RvT

6 van de 6 berichten

Ook raden van toezicht gaan weer ‘open’

 door  Jos van Elderen

Sinds de lockdown in maart 2020 waren de scholen lange tijd grotendeels gesloten en de raden van toezicht ‘gingen online’. Nu ook voor toezichthouders de situatie weer normaliseert, nemen we u mee in de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen tijd.

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) heeft diverse gevolgen voor schoolbesturen. Wij hebben ze precies voor u in kaart gebracht.

Van tweeluik naar driehoek in het schoolbestuur

 door  Jos van Elderen, Joost Janssen

GMR’s stellen zichzelf steeds vaker vragen over hun rol, hun interne organisatie en hun relatie met bestuur en raad van toezicht. Waar komt deze heroriëntatie vandaan?

Goed toezicht in laagjes

 door  Jos van Elderen

Het is een interessante vraag: komt er een moment waarop een raad van toezicht en college van bestuur kunnen vaststellen dat het toezicht is ‘uitontwikkeld’ en ‘op orde’ is? Dat lijkt niet het geval. Raden van toezicht kennen verschillende ontwikkelingsstadia en uitontwikkeld is het toezicht nooit.

Samenwerkingsverband IJssel | Berkel op weg naar een nieuw governancemodel

 door  Claudia Smit

In gesprek met Marianne Volp, onafhankelijk voorzitter van het bestuur van Samenwerkingsverband IJssel | Berkel over de cruciale vraag: is onafhankelijk toezicht hetzelfde als extern toezicht?

Raad van toezicht, zompmodel of panacee?

Onlangs veegde Jan Kuitenbrouwer in NRC (3 juli 2014) de vloer aan met de opkomst van toezichthouders. ‘Een oneindige stoet van bebrilde vijftigers trekt aan ons voorbij, van geen van allen hebben we ooit gehoord, maar zij zijn het. De zomp.’