Digitalisering

Digitalisering in het onderwijs

Het onderwijs is onder invloed van ICT ingrijpend veranderd. En die verandering is nog steeds gaande. Deze trend zien we in alle sectoren, van basisonderwijs tot hoger onderwijs. Adaptief leermateriaal, devices voor alle leerlingen en blended learning worden steeds meer de norm. Dit heeft sinds de coronacrisis en de inzet van middelen vanuit het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) een extra impuls gekregen.

Tegelijkertijd is de ontwikkeling nog niet klaar. In 2000 schreef de onderwijsinspectie in haar Onderwijsverslag dat “de investeringen op het gebied van ICT in hardware, infrastructuur en randvoorwaarden in het onderwijs nog onvoldoende leiden tot een effectieve integratie van ICT in de onderwijsleerprocessen.” 21 jaar later worstelen onderwijsorganisaties nog steeds om de mogelijkheden van digitalisering een goede plek te geven in het onderwijsproces en de onderwijsketen.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

De strategische inzet van digitalisering speelt een belangrijke rol bij ambities op het gebied van onderwijsvernieuwing en kwaliteitsverbetering. B&T kan jullie organisatie begeleiden bij een succesvolle vertaling van jullie doelstellingen naar concreet beleid, en het beleid vervolgens handen en voeten geven. Wij helpen je bijvoorbeeld een visie op digitaal leren op te stellen, de randvoorwaarden in kaart te brengen en een actieplan te formuleren. Zo nodig betrekken we een van onze ICT-partners bij een dergelijk traject.

Meer weten?

Heb je vragen of wil je eens van gedachten wisselen over een concreet vraagstuk op het vlak van digitalisering? Neem dan gerust contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek of en hoe wij jou van dienst kunnen zijn.

Gerelateerd nieuws

Nieuwe whitepaper over digitalisering in het onderwijs

Hybride onderwijs, gepersonaliseerd onderwijs en digitaal onderwijs zijn actuele onderwerpen. Voldoende reden voor een whitepaper over digitalisering in het onderwijs. Daarin gaan we in op de rol van bestuurlijke sturing, digitale geletterdheid, digitale didactiek en de organisatie van het primaire proces.

Nieuwe podcast over digitale geletterdheid

Leren verbeteren, het project dat VO-scholen en -besturen ondersteunt bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit, heeft weer een nieuwe podcast gemaakt. Deze aflevering gaat over digitale geletterdheid. Het is de vierde en laatste podcast van dit schooljaar; de eerdere drie gingen over taal- en rekenonderwijs, sociale veiligheid en burgerschapsonderwijs.

Digitalisering in het onderwijs: mogelijkheden en uitdagingen

De coronacrisis leidde op veel scholen tot een digitale stroomversnelling. Toch zien wij dat er op het vlak van digitalisering kansen blijven liggen. Bijvoorbeeld als het gaat om verbetering van de onderwijskwaliteit en het stimuleren van de motivatie van leerlingen. Een passende (bestuurlijke) sturing kan digitalisering van het onderwijs een stap verder brengen. Maar wat is dat precies?