Bedrijfsvoering

Digitalisering in het onderwijs

Het onderwijs is onder invloed van ICT ingrijpend veranderd. En die verandering is nog steeds gaande. Deze trend zien we in alle sectoren, van basisonderwijs tot hoger onderwijs. Adaptief leermateriaal, devices voor alle leerlingen en blended learning worden steeds meer de norm. Dit heeft sinds de coronacrisis en de inzet van middelen vanuit het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) een extra impuls gekregen.

Tegelijkertijd is de ontwikkeling nog niet klaar. In 2000 schreef de onderwijsinspectie in haar Onderwijsverslag dat “de investeringen op het gebied van ICT in hardware, infrastructuur en randvoorwaarden in het onderwijs nog onvoldoende leiden tot een effectieve integratie van ICT in de onderwijsleerprocessen.” 21 jaar later worstelen onderwijsorganisaties nog steeds om de mogelijkheden van digitalisering een goede plek te geven in het onderwijsproces en de onderwijsketen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De strategische inzet van digitalisering speelt een belangrijke rol bij ambities op het gebied van onderwijsvernieuwing en kwaliteitsverbetering. B&T kan uw organisatie ondersteunen bij een succesvolle vertaling van uw doelstellingen naar concreet beleid, en het beleid vervolgens handen en voeten geven. Wij helpen u bijvoorbeeld een visie op digitaal leren op te stellen, de randvoorwaarden in kaart te brengen en een actieplan te formuleren. Zo nodig betrekken we een van onze ICT-partners bij een dergelijk traject.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u eens van gedachten wisselen over een concreet vraagstuk op het vlak van digitalisering? Neem dan gerust contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek of en hoe wij u van dienst kunnen zijn.