Uitvoeren van een audit, review of visitatie

Feedback op onderwijskwaliteit kun je op verschillende manieren organiseren. Met een audit, review of visitatie breng je de kwaliteit van het onderwijs in beeld én versterk je deze. B&T heeft jarenlange ervaring met de uitvoering van externe kwaliteitsmetingen in het PO, VO, (V)SO en mbo. Wij bieden hierbij maatwerk: jouw behoeften en doelen zijn het startpunt.

Bij de voorbereiding en uitvoering van een audit, review of visitatie kun je rekenen op onze deskundige en betrokken adviseurs, die gewend zijn om op een professionele en prettige wijze jouw school, scholen of bestuur door te lichten en kritisch te bevragen. Het is ook mogelijk om een aantal ervaren externe inhoudsdeskundigen (‘peers’) te betrekken. Bijvoorbeeld een schoolleider, of een expert op het gebied van ondersteuning.

Opbrengsten

Een kwaliteitsmeting van B&T kan onder andere het volgende opleveren:

  • onafhankelijke en intersubjectieve beoordeling van de onderwijskwaliteit;
  • inzicht in de kwaliteitsrisico’s van de school, langs de lat van (een gedeelte van) het onderzoekskader van de inspectie (of een ander onderzoekskader);
  • inzicht in de voortgang en realisatie van het schoolplan;
  • aanbevelingen en adviezen voor kwaliteitsverbetering en ontwikkeling van de school en/of bestuur.

De meting kan ook bijdragen aan kennisontwikkeling en professionalisering op het gebied van kwaliteitszorg (bovenschools en op schoolniveau).

Onze aanpak

In de uitvoering van een audit, review of visitatie werken we altijd met drie stappen: voorbereiding, uitvoering en rapportage. De audit, review of visitatie spreken we zorgvuldig voor en stemmen we af met alle betrokken partijen. Op de dag van het schoolbezoek vindt een korte mondelinge terugkoppeling plaats. Binnen twee weken volgt een uitgebreide terugkoppeling in de vorm van een schriftelijke rapportage en eventueel een presentatie van de bevindingen, conclusies en aanbevelingen.

Geïnteresseerd?

Heb je vragen of wil je weten wat B&T voor jou kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Martine Fuite
senior adviseur en operationeel directeur

Jeroen van Huizen
senior adviseur en directeur Fenom