Samenwerking

3 van de 13 berichten

Van tweeluik naar driehoek in het schoolbestuur

 door  Jos van Elderen, Joost Janssen

GMR’s stellen zichzelf steeds vaker vragen over hun rol, hun interne organisatie en hun relatie met bestuur en raad van toezicht. Waar komt deze heroriëntatie vandaan?

Succesfactoren voor samenwerking tussen directeuren en staf

Bij veel onderwijsorganisaties lukt het staf en directie niet om effectief samen te werken. Wat zijn daarvan de oorzaken? En, belangrijker, wat kun je eraan doen? De oplossing ligt in het sturen via de lijn.

Samen spannend

De wereld verandert snel en samenwerken wordt steeds belangrijker. Soms lukt dat. Soms niet. Wat is er nodig voor succesvolle samenwerking? B&T lanceert een onderzoek en zoekt ervaringsdeskundigen.