‘Het heeft ons als school echt verder geholpen’

Deelnemers over de Leergang kwaliteitszorg VO

“Ik ben optimistisch dat kwaliteitszorg hierdoor een wezenlijker plek krijgt binnen onze organisatie.” En: “De begeleiders hebben niet alleen veel ervaring in de praktijk, maar ook veel kennis van de theorie en van het onderzoekskader van de inspectie.” Aan het woord zijn twee enthousiaste deelnemers aan de Leergang kwaliteitszorg VO van de B&T academie.

Reinoud Bakema is docent wiskunde en coördinator havo 2 en 3 op OSG Winkler Prins in Veendam. Hij had een heel duidelijke reden om deel te nemen aan de leergang kwaliteitszorg VO. “Bij ons vielen de resultaten van havo 2 en 3 tegen. Hoewel meerdere factoren daarbij een rol kunnen spelen, rees ook de vraag hoe we de kwaliteit zouden kunnen verbeteren. Vervolgens ben ik gaan googelen naar opleidingen op het gebied van kwaliteitszorg en kwam ik bij B&T uit. B&T heeft een goede naam, en ook de omvang van vier dagen sprak me aan.”

Verdieping

Mark de Kievit kreeg als rector op het Fioretti College in Lisse samen met een collega de stichtingsbrede portefeuille kwaliteitszorg toebedeeld. “Nou wisten we er wel iets van, maar we hadden al gauw behoefte aan meer verdieping. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een opleiding en toen kwam ik al snel bij B&T uit. Het programma van de leergang sprak ons meteen aan. Ook heb ik met de begeleiders contact gezocht en dat waren heel fijne gesprekken. Op die manier zijn we aangehaakt. Onze doelstelling was om een beter beeld te krijgen van de actuele stand van zaken op het terrein van kwaliteitszorg. We hebben wel een stichtingsbreed kwaliteitsbeleid, maar daar ligt een laagje stof op. We hoopten handvatten aangereikt te krijgen om daarmee aan de slag te gaan.”

Structureel

In de leergang draait het nadrukkelijk om de vraag: hoe kun je als (mede) verantwoordelijke voor de kwaliteitszorg de onderwijskwaliteit op jouw school daadwerkelijk beïnvloeden? Dat is volgens Bakema goed uit de verf gekomen. “Het gekke op scholen is dat er vaak pas wordt ingegrepen als er iets mis is. Terwijl, je moet juist meer aan de voorkant gaan zitten. Dat betekent dat je kwaliteitszorg moet inbedden in het jaarplan, bijvoorbeeld. En het moet structureel aan de orde komen in sectiegesprekken, voortgangsgesprekken en de professionalisering van collega’s. Samen met mijn collega met wie ik de leergang heb gevolgd zijn we hiermee bezig. De tools die ons zijn aangereikt helpen daarbij. Ja, ik ben echt wel optimistisch dat kwaliteitszorg hierdoor een wezenlijker plek krijgt binnen onze organisatie.”

Verbetervraag

Ook De Kievit is tot het besef gekomen dat kwaliteitszorg op het hoogste niveau aandacht verdient. “Het mooiste is als je kwaliteitszorg verankert in je uitgangspunten en in je schoolplannen, jaarplannen en beleidsplannen. Daarmee wordt het iets waarmee je in alle geledingen rekening houdt. Dus je stelt altijd de kwaliteitsvraag en daarbij hoort ook altijd de verbetervraag. Hebben we gedaan wat we beloofd hadden of hadden moeten doen, en hoe zouden we het beter kunnen doen? Kwaliteit moet ook heel nadrukkelijk niet iets zijn van een functionaris die daar in zijn eentje mee bezig is. Nee, iedereen moet zich met kwaliteit bezig houden. Zowel in beleid als in de uitvoering. Dat vond ik een mooi inzicht en daarin kunnen wij nu stappen maken.”

