Tevredenheidsonderzoek en monitor sociale veiligheid voor leerlingen in het (V)SO

Met Qschool (V)SO+ kun je onderzoeken afnemen onder leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd van 4 tot 9 jaar. Vragenlijsten zijn voor deze doelgroep vaak moeilijk te begrijpen. Daarom zijn de vragen en technieken in deze onderzoeksmodule speciaal voor deze doelgroepen gemaakt.

Sommige (ZML-)leerlingen in het (V)SO kunnen geen reguliere vragenlijsten invullen. Bijvoorbeeld doordat hun tekstbegrip en/of abstractievermogen tekortschiet. Toch is het belangrijk dat ook deze doelgroep deelneemt aan tevredenheidsonderzoeken. Speciaal voor leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd van 4 tot 9 jaar is er Qschool (V)SO+. Deze verkorte vragenlijst met 18 vragen maakt gebruik van spraakondersteuning, pictogrammen en smileys. Ook is er maar één vraag per pagina zichtbaar. De vragenlijsten zijn gebaseerd op Vensters PO-vragenlijsten. Er zijn varianten voor SO en VSO.

Met Qschool (V)SO+ breng je de tevredenheid van (ZML-)leerlingen in kaart over het onderwijs, de sfeer op school én hun sociale veiligheid. Voor VSO-leerlingen met uitstroomprofiel arbeid zijn er ook vragen over stages, uitstroom en sociale en werknemersvaardigheden.

Gemakkelijk in gebruik

Elke school kan met één druk op de knop een onderzoek starten. Je kunt klasnamen toevoegen, zodat de resultaten achteraf per klas inzichtelijk zijn. Daarnaast zijn de varianten van de vragenlijst ingedeeld naar leerroutes en uitstroomprofielen, naast de gebruikte ontwikkelingsleeftijden. Dit maakt het organiseren van onderzoeken gemakkelijk.

Prijstabel Qschool (V)SO+

Voor Qschool (V)SO+ werken we met een abonnementsstructuur. Qschool (V)SO+ is een aanvullende module op Qschool. De kosten zijn als volgt opgebouwd:

 Primair onderwijs/
(voortgezet) speciaal onderwijs
Eenmalige administratiekosten€ 125,- per vestiging
Jaarlijkse gebruikerskosten Qschool€ 119,- per vestiging
Jaarlijkse gebruikerskosten
aanvullende module Qschool+
€ 100,- per vestiging

Alle prijzen zijn exclusief btw.

Wil je meer weten?

Heb je interesse in Qschool (V)SO+, neem dan contact met ons op: 088 – 20 51 678 of qschool@vbent.org. Via onderstaande button kun je een demoversie van Qschool (V)SO+ (en Qschool) aanvragen. Je kunt ook meteen bestellen.

Gerelateerd nieuws

Dynamisch online dashboard vergroot opbrengsten tevredenheidsonderzoek

Schoolbesturen die voor hun kwaliteitsonderzoeken gebruikmaken van B&T’s Qschool, kunnen sinds kort kiezen voor een speciaal online dashboard. De ontwikkeling van de tevredenheid wordt hierin visueel direct inzichtelijk gemaakt. “Dankzij het dashboard hebben we veel meer uit ons driejaarlijks onderzoek gehaald.”

Tevredenheidsonderzoek in het (voortgezet) speciaal onderwijs

Scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs hebben dit jaar tot 1 juli 2022 de tijd om de gegevens over leerlingtevredenheid en sociale veiligheid aan te leveren bij de inspectie. Voor leerlingen in het (V)SO is er de onderzoeksmodule Qschool (V)SO+. Met als nieuw onderdeel: een vragenlijst voor VSO-Arbeid.

Qschool (V)SO+ breidt uit met nieuwe mogelijkheden voor VSO Arbeid

Qschool (V)SO+ heeft nieuwe mogelijkheden voor VSO-leerlingen met uitstroomprofiel arbeid. Zij kunnen nu ook vragen over stages, uitstroom en sociale/werknemersvaardigheden beantwoorden.