Ingrediënten voor een betekenisvolle besturingsfilosofie

Waaruit bestaat een goede besturingsfilosofie? En wat is ervoor nodig om hiertoe te komen? Deze (en andere) vragen stelden B&T-adviseurs Joost Janssen en Pieter Duits aan tien onderwijsbestuurders uit hun netwerk. Mede aan de hand hiervan schreven ze een publicatie met ingrediënten voor een betekenisvolle besturingsfilosofie.

De auteurs formuleren allereerst een definitie: ‘Een besturingsfilosofie is het voornemen of de intentie van een (college van) bestuur over de wijze waarop zij de organisatie wil besturen’. Het beoogt richting te geven aan de manier waarop het bestuur vindt dat er door mensen in de organisatie (samen)gewerkt dient te worden en dringt door tot alle lagen van de organisatie. Het vormt ‘een kompas’ dat richting geeft bij het besturen, waar een bestuur op kan terugvallen en dat algemene principes bevat die situationeel worden ingezet.

R’en-model

In de publicatie leest u onder meer waarom je eigenlijk een besturingsfilosofie moet willen hebben. Ook komt een aantal ontwikkelingen rond het fenomeen besturingsfilosofie uit de dagelijkse praktijk aan de orde. De kern wordt gevormd door de ingrediënten voor een betekenisvolle besturingsfilosofie.

De auteurs kiezen ervoor deze te vatten in het zogeheten R’en-model. Geen volledig nieuw model, maar een raamwerk dat is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit de brede praktijk van bestuur en management. Het bestaat uit vijf kernelementen: richten, realiseren, rekenschap afleggen, relatie onderhouden en ruimte definiëren. En uit twee ‘schilelementen’: rol(neming) van de bestuurder en reflecteren. Alle elementen worden kort uitgewerkt aan de hand van een aantal te stellen vragen; de antwoorden daarop leveren ingrediënten voor de besturingsfilosofie op.

Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten? Download dan de gratis publicatie via onderstaande button.
Pieter Duits en Joost Janssen hebben bij het schrijven van deze publicatie ook dankbaar gebruikgemaakt van de feedback die lezers gaven op hun eerdere publicatie Bewust besturen, wat is dat eigenlijk? Ze werken momenteel aan een whitepaper waarin ze beide publicaties samenbrengen. Daar voegen ze een verdere uitwerking van de elementen aan toe, evenals enkele aandachtspunten die waardevol zijn bij het formuleren en hanteren van de eigen besturingsfilosofie. De whitepaper verschijnt in oktober 2022. Door onderstaand formulier in te vullen kunt u alvast uw interesse kenbaar maken.

Ja, ik heb interesse in de binnenkort te verschijnen whitepaper over besturingsfilosofie

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.