T?

Als adviesbureau in het onderwijs hebben wij ruime kennis van het onderwijsproces en de noodzakelijke voorwaarden in de bestuurlijke organisatie. Onze adviseurs ondersteunen talloze organisaties in het funderend onderwijs om de governancedriehoek tussen bestuur, intern toezicht en medezeggenschap in te richten en (beter) werkend te krijgen. We begeleiden zelfevaluaties, verzorgen opleidingen (o.a. voor de VTOI), ondersteunen bij omzetting van de governancestructuur en begeleiden samenwerkings- en fusietrajecten.

De kennis en ervaring die we hierbij opdoen, delen wij op verschillende manieren met de sector, bijvoorbeeld via publicaties. Begin 2021 verscheen een geheel herziene uitgave van De zachte kant van governance. Tien principes van goed onderwijsbestuur. Dit boek van Joost Janssen en Jos van Elderen staat boordevol inzichten in de ontwikkeling van governance in het onderwijs, handzame modellen en praktische tips voor intern toezichthouders.

Praktisch

De leergang bestaat uit drie intensieve bijeenkomsten van 15.00-21.00 uur. Tijdens de pauze verzorgen we een eenvoudige maaltijd. De deelnamekosten zijn € 1.250,- (vrijgesteld van btw). Dit bedrag is inclusief alle faciliteiten en materialen, en een exemplaar van ons boek De zachte kant van governance. Iedere deelnemer ontvangt een certificaat van deelname.

Geïnteresseerd?

Heb je vragen over de leergang? Neem dan gerust contact op met een van de docenten: Sascha Baggerman, Sebastiaan Broeders of Joost Janssen. Bekijk onze opleidingskalender voor het actuele aanbod. Mocht je daarin de leergang niet kunnen terugvinden maar wel geïnteresseerd zijn in deelname, stuur dan een mail naar academie@vbent.org. Wij nemen dan contact met je op zodra er nieuwe opleidingsdata zijn gepland.

Vragen?

Joost Janssen
senior adviseur en directeur B&T organisatieadvies