Nieuwe whitepaper over bewust besturen in het funderend onderwijs

Nu gratis te downloaden

Na twee eerdere, korte publicaties hebben B&T-adviseurs Pieter Duits en Joost Janssen een whitepaper geschreven over de begrippen ‘bewust besturen’ en ‘besturingsfilosofie’. Mede op basis van interviews met negen onderwijsbestuurders uit hun netwerk komen ze daarin tot een nadere definitie van deze begrippen.

De auteurs gaan allereerst in op de vraag wat ‘bewust besturen’ eigenlijk is. Ze presenteren hun model Bewust besturen, waarmee ze duidelijk maken van het oogmerk van bewust besturen is. Met het model brengen ze ook in kaart welke bronnen een rol spelen bij bewust besturen.

Meerwaarde

De zoektocht van Pieter Duits en Joost Janssen naar wat bewust besturen eigenlijk is, begon met een vraag die steeds vaker aan de orde komt in hun werk: hoe ziet een goede besturingsfilosofie eruit? Waarbij ze onder besturingsfilosofie verstaan: een door een bestuur(der) voorgenomen wijze van besturen. In de whitepaper beschrijven ze wat de meerwaarde van zo’n filosofie is. En voor wie. Verder: wat wordt met een besturingsfilosofie beoogd en hoe sluit deze aan bij andere instrumenten die in onderwijsorganisaties gangbaar zijn?

Betekenisvolle besturingsfilosofie

De kern van het derde hoofdstuk van de whitepaper wordt gevormd door de vraag wat de ingrediënten voor een betekenisvolle besturingsfilosofie zijn. De auteurs maken hierbij gebruik van het R’en-model. Dit model bestaat uit vijf kernelementen: richten, realiseren, rekenschap afleggen, relatie onderhouden en ruimte definiëren. En uit twee ‘schilelementen’: rol(neming) van de bestuurder en reflecteren. Alle elementen worden uitgebreid uitgewerkt en komen met suggesties voor een aantal te stellen vragen; de antwoorden daarop leveren ingrediënten voor de besturingsfilosofie op.

Dynamisch model

De whitepaper sluit af met een aantal overwegingen en aandachtspunten bij het opstellen en toepassen van een besturingsfilosofie. Zo is het R’en model niet statisch maar dynamisch. Een besturingsfilosofie is immers, als het goed is, steeds in ontwikkeling. Zo kan reflecteren informatie opleveren voor de wijze waarop in de toekomst het richten wordt vormgegeven. En kan ontwikkeling in de relatie betekenis hebben voor het niveau waarop resultaten worden gerealiseerd.

Gratis download

Bent u geïnteresseerd? Download dan de gratis whitepaper Bewust besturen in het funderend onderwijs.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.