Samenwerking

4 van de 14 berichten
door Jos van Elderen, Joost Janssen

Deze nieuwe B&T-paper laat zien dat effectief samenwerken niet vanzelfsprekend is. Kennis en toepassing van succesfactoren helpen om de kans van slagen te vergroten. Download de paper hier!

door Jos van Elderen, Joost Janssen

GMR’s stellen zichzelf steeds vaker vragen over hun rol, hun interne organisatie en hun relatie met bestuur en raad van toezicht. Waar komt deze heroriëntatie vandaan?

Bij veel onderwijsorganisaties lukt het staf en directie niet om effectief samen te werken. Wat zijn daarvan de oorzaken? En, belangrijker, wat kun je eraan doen? De oplossing ligt in het sturen via de lijn.

Samenwerking

De wereld verandert snel en samenwerken wordt steeds belangrijker. Soms lukt dat. Soms niet. Wat is er nodig voor succesvolle samenwerking? B&T lanceert een onderzoek en zoekt ervaringsdeskundigen.