Sparren

Bakema en De Kievit zijn beiden enthousiast over de diverse samenstelling van de deelnemersgroep. “Het is sowieso heel waardevol om met andere deelnemers te kunnen sparren”, zegt Bakema. “Maar het mooie was ook dat er mensen meededen van heel verschillende pluimage. Docenten, rectoren, kwaliteitszorgmedewerkers. Zo krijg je een goed beeld van de diverse rollen en verantwoordelijkheden binnen het kwaliteitszorgsysteem.” De Kievit vult aan: “Soms is kwaliteitszorg belegd bij een afdelingsleider, soms bij een aparte medewerker. Het was leuk om te horen hoe die mensen vanuit hun rol naar kwaliteitszorg kijken. Dat heeft mij wel meer denkbeelden opgeleverd, ook over hoe wij het bij ons zouden kunnen organiseren.”

Kundige docenten

Ook over de begeleiding door B&T-adviseurs Caroline Offerhaus, Nienke Pol en Mark Ackermans zijn beide heren goed te spreken. “Ze hebben samen enorm veel ervaring in de praktijk, op allerlei scholen”, aldus De Kievit. “Daarnaast hebben ze veel kennis van de theorie en zijn ze goed op de hoogte van de actuele stand van zaken als het gaat om regelgeving vanuit de overheid.” Bakema: “Ja, de docenten zijn heel kundig. Ze vullen elkaar ook goed aan en geven elkaar de ruimte. Onze leergang viel midden in de coronatijd en vond daarom online plaats. Daar hebben de begeleiders heel goed op ingespeeld. Er zat veel afwisseling in en ook was er voldoende interactie.”

Uitwisseling

Desalniettemin vond Bakema het jammer dat hij de leergang niet live kon volgen. “Dan heb je toch meer ruimte voor uitwisseling, met andere deelnemers en met de begeleiders. Ook tijdens de lunchpauzes bijvoorbeeld, of als je tussendoor even een wandelingetje maakt. Dat maakt de leergang net wat rijker, denk ik. Gelukkig is er in het najaar een terugkomdag, dan kunnen we dat misschien nog een beetje inhalen.”

Focussen

De Kievit is juist blij met het online karakter. “Ja, ik vond dat heel prettig. Ik kon de bijeenkomsten vanuit huis volgen. Dat scheelde niet alleen reistijd, maar het zorgde er ook voor dat ik me heel goed kon focussen. Ik vond het een mooi voorbeeld van hoe zoiets online kan. De begeleiders deden dat heel goed, ook door gebruik te maken van middelen als Padlet en break-out rooms.” Hij heeft nog wel een tip. “Het zou mooi zijn om tussendoor een keer 1 op 1 contact met een van de docenten te hebben. Onder andere om te zien hoe je ervoor staat met je eigen leervraag. Ik denk dat dit enorm veel kan opleveren.”

Beter beslagen ten ijs

Tot slot, de hamvraag: vinden Bakema en De Kievit dat zij kwaliteitszorg dankzij de leergang beter in de vingers hebben gekregen? “Ik ben blij dat ik het heb gedaan”, begint De Kievit. “Ik kom beter beslagen ten ijs in onze organisatie en daarmee is mijn doelstelling in ieder geval deels bereikt. Ik ben in korte tijd veel te weten gekomen en maak dankbaar gebruik van alle goede lesmaterialen die zijn gedeeld. Mede omdat we het met zijn drieën hebben gedaan, heeft het ons als school echt verder geholpen. Het heeft ons de kennis opgeleverd die we nodig hebben. Nu moeten we het gaan omzetten in beleid, daar moeten we tijd voor vinden.”

Tweebenige voetballer

Ook Bakema krijgt met een positief gevoel terug op de leergang. “Ik heb echt wel een idee gekregen welke kant het uit moet en ook waar de uitdagingen liggen. Het is nu mede aan mij ervoor te zorgen dat dit vlot getrokken wordt. Mijn repertoire als medewerker met een verantwoordelijkheid voor kwaliteitszorg is rijker geworden. En dan krijg je ook zin om daar wat mee te doen. Misschien een rare vergelijking, maar als een rechtsbenige voetballer erachter komt dat ‘ie ook met links kan schieten, dan zal hij dat waarschijnlijk ook vaker doen. En dan levert dat ook wel wat moois op.” Lachend: “Je zou kunnen zeggen dat ik een tweebenige voetballer geworden ben.”

Geïnteresseerd

De B&T academie organiseert regelmatig leergangen kwaliteitszorg VO. Bekijk onze agenda voor het actuele aanbod. Er is overigens ook een leergang kwaliteitszorg PO en (V)SO.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.