Nieuw: whitepaper ‘Intern toezicht op de onderwijskwaliteit in het VO’

Nu gratis te downloaden

De nieuwe B&T-whitepaper ‘Intern toezicht op de onderwijskwaliteit in het voortgezet onderwijs’ gaat over de rol van de raad van toezicht ten aanzien van onderwijskwaliteit. Wat is die rol precies en hoe kan de raad deze succesvol vervullen? En welke interventies heeft een intern toezichthouder als de kwaliteit tekortschiet?

De whitepaper speelt in op de toegenomen aandacht van raden van toezicht voor het thema onderwijskwaliteit. Eerder lag de focus van intern toezichthouders meestal op de financiën en bedrijfsvoering; het toezicht op de onderwijskwaliteit werd overgelaten aan de onderwijsinspectie. Dat is gelukkig aan het veranderen.

Bestuurlijke verantwoordelijkheid

De whitepaper haakt ook aan op de groter wordende aandacht voor de bestuurlijke rol in het zorgdragen voor goede onderwijskwaliteit, bijvoorbeeld in het nieuwe onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs. Dit is ook terug te zien in het project Leren verbeteren van het ministerie van OCW, waarvan B&T sinds 2016 het projectmanagement voert. Dit project richtte zich in eerste instantie alleen op de ondersteuning van (de afdelingen van) scholen met een tekortschietende onderwijskwaliteit. Sinds 2020 is daar de ondersteuning aan besturen bij gekomen. Tot slot is er ook sprake van een toenemende aandacht voor de rol van het bestuur, en het intern toezicht, bij incidenten, zoals de Maastrichtse examenperikelen.

Onderwijskwaliteit

De whitepaper begint met een korte verkenning van het begrip onderwijskwaliteit. Wat wordt daar onder verstaan en hoe kan de onderwijskwaliteit worden vastgesteld? Hoe houdt de inspectie toezicht? Welk onderzoeksproces en inhoudelijk kader hanteert zij bij de beoordeling van besturen en (afdelingen van) scholen? Daarbij leggen we een expliciete koppeling met gegevens uit ‘De Staat van het Onderwijs 2020’. En waar relevant worden afwijkende bepalingen voor het praktijkonderwijs benoemd. Vanuit de ervaringen met Leren verbeteren en andere verbeter- en kwaliteitsbegeleidingstrajecten in het voortgezet onderwijs gaan de auteurs daarna in op wat er wel en niet toe doet bij de beïnