Tevredenheidsonderzoek

Qschool (V)SO+: tevredenheidsonderzoek en monitor sociale veiligheid voor leerlingen in het (V)SO

Qschool (V)SO+ biedt u de mogelijkheid om onderzoeken af te nemen onder leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd van 4 tot 9 jaar. Waar andere vragenlijsten voor deze doelgroep vaak moeilijk te begrijpen zijn, zijn de vragen en technieken in deze onderzoeksmodule speciaal op deze doelgroepen toegesneden.

Voor sommige (ZML-)leerlingen in het (V)SO is het niet mogelijk om reguliere vragenlijsten in te vullen. Bijvoorbeeld doordat hun tekstbegrip en/of abstractievermogen tekortschiet. Toch is het belangrijk dat ook deze doelgroep deelneemt aan tevredenheidsonderzoeken. Speciaal voor leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd van 4 tot 9 jaar is er Qschool (V)SO+. In deze verkorte vragenlijst met 18 vragen wordt gebruikgemaakt van onder andere spraakondersteuning, pictogrammen en smileys. Ook is er slechts één vraag per pagina zichtbaar. De vragenlijsten zijn gebaseerd op Vensters PO-vragenlijsten. Er zijn varianten beschikbaar voor zowel SO als VSO.

Met Qschool (V)SO+ brengt u de tevredenheid van (ZML-)leerlingen in kaart over het onderwijs, de sfeer op school én hun sociale veiligheid. Voor VSO-leerlingen met uitstroomprofiel arbeid zijn er ook vragen toegevoegd over stages, uitstroom en sociale en werknemersvaardigheden.

Gebruiksgemak

Elke school kan met één druk op de knop een onderzoek starten. Het is daarbij mogelijk om de klasnamen toe te voegen zodat de resultaten achteraf per klas inzichtelijk zijn. Daarnaast zijn de varianten van de vragenlijst ingedeeld naar leerroutes en uitstroomprofielen, naast de gehanteerde ontwikkelingsleeftijden. Het organiseren van onderzoeken wordt op deze manier verder vergemakkelijkt.

Prijstabel Qschool (V)SO+

Voor Qschool (V)SO+ werken we met een abonnementsstructuur. Qschool (V)SO+ is een aanvullende module op Qschool. De kosten zijn als volgt opgebouwd:

 Primair onderwijs/
(voortgezet) speciaal onderwijs
Eenmalige administratiekosten€ 125,– per vestiging
Jaarlijkse gebruikerskosten Qschool€ 119,– per vestiging
Jaarlijkse gebruikerskosten
aanvullende module Qschool+
€ 100,– per vestiging

Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw.

Meer weten?

Heeft u interesse in Qschool (V)SO+, neem dan contact met ons op: 088 – 20 51 678 of qschool@vbent.org. Via onderstaande button kunt u een demoversie van Qschool (V)SO+ (en Qschool) aanvragen. U kunt ook meteen een bestelling plaatsen.

Gerelateerd nieuws

Dynamisch online dashboard vergroot opbrengsten tevredenheidsonderzoek

Schoolbesturen die voor hun kwaliteitsonderzoeken gebruikmaken van B&T’s Qschool, kunnen sinds kort kiezen voor een speciaal online dashboard. De ontwikkeling van de tevredenheid wordt hierin visueel direct inzichtelijk gemaakt. “Dankzij het dashboard hebben we veel meer uit ons driejaarlijks onderzoek gehaald.”

27
okt
Tevredenheidsonderzoek in het (voortgezet) speciaal onderwijs

Scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs hebben dit jaar tot 1 juli 2022 de tijd om de gegevens over leerlingtevredenheid en sociale veiligheid aan te leveren bij de inspectie. Voor leerlingen in het (V)SO is er de onderzoeksmodule Qschool (V)SO+. Met als nieuw onderdeel: een vragenlijst voor VSO-Arbeid.

03
mrt
Qschool (V)SO+ breidt uit met nieuwe mogelijkheden voor VSO Arbeid

Qschool (V)SO+ heeft nieuwe mogelijkheden voor VSO-leerlingen met uitstroomprofiel arbeid. Zij kunnen nu ook vragen over stages, uitstroom en sociale/werknemersvaardigheden beantwoorden.

20
nov