Onderwijskwaliteit

Uitvoeren van een audit, review of visitatie

Er zijn tal van manieren om feedback op onderwijskwaliteit te organiseren. Steeds meer besturen en scholen kiezen voor een vorm van (externe) kwaliteitsmeting om de onderwijskwaliteit verder te ontwikkelen. Met een audit, review of visitatie brengt u de kwaliteit van het onderwijs in beeld en versterkt u deze tegelijkertijd. Onze adviseurs denken graag met u mee welke reflectievorm het beste bij uw bestuur of school past, hoe deze goed kan worden ingericht en hoe medewerkers goed op hun rol hierbinnen kunnen worden voorbereid.

B&T heeft jarenlange ervaring met de uitvoering van externe kwaliteitsmetingen in het VO, PO, (V)SO en mbo. Wij bieden hierbij maatwerk: uw behoeften en doelen zijn het startpunt. U kunt rekenen op deskundige en betrokken adviseurs, die gewend zijn om op een professionele en prettige wijze uw school, scholen of bestuur door te lichten en kritisch te bevragen. Ook is het mogelijk om een aantal ervaren externe inhoudsdeskundigen (‘peers’) te betrekken bij de audit, review of visitatie. Bijvoorbeeld een schoolleider, of een expert op het gebied van ondersteuning.

Opbrengsten

Een kwaliteitsmeting van B&T kan onder andere het volgende opleveren:

  • onafhankelijke en intersubjectieve beoordeling van de onderwijskwaliteit;
  • inzicht in de kwaliteitsrisico’s van de school, langs de lat van (een gedeelte van) het onderzoekskader van de inspectie (of een ander onderzoekskader);
  • inzicht in de voortgang en realisatie van het schoolplan;
  • aanbevelingen en adviezen voor kwaliteitsverbetering en ontwikkeling van de school en/of bestuur.

Ook kan het bijdragen aan kennisontwikkeling en professionalisering op het gebied van kwaliteitszorg (bovenschools en op schoolniveau).

Onze aanpak

Een audit, review of visitatie van B&T bestaat uit drie stappen: voorbereiding, uitvoering en rapportage. De audit, review of visitatie spreken we altijd zorgvuldig voor en stemmen we af met de betrokken. Op de dag van het schoolbezoek vindt een korte mondelinge terugkoppeling plaats. Binnen twee weken volgt een uitgebreide terugkoppeling in de vorm van een schriftelijke rapportage en eventueel een presentatie van de bevindingen, conclusies en aanbevelingen.

Geïnteresseerd?

B&T heeft audits uitgevoerd bij Stichting Yunus Emre in Den Haag. Lees hier hoe de bestuurder dit heeft ervaren. Heeft u vragen of wilt u weten wat B&T voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.