Nieuw schoolplan (bijna) klaar? Hoe nu verder?

Handreiking voor vervolgstappen

De nieuwe schoolplanperiode is aangebroken. Of jouw school al bezig is met het nieuwe plan of er nog aan moet beginnen, het is goed om ook alvast na te denken over het vervolg. Want als het schoolplan er eenmaal ligt, dan begint het echte werk pas. Hoe zorg je ervoor dat jullie schoolplan niet in een la verdwijnt, maar echt leidt tot ontwikkeling en verandering in de school?

B&T heeft talloze scholen begeleid bij het opstellen van hun nieuwe schoolplan. Dit doen we in reguliere begeleidingstrajecten en volgens het door ons ontwikkelde concept Schoolplan in 1 dag. Vanuit die ervaring hebben we nagedacht over de stappen die volgen nadat het schoolplan is vastgesteld. Hoe geef je samen handen en voeten aan de nieuwe richting die je wilt inslaan? Wat vraagt dit van het leiderschap en gedrag in jouw school? Hoe zorg je ervoor dat jullie ambities worden gerealiseerd?

Implementeren en monitoren

Als je eenmaal aan de slag gaat met de ambities uit het schoolplan, wil je natuurlijk weten of het lukt ze te realiseren. Bestaande systemen en monitoringsinstrumenten geven hier mogelijk al informatie over. Maar misschien is er meer nodig. Concrete stappen om te weten of je ‘op koers’ ligt, zijn:

  • Maak ambities onderdeel van jullie gesprekkencyclus.
  • Maak gebruik van tevredenheidsonderzoeken en bespreek de uitkomsten.
  • Laat ambities terugkomen in jullie reflectiesysteem (audit of visitatie).

Meer weten over deze stappen? Download dan onze folder Schoolplan… en dan? Handreiking voor volgende stappen.

Gedrag en leiderschap bij verandering

De ambities in het schoolplan leiden tot een verandering in de school: jullie willen met elkaar iets bereiken wat er nu nog niet is. De ambities en bijbehorende doelen en acties uit het schoolplan staan natuurlijk helder op ieders netvlies. Maar is ook duidelijk wat de verandering vraagt van het gedrag van alle betrokkenen (team, leerlingen, ouders en schoolleiding)?

Veranderprocessen vragen aandacht voor hoe je met elkaar samenwerkt en betekenis geeft aan de opdracht van het team. Door iedereen te zien als onderdeel van het verandervraagstuk en dit samen te doorgronden, groeit het verandervermogen van een team. Het is belangrijk om te onderzoeken wat maakt dat medewerkers de verandering omarmen of juist niet. Zodat interventies in het veranderproces hierop zijn afgestemd. Alleen op deze manier worden ambities zichtbaar in het dagelijks handelen.

Een nieuw schoolplan met bijbehorende ambities betekent vaak ook iets voor de schoolleiding. Wat voor soort leiderschap is nodig voor de gewenste verandering? Wat vraagt dit van de leidinggevende(n)? Hoe geef je optimaal leiding aan verandering?

Teamdagen en teamcoaching

Er zijn verschillende manieren om met de noodzakelijke gedragsverandering, van team en schoolleiding, aan de slag te gaan. Team- of studiedagen kunnen bijvoorbeeld zinvol zijn om gewenst gedrag in kaart te brengen. Met welk gedrag moeten wij beginnen, doorgaan of stoppen? Wat hebben we te organiseren zodat we onze ambities kunnen realiseren?

Teamcoaching kan helpen om zicht te krijgen op jullie functioneren als team. En om antwoord te krijgen op vragen als: Wat vragen de veranderingen van ons? Hoe komt het dat we sommige dingen niet voor elkaar krijgen? In een leiderschapstraject, ten slotte, kun je persoonlijke ontwikkeling en organisatiecontext samenbrengen. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een development center of een Talenten Motivatie Analyse (TMA).

Strategie levend houden

Als het schoolplan er eenmaal ligt, is de grote uitdaging: hoe zorgen we ervoor dat het gaat en blijft leven in de school? Levend houden gaat over blijvend betekenis geven in de dagelijkse praktijk van jullie school. Vanuit onze ervaring met schoolplanontwikkeling, hebben we verschillende werkwijzen ontwikkeld om het schoolplan levend te houden. Hierbij gebruiken we een aantal handvatten waarmee je zelf aan de slag kunt. Kortgezegd komen die neer op:

  • Maak het schoolplan zichtbaar (in de school, voor ouders etc.).
  • Neem het schoolplan als startpunt (bijvoorbeeld in teambijeenkomsten en jaarplannen).

Meer weten?

Wil jij ook écht met jullie schoolplan aan de slag en meer weten over het bovenstaande? Download dan onze handreiking met mogelijke vervolgstappen nadat het schoolplan is vastgesteld. Meer informatie vind je ook op de themapagina over strategie. Of neem contact op met een van onze adviseurs.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.