Twee vernieuwde whitepapers over intern toezicht op onderwijskwaliteit

In augustus 2023 werd het onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs geactualiseerd. Na een eerdere herziening in augustus 2021 werd nu de standaard Basisvaardigheden toegevoegd en werden de standaarden OP2 en OP3 verduidelijkt. De vernieuwde edities van onze whitepapers over intern toezicht op de onderwijskwaliteit voor het PO en VO zijn nu gratis te downloaden.

In de whitepapers worden de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen in het onderzoekskader op een rij gezet. Voor wat betreft de structuur, zoals de integratie van financiële standaarden in het bestuurlijk kwaliteitsgebied en het scherpe onderscheid tussen sturing op bestuurs- en schoolniveau. Maar ook inhoudelijk, zoals de vergrote aandacht voor burgerschap en kansen(on)gelijkheid.

De auteurs geven zicht op de verschillende factoren die van invloed (kunnen) zijn op de onderwijskwaliteit. Ook geven ze aan wat die veranderingen betekenen voor het functioneren van het bestuur en het intern toezicht. De whitepapers bevatten tevens enkele aanvullende handvatten die de intern toezichthouder kunnen helpen bij het houden van toezicht op de onderwijskwaliteit.

Zicht op onderwijskwaliteit

Beide whitepapers starten met een korte verkenning van het begrip onderwijskwaliteit. Wat wordt daaronder verstaan, hoe kan deze worden vastgesteld en hoe krijg je er als toezichthouder hier goed zicht op? Vervolgens gaan de auteurs in op de vraag hoe de inspectie toezicht houdt. Vanuit hun ervaringen met verbeter- en kwaliteitsbeleidstrajecten in het funderend onderwijs beschrijven ze daarna wat er wel en niet toe doet bij de beïnvloeding van onderwijskwaliteit.

Rol raad van toezicht

Uiteraard is er veel aandacht voor de rol van de raad van toezicht ten aanzien van onderwijskwaliteit. Vanuit welke rol(len) opereert de intern toezichthouder eigenlijk? Hoe kan de raad van toezicht het toezicht op de onderwijskwaliteit uitoefenen? Welke instrumenten heeft de toezichthouder tot zijn beschikking? Welke informatie over onderwijskwaliteit moet de raad daarvoor hebben en uit welke bronnen? En daarop aansluitend: welke interventies kan de raad van toezicht inzetten bij tekortschietende onderwijskwaliteit?

Gratis downloaden

Wilt u meer weten? Elders op onze website vindt u meer informatie over de whitepapers én kunt u ze gratis downloaden:

Intern toezicht op de onderwijskwaliteit in het primair onderwijs >>
Intern toezicht op de onderwijskwaliteit in het voortgezet onderwijs >>

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.