Intern toezicht op de onderwijs­kwaliteit in het voortgezet onderwijs

Welke rol heeft de raad van toezicht als het gaat om onderwijskwaliteit?

Toezichthouders in het onderwijs richtten zich tot voor kort vooral op de bedrijfsvoering. Gelukkig is dat aan het veranderen. De raad van toezicht wil tegenwoordig wel degelijk (en soms vooral) toezien op de kernactiviteit van de organisatie: de kwaliteit van het onderwijs. Deze whitepaper geeft antwoord op de vraag hoe de raad dat het beste kan doen en waarmee hij dan rekening dient te houden.

De auteurs beginnen daartoe met een korte verkenning van het begrip onderwijskwaliteit. Wat wordt daaronder verstaan en hoe kan de onderwijskwaliteit worden vastgesteld? Ze maken daarbij gebruik van de algemeen aanvaarde opvatting van Biesta, die zegt dat onderwijs dient te gaan over de domeinen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Oftewel het verwerven van kennis, vaardigheden en houding, het onderdeel worden van tradities en praktijken, én het vormen van een eigen persoon.

Belangrijkste verschillen

Vervolgens gaat de whitepaper in op de vraag hoe de inspectie nú naar onderwijskwaliteit kijkt. Vanuit welke functies opereert de inspectie? Hoe is het toezicht van de inspectie ingericht? Hoe definieert de inspectie de kwaliteit van het onderwijs? Ook de belangrijkste verschillen tussen het huidig waarderingskader (geldig per augustus 2021) en het voormalig waarderingskader uit 2017 worden overzichtelijk op een rij gezet. En de auteurs beantwoorden de vraag hoe de inspectie tot beoordeling van de onderwijskwaliteit komt. Daarbij werken ze de verschillende oordelen – van ‘zeer zwak’ tot ‘goed’ – nader uit.

Verbeterinterventies

In een volgend hoofdstuk draait het om de vraag waardoor onderwijskwaliteit wordt beïnvloed. Dan gaat het bijvoorbeeld om de rol van de bestuurder, het functioneren van het onderwijsteam (didactisch handelen) en het optreden van de schoolleiding (leiderschap). En als de kwaliteit onder de maat is, welke verbeterinterventies zijn dan effectief?

Raad van toezicht

Het laatste deel van de whitepaper staat helemaal in het teken van de rol van de raad van toezicht ten aanzien van onderwijskwaliteit. Wat is eigenlijk het belang van good governance voor onderwijskwaliteit? Welke rollen, instrumenten en bronnen heeft de raad van toezicht bij het definiëren van onderwijskwaliteit? Welke informatie over de kwaliteit van het onderwijs moeten de toezichthouders willen hebben? En natuurlijk: wat kan de raad concreet doen bij tekortschietende onderwijskwaliteit? Dat laatste blijkt meer te zijn dan vaak wordt gedacht.

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden? Download de whitepaper Intern toezicht op de onderwijskwaliteit in het voortgezet onderwijs via onderstaande button. Heb je vragen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Er is ook een whitepaper over intern toezicht op de onderwijskwaliteit in het primair onderwijs.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.