Monitoring sociale veiligheid conform eisen inspectie

De sociale veiligheid van leerlingen gaat iedereen in het onderwijs aan. De wettelijke verplichting om te meten en te verantwoorden maakt het soms wel ingewikkeld. B&T probeert het u zo eenvoudig mogelijk te maken met de monitor sociale veiligheid, onderdeel van het onderzoeksinstrument Qschool.

Sinds 1 augustus 2015 is wettelijk vastgelegd dat scholen niet alleen een sociaal veiligheidsbeleid moeten hebben, ze moeten de sociale veiligheidsbeleving ook jaarlijks monitoren met een betrouwbaar instrument. De inspectie onderscheidt daarbij drie aspecten van sociale veiligheid: ervaring van sociale en fysieke veiligheid, aantasting van sociale en fysieke veiligheid en het welbevinden van de leerling.

Alle doelgroepen

In Qschool zijn de vragen uit Vensters voor Verantwoording opgenomen, inclusief die over sociale veiligheid. Zowel bij PO als VO neemt u heel eenvoudig alle Vensters-vragen af, waarmee u voldoet aan de inspectie-eisen voor de monitoring van de sociale veiligheid. Voor het (V)SO zijn er tot op heden geen verplichte Vensters-vragen, maar ook hier moet worden voldaan aan de monitoringsplicht. Qschool heeft een speciale vragenlijst ontwikkeld die geschikt is voor ZML-leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd vanaf 4 jaar: Qschool (V)SO+. Hiermee biedt Qschool een compleet palet aan oplossingen voor de monitoring van sociale veiligheid bij verschillende doelgroepen.

Aanlevering bij de inspectie

De aanlevering van de onderzoeksresultaten over de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen bij de inspectie gaat niet automatisch. Nadat u vanuit Qschool, via het verzendscherm, de resultaten aanlevert bij Vensters dient u in te loggen in het ManagementVenster. Via de tegel ‘sociale veiligheid’ kunt u de resultaten vervolgens versturen naar de inspectie. De uiterste aanleverdatum van de gegevens bij Vensters is 30 april, bij de inspectie 30 juni.

Quick guide

Wilt u nog eens rustig nalezen hoe u de monitor sociale veiligheid kunt afnemen met Qschool? Bij de handleidingen in Qschool vindt u een quick guide waarin de verschillende stappen overzichtelijk op een rij zijn gezet. Met slechts enkele klikken kunt u de vragen afnemen en de uitkomsten verzenden. Wilt u meer weten, dan vindt u in Qschool ook een uitgebreide handleiding, alsmede een document met alle gegevens over sociale veiligheid.

Aandachtspunten bij het onderzoek

Bij de monitoring van de sociale veiligheidsbeleving dient u rekening te houden met het volgende:

  • In het PO worden alleen leerlingen vanaf groep 6 bevraagd met reguliere vragenlijsten. Dit is volgens de inspectie voldoende zolang de bovenbouw ongeveer even groot is als de middenbouw.
  • In het VO mogen geen steekproeven van leerjaren worden genomen; alle leerjaren doen elk jaar mee.
  • Leerlingen in het (V)SO kunnen worden bevraagd met reguliere vragenlijsten of met vragenlijsten met extra ondersteuning, zoals Qschool (V)SO+. Niet alle (V)SO-leerlingen kunnen echter met deze oplossingen uit de voeten. De inspectie gaat ervan uit dat leerlingen waarbij methodegebonden toetsen kunnen worden afgenomen, ook vragenlijsten over sociale veiligheid kunnen invullen. Als een leerling dit niet kan, dient de school de sociale veiligheidsbeleving van de leerling op een andere manier in kaart te brengen, bijvoorbeeld via observaties.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.