RvT-reflector

Zelfevaluatie van de raad van toezicht

De agenda van een raad van toezicht is snel gevuld. Tijd voor reflectie is er vaak niet. Des te belangrijker om hier periodiek aandacht aan te besteden en stil te staan bij vragen als: Hoe kiezen we positie? Wat mogen we verwachten van ons bestuur? Hoe houden we zicht op de kwaliteit van onderwijs? Hoe werken we aan onze eigen professionalisering? De RvT-reflector van B&T biedt handzaam en gericht houvast om deze vragen samen te beantwoorden.

De huidige Codes Goed Bestuur en Code Goed Toezicht roepen toezichthouders op om de manier en kwaliteit van hun toezicht elk jaar te evalueren. En om deze evaluatie periodiek extern te laten begeleiden. Want heb jij nagedacht over hoe je toezicht wilt houden? Op welke criteria het toezicht zich specifiek richt? Hoe je rolbewust je taken als toezichthouder invult? In hoeverre het lukt om bewust stijlen en competenties aanvullend in te zetten? En is jouw visie op toezicht afgestemd met het bestuur? Om hier zicht op te krijgen, ontwikkelde B&T de RvT-reflector.

Meerwaarde RvT-reflector

  • De blinde vlekken in relevante gespreksthema’s worden blootgelegd.
  • Je krijgt inzicht in verschillen in beleving van betrokkenen.
  • Je kunt het instrument snel en efficiënt inzetten (korte doorlooptijd).
  • Deelnemers aan de zelfevaluatie kunnen snel tot de kern komen.

Basis voor het instrument

Iets wordt pas zichtbaar als je het duidelijk in het licht zet. Dat is precies wat de RvT-reflector doet. Met dit reflectie-instrument kijk je naar alle relevante onderdelen van het handelen van de raad van toezicht en het samenspel met het bestuur. Het instrument is primair gebaseerd op wet- en regelgeving, de Codes Goed Bestuur en Toezicht in het funderend onderwijs en kinderopvang en de algemene beginselen van good governance. We hebben de reflector verrijkt met onze ervaringen met begeleiding van zelfevaluaties en opleiding van raden van toezicht.

Inhoud en opbrengst van de RvT-reflector

De RvT-reflector bevat een aantal stellingen en een beperkt aantal open vragen. Deze gaan in op aspecten als rolbewust handelen, interne organisatie, toezichtvisie en -kader, niveaus van toezicht, informatieverwerving en samenspel. In een bondige rapportage maken we inzichtelijk hoe betrokkenen aankijken tegen de huidige praktijk. En wat de verschillen zijn in beleving tussen raad van toezicht en het bestuur, en tussen leden van de raad van toezicht.

Je kunt het instrument zelfstandig gebruiken in een door jezelf begeleide zelfevaluatie. Wij kunnen dit ook begeleiden. De adviseur van B&T analyseert dan de opbrengst van de vragenlijst en vergelijkt deze met de zelfevaluatie: welke onderwerpen vallen op? Waarover verschillen de meningen en waarover juist niet?

Onze werkwijze

De RvT-reflector bestaat uit de volgende stappen:

  1. Afstemmen over praktische zaken
  2. Invullen van het reflectie-instrument
  3. Aanmaken en delen van resultaten

Deelname aan de vragenlijst is anoniem voor de leden van de raad van toezicht en zoveel mogelijk voor het bestuur.

Opties

Als je de RvT-reflector inzet bij een zelfevaluatie die je zelf begeleidt, kunnen we een telefonisch analysegesprek voeren. Daarin bespreek je samen met een van onze adviseurs de resultaten en begeleiden we je bij de agendavorming en eventueel gespreksmodel voor de zelfevaluatie. Wij hebben goede ervaringen met een eerste inzet van het reflectie-instrument in een door ons begeleide zelfevaluatie. De raad van toezicht kan de reflector de jaren erna zelfstandig gebruiken in een zelfevaluatie. Bij meerjarig gebruik kunnen we een trendanalyse maken.

Meerwaarde van de RvT-reflector samengevat

Met de reflector kom je effectief en efficiënt tot de beoogde opbrengst:

Wil je meer weten?

Heb je vragen over de RvT-reflector? Neem dan contact met ons op.

Ook interessant

Whitepaper

Intern toezicht op de onderwijs-kwaliteit in het primair onderwijs

Whitepaper

Intern toezicht op de onderwijs-kwaliteit in het voortgezet onderwijs

Whitepaper

Professional-isering van intern toezicht

Joost Janssen
senior adviseur en directeur B&T organisatieadvies