BLICK op onderwijs kiest voor Schoolplan in 1 dag

Het team aan zet

Tien scholen van schoolbestuur BLICK op onderwijs werkten de afgelopen tijd aan een nieuw schoolplan. B&T ondersteunde hen daarbij. Met het Schoolplan in 1 dag is het gelukt om de teams op de scholen zélf te laten bepalen waar zij de komende vier jaar aan gaan werken.

BLICK op onderwijs (Boeiend Leren In Capelle en Krimpen aan de IJssel) is een bestuur met acht openbare basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en twee VO-locaties van het IJsselcollege.

Eveline Langhorst, kwaliteitsmedewerker bij BLICK op onderwijs, vertelt dat de organisatie eind vorig jaar een kwaliteitsverbeteringstraject is gestart. In december 2019 werd begonnen met het formuleren van een nieuw strategisch beleidsplan voor het hele bestuur. Daar moesten de nieuwe schoolplannen op aansluiten. Eveline: “We wilden graag voor 1 november 2020 klaar zijn, ook vanwege enkele herstelonderzoeken van de inspectie. Er stond dus wel wat tijdsdruk op.”

Kwaliteitsbewustzijn

Bij de keuze voor een bureau dat het maken van de schoolplannen zou begeleiden, was het creëren van draagvlak op de scholen doorslaggevend. “We wilden mensen die samen met de teams op de scholen zouden gaan werken. We hechten veel waarde aan het eigenaarschap en vakmanschap van onze leraren.”

Tijdens een eerste gesprek met B&T-adviseur Jeroen van Huizen in het voorjaar van 2020 kregen Eveline en de domeingroep onderwijs & kwaliteit van BLICK een goed overzicht van de mogelijkheden. Daarna ging het snel: “We waren onder de indruk, want de trajecten die Jeroen voorstelde, pasten goed bij het kwaliteitsbewustzijn binnen BLICK. Ze waren zorgvuldig en gericht op het maken van ‘levende’ plannen, die niet ergens in een lade zullen verdwijnen. En omdat we PO en VO binnen ons schoolbestuur hebben, wilden we daar graag één lijn in trekken. Ook dat kon.”

Drie menu’s

BLICK op onderwijs koos voor drie varianten op het Schoolplan in 1 dag, waarbij B&T gebruikmaakt van het Schoolplanspel en een poster waarop het plan wordt vastgelegd. Voor de start kon elke school aangeven waar precies behoefte aan was, vertelt Eveline: “Sommige van onze scholen hadden al een helder geformuleerde missie en visie, waar ze nog steeds achter stonden. Wat er zou passen bij welke school, verschilde dus sterk.”

B&T stelde drie menu’s samen waar de scholen uit konden kiezen. “Dat varieerde van een minimaal arrangement met begeleiding van het Schoolplan in 1 dag, tot aan een menu waarbij een tekstschrijver assisteerde bij het ontwikkelen van de missie en visie.”

Team aan zet

“Het klinkt misschien makkelijk, Schoolplan in 1 dag, maar dat is niet de reden waarom we voor die vorm gekozen hebben”, gaat Eveline verder. “Het sprak ons aan omdat de teams echt aan zet zijn. Zij gaan nadenken waar ze de komende vier jaar aan gaan werken.”

Ook het feit dat er een poster hoort bij Schoolplan in 1 dag, sprak Eveline en haar collega’s aan. “Die kunnen we in de scholen ophangen en daar kunnen we altijd naar verwijzen: dit zijn de dingen die we met elkaar hebben afgesproken. Dit zijn wij.”

De scholen volgden het traject Schoolplan in 1 dag in september of oktober. Voorafgaand aan de dag werd door elke school voor de zomervakantie een contextanalyse gemaakt, onder begeleiding van een van de vier betrokken adviseurs van B&T: Mark Ackermans, Hilde Plantinga, Loes Peterse en Jeroen van Huizen.

Tekenaar

De contextanalyse was de basis voor de Schoolplan in 1 dag-dagen. Tijdens een voorbereidend gesprek na de zomervakantie was ook al de tekenaar betrokken die bij Schoolplan in 1 dag hoort. BLICK op onderwijs koos ervoor om met Flatland te werken, omdat deze groep tekenaars ook al betrokken was bij het strategisch beleidsplan.

B&T stemde voor de start van de trajecten de werkwijze af met de tekenaars. Dat liep goed, aldus Eveline: “Maar ook op de dagen zelf liep de samenwerking gesmeerd, ondanks het feit dat de tekenaars er vaak niet live bij konden zijn vanwege corona. Er liep iemand met een webcam rond voor de input.”

Flexibiliteit

Gedurende de gehele samenwerking was de communicatie met B&T gemakkelijk, vertelt Eveline. “De lijnen met Jeroen waren kort. Als er op een school iets opvallends gebeurde in het traject, hoorde ik het meteen. We kregen steeds veel ruimte om aan te geven hoe wij als BLICK iets geregeld wilden hebben.”

Corona zorgde ervoor dat er gedurende het traject ‘best wel wat flexibiliteit’ nodig was: “Iedereen moest steeds zijn beste beentje voor zetten. Een aantal trajecten is volledig live geweest, andere waren deels live en deels digitaal, en weer andere digitaal maar met kleine groepjes mensen in lokalen bij elkaar. Elke keer werd er gekeken met de school naar wat er mogelijk was en hoe we dat het beste konden organiseren. B&T en Flatland hebben daarbij steeds het voortouw genomen, ze losten het allemaal samen op.”

Onderleggers

De posters waarop het strategisch beleid van BLICK en de ambities van de scholen staan, worden ondersteund door een onderlegger. Daarin wordt alles vastgelegd wat volgens de inspectie is vereist, zó opgeschreven dat het aansluit bij het kwaliteitskader van BLICK. De onderleggers werden zo veel mogelijk al voor de scholen ingevuld door Eveline, bijvoorbeeld als het gaat om wat de strategische ambities betekenen voor personeels- en organisatiebeleid. De scholen vullen deze teksten aan met hun eigen ambities. B&T ondersteunt BLICK op onderwijs op dit moment met het tegenlezen van deze onderleggers, waarmee de laatste onderdelen van de schoolplannen worden afgerond.

Toekomst

De komende tijd zal het bestuur van BLICK de scholen ondersteunen bij het levend houden van de schoolplannen. Eveline: “We zullen bij onze activiteiten steeds terugverwijzen naar de posters. En de schoolplannen worden natuurlijk uitgewerkt in jaarplannen. Het mooie daarbij is dat er hele concrete doelen zijn beschreven. Je kunt dus steeds terugkijken hoe ver je bent. Dat gaan we per kwartaal doen. En het schoolplan biedt ook de teams goede handvatten. Op de poster staat waar zij de komende vier jaar voor gaan. We gaan echt van ‘kwaliteit op orde’ naar ‘continu kwaliteit verbeteren’.”

Samenwerking

Eveline vond het prettig dat B&T bij het hele proces continu meedacht en waar nodig adviseerde. “Het verliep allemaal heel transparant. Jeroen hield mij steeds goed op de hoogte van wat er gebeurde op de scholen. Ook de contextanalyses die met B&T werden gemaakt, kreeg ik steeds in te zien. B&T lette er steeds op of we aan alle wettelijke eisen voldeden. Tegelijkertijd konden we als bestuur ons eigen stempel drukken. Het draaide allemaal om wat het beste bij ons paste. Ik krijg dan ook alleen maar positieve reacties van de scholen en de teams!”

Interesse in Schoolplan in 1 dag?

Neem contact op met Jeroen van Huizen, Mark Ackermans of Loes Peterse.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.