Audits, reviews en visitaties: de verschillen

Welke vorm past bij jouw doel?

Kwaliteitszorg dient verschillende doelen. Het gaat ten eerste over borging van onderwijskwaliteit en maakt verantwoording hierover mogelijk. Aan leerlingen en ouders, maar ook aan het bestuur, de interne toezichthouder en aan de inspectie. Een tweede – even belangrijk – doel is het volgen en stimuleren van ontwikkeling. Deze kant van kwaliteitszorg komt de afgelopen jaren steeds nadrukkelijker in beeld. Dit gaat over de mate waarin besturen en scholen hun eigen ambities uit het koers- of schoolplan realiseren. In het onderzoekskader van de inspectie komen de aanvullende ambities van scholen en besturen steeds centraler te staan.

Om de verschillende doelen van kwaliteitszorg te ontleden, ontwikkelde B&T het kwadrantenmodel voor kwaliteitszorg.

Bijpassende vormen van reflectie

Met de recente ontwikkeling in kwaliteitszorg heeft reflectie op onderwijskwaliteit de afgelopen jaren verschillende vormen gekregen. Bij de verschillende doelen van kwaliteitszorg passen verschillende systemen van reflectie. We maken hierbij onderscheid tussen audits, reviews en visitaties. Iedere vorm heeft zijn eigen doelstellingen en aspecten om rekening mee te houden in de organisatie en uitvoering. Helder onderscheid tussen deze doelen, de bijbehorende systemen en taal helpt om de gestelde doelen te realiseren en optimale meerwaarde te bieden, vanuit de contextueel best passende systematiek.

Audit

Bij kwaliteitsproblemen of zorgen hierover, is het verstandig de nadruk te leggen op controle/borgen/verantwoorden. De audit past hier uitstekend bij. Deze is gericht op normerende risicobeperkende feedback, door bijvoorbeeld alle (kern)standaarden van de inspectie met een kritische blik door buitenstaanders te laten te onderzoeken.

Visitatie

Wanneer je op zoek bent naar ontwikkelingsgerichte feedback, naar aanleiding van een eigen ontwikkelbehoefte of ingezette onderwijsontwikkeling van de school, dan past een visitatie het best. De visitatie richt zich volledig op de ontwikkelvraag van de school zelf. In de uitvoering worden vaak collega’s van andere scholen betrokken om de onderlinge kennisdeling te bevorderen.

Review

Bij een combinatie van deze doelen past de review. Deze heeft de verschillende aspecten in zich en focust op een specifieke ontwikkelvraag, waarbij het reviewteam tevens kijkt naar de kwaliteit langs de lat van het onderzoekskader.

Meer weten?

Wil jij weten welke vorm van reflectie het beste bij jouw doelen en behoeften past? Wij gaan graag het gesprek met je aan.  

Martine Fuite
senior adviseur en operationeel directeur

Jeroen van Huizen
senior adviseur en directeur Fenom