Drie B&T-adviseurs actief voor Goed Worden, Goed Blijven van de PO-Raad

‘Onze begeleiding is echt maatwerk’

B&T-adviseurs Jeroen van Huizen en Remco van der Dussen zijn, na een aanbesteding, toegetreden tot de pool van Goed Worden, Goed Blijven. Dit programma van de PO-Raad richt zich op scholen en besturen in het PO en (V)SO die volgens de inspectie zeer zwak of onvoldoende zijn. Nienke Pol heeft haar ‘lidmaatschap van de pool’ verlengd. “Ik vind het een heel eervolle bijbaan, want je inzet doet er echt toe.”

De PO-Raad is in 2009 gestart met Goed Worden, Goed Blijven (GWGB) om scholen die onvoldoende of zeer zwak zijn snel hulp te bieden. Het uiteindelijke doel: ervoor zorgen dat alle kinderen in Nederland het beste onderwijs krijgen. Omdat er ruimte was voor uitbreiding van de pool besloot de raad in oktober 2021 een openbare aanbesteding uit te schrijven. Onderwijsadviseurs met ruime ervaring in het begeleiden van scholen en besturen met ernstige kwaliteitsproblemen werden uitgenodigd hieraan mee te doen.

Laagdrempelig

“Ik wilde me heel graag aansluiten bij Goed Worden, Goed Blijven”, zegt Remco van der Dussen. “Ik heb de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met kwaliteitszorg en auditing in het PO en die ervaring wil ik graag inzetten vanuit dit programma. Goed Worden, Goed Blijven is voor besturen een heel laagdrempelige manier om met de onderwijskwaliteit aan de slag te gaan. Het biedt snelheid en maatwerk, en je weet zeker dat je ondersteuning krijgt die voldoet aan hoge kwaliteitseisen.”

Vliegende Brigade

De pool van GWGB bestaat uit analisten en adviseurs. Die laatste zijn verenigd in de Vliegende Brigade. Een schoolbestuur dat te maken krijgt met een onvoldoende of zeer zwakke school, kan eerst een beroep doen op het analyseteam. Een analist brengt de situatie in kaart, mede aan de hand van het inspectierapport, Cito-scores en een schoolbezoek. “Mijn expertise zit vooral op dat vlak”, zegt Remco. “Ik kan snel in beeld brengen waar de problemen zitten en welke processen een rol spelen. Ook kan ik een dwarsdoorsnede van de organisatie maken. Zo kan ik samen met de school input voor het verbetertraject leveren.”

Vinger op de zere plek

De expertise van Jeroen van Huizen is met name het begeleiden, trainen en coachen van schoolteams. Hij is al zijn hele werkende leven actief in het primair onderwijs. Eerst als leerkracht en (interim-)directeur, sinds 2015 als adviseur. Bij B&T verzorgt hij onder andere leergangen kwaliteitszorg en audits, reviews en visitaties. “Ik heb daardoor veel kennis van het onderzoekskader van de inspectie. Omdat ik al veel scholen heb geholpen bij kwaliteitsverbetering, kan ik snel de vinger op de zere plek leggen. Vervolgens kan ik leerkrachten en directies helpen hoe het beter, mooier en effectiever kan. Mijn begeleiding gaat echt tot en met het handelen in de klas.”

Maatwerk

Nadat de analyse is gemaakt, kan een bestuur de hulp inroepen van de Vliegende Brigade. Een ‘vliegenier’ gaat concreet aan de slag met het verbetertraject. Dat richt zich op die indicatoren van het onderwijsleerproces die door de inspectie als onvoldoende of zeer zwak zijn beoordeeld. Hoe de ondersteuning er precies uitziet, verschilt per geval. “In overleg bepalen we welk type begeleiding nodig is”, zegt Nienke Pol. “Dat is echt maatwerk. Het gaat altijd om kwaliteitsverbetering in algemene zin, maar soms vraagt bijvoorbeeld het taal- of rekenonderwijs extra aandacht. Ik ben meer een generalist, richt me in de regel op vraagstukken rondom kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur en hoe te sturen op een verbetertraject. Voor specifieke vragen zijn er specialisten in huis.”

Leiderschap

De ondersteuning vanuit GWGB is kosteloos. Een school met het predicaat ‘zeer zwak’ heeft recht op 12,5 dag begeleiding, een school met een onvoldoende beoordeling op 6 dagen. “Hoe die tijd wordt ingezet is heel wisselend”, aldus Nienke. “Ik ga altijd eerst praten en rondkijken, waarna we in overleg tot een ondersteuningstraject komen. Omdat het bij kwaliteitsverbetering vaak over leiderschap gaat, heb ik gedurende het hele traject gesprekken met de directeur en de bestuurder. Soms denk ik mee over het verbeterplan en meestal voer ik, samen met de schoolleiding, lesobservaties uit en organiseer of ondersteun ik bij teambijeenkomsten. Het kan ook zijn dat ik voorafgaand aan het inspectiebezoek een audit uitvoer.”

Eervolle bijbaan

Nienke is sinds 2014 lid van de Vliegende Brigade. In die tijd heeft ze twaalf trajecten begeleid. “Vooral in het SO en VSO, dat is mijn specialisme. Maar ik heb ook reguliere basisscholen gedaan. Ik doe een à twee trajecten per jaar, naast mijn werk voor B&T. Ik zie het als een eervolle bijbaan, want je inzet doet er echt toe.”

Meer informatie over het programma Goed Worden, Goed Blijven is te vinden op deze website.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.