Leergang Kwaliteitszorg met ambitie in het PO en (V)SO

Kennis- en kwaliteitsontwikkeling

Zicht en grip op onderwijskwaliteit is binnen veel stichtingen en op veel scholen een belangrijk aandachtspunt. Iedereen die zich bezighoudt met kwaliteitsontwikkeling in het onderwijs weet dat het verbeteren van kwaliteit niet afhangt van getallen maar van wat er gebeurt tussen mensen in de organisatie. Welke stappen zet je met elkaar? Hoe kun je daadwerkelijk de kwaliteit beïnvloeden? Hoe ontwikkel je met elkaar, vanuit visie en ambities, een systeem van kwaliteitszorg dat recht doet aan die visie? Dat in uitvoering aansluit bij de wettelijke kaders en de eigen ambities, en dat bijdraagt aan een op leren en verbeteren gerichte kwaliteitscultuur. Daarover gaat deze leergang, die bedoeld is voor iedereen die (mede)verantwoordelijk is voor kwaliteitszorg in het PO en (V)SO.

B&T organiseerde in het verleden met succes verschillende edities van de leergang Kwaliteitszorg primair en (voortgezet) speciaal onderwijs. Die leergang was gericht op schoolleiders en kwaliteitszorgmedewerkers (werkend op school- of bestuursniveau) in het PO en (V)SO. Het sinds augustus 2021 herziene toezichtkader van de onderwijsinspectie vraagt echter om nieuwe zienswijzen, kennis en vaardigheden. En om een nieuwe attitude om impactvol te zijn en blijven. De leergang Kwaliteitszorg met ambitie in het PO en (V)SO speelt hier gericht op in. Vanuit onze inhoudelijke kennis, de kracht van ontmoeting, het samen vergroten van inzicht en het met elkaar ontwikkelen.

Ben jij er klaar voor?

De meeste scholen en besturen voeren regelmatig kwaliteitsonderzoeken uit en hebben de relevante kengetallen in beeld. Ze beschikken over veel informatie die helpt sturing te geven aan kwaliteitszorg. Ook het duiden en interpreteren van die data is op veel plekken al best in orde. Geldt dat ook voor jou? Dan ben je klaar voor de volgende stap. 

Verantwoorden en ontwikkelen

Wie met meer afstand naar kwaliteitszorg kijkt, ziet dat er verschil is tussen kwaliteitszorg met het oog op controle en verantwoording en kwaliteitszorg die wordt ingericht om ontwikkeling te monitoren. Alleen al de taal in beide oriëntaties verschilt. In de leergang Kwaliteitszorg met ambitie in het PO en (V)SO gaan we in op de principes die komen kijken bij het inrichten van kwaliteitszorg vanuit de ‘controlekant’ en de ‘ontwikkelkant’. 

Voor wie?

De leergang Kwaliteitszorg met ambitie in het PO en (V)SO is bedoeld voor iedereen die (mede)verantwoordelijk is voor kwaliteitszorg. Steeds vaker is die verantwoordelijkheid in het onderwijs belegd bij specifiek daarvoor aangestelde medewerkers. Maar kwaliteitszorg kan ook een taak zijn van een leidinggevende of van een stafmedewerker met een breder takenpakket, of van de secretaris van het bestuur. Hoe het bij jullie ook is georganiseerd, als kwaliteitszorg tot jouw verantwoordelijkheden behoort, ben je van harte welkom om deel te nemen aan deze leergang!

Wat levert het op?

  • Je leert om de verschillende fasen in de ontwikkeling van kwaliteitszorg te onderscheiden en jouw school/organisatie daarin te positioneren.
  • Je leert voor jouw school relevante informatie ten aanzien van onderwijskwaliteit te definiëren, te interpreteren en te beoordelen. Vervolgens kies je gerichte, op jouw school afgestemde interventies. Tijdens de opvolging van deze handelingen vormt jullie visie op onderwijs het referentiepunt.
  • Je leert een actiegericht onderzoek uit te voeren, gericht op kennis- en kwaliteitsontwikkeling.
  • Je leert om te gaan met het verschil tussen verantwoorden en ontwikkelen in relatie tot kwaliteitszorg. En met het belang van dit verschil voor de wijze waarop je leiding geeft aan de kwaliteitszorg in de school.
  • Je verkrijgt inzicht in de verschillende rollen binnen de ontwikkeling en uitvoering van kwaliteitsbeleid en vanuit dit inzicht kun je anderen aansturen. Zodoende kun je effectief sturen op het verbeteren van de leerprestaties en ambities in de leercyclus.

Praktijk én theorie

De leergang Kwaliteitszorg met ambitie in het PO en (V)SO bestaat uit vier intensieve bijeenkomsten van een dag. Daarin besteden we niet alleen aandacht aan de theorie, maar geven we ook ruim baan aan de praktijk. We putten uit zowel de ruime praktijkervaring van de cursusleiding als praktijkcases die de deelnemers zelf inbrengen.

Waarom B&T?

B&T heeft jarenlange ervaring in de begeleiding van onderwijsorganisaties bij de inrichting van hun kwaliteitsmanagement. B&T doet dit vanuit een uitgesproken visie op kwaliteitszorg in het onderwijs. Daarover publiceerden wij het boek Kwaliteitszorg heeft een geest!?  en de opvolger De geest uit de fles, van bureaucratie naar bezieling. Ook publiceerden wij een whitepaper over bestuurlijke zorg voor kwaliteit in het primair onderwijs.

Herregistratie als schoolleider

De leergang Kwaliteitszorg met ambitie in het PO en (V)SO is voor schoolleiders door het Schoolleidersregister PO gecertificeerd als aanbod van ‘vooraf gewaardeerde activiteiten’. Elke vier jaar haal je voor je herregistratie 100 punten. Jouw actieve deelname aan deze leergang staat voor 65 punten. Het programma dekt inhoudelijk de professionaliseringsthema’s ‘Kwaliteitsmanagement’, ‘Visiegestuurd onderwijs’, ‘Onderzoeksmatig werken’ en ‘Transparantie en verantwoording’.   
Actuele informatie over herregistratie in het Schoolleidersregister PO vind je in dit artikel.

Praktisch

De leergang bestaat uit vier intensieve bijeenkomsten van een dag. De totale studiebelasting is 83 uur. De deelnamekosten zijn € 1.995,- per persoon (vrijgesteld van btw).

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met een van de docenten, Nienke Pol of Mark Ackermans. Bekijk onze opleidingskalender voor het actuele aanbod. Mocht je daarin de leergang niet kunnen terugvinden maar wel geïnteresseerd zijn in deelname, stuur dan een mail naar academie@vbent.org. Wij nemen dan contact met je op zodra er nieuwe opleidingsdata zijn gepland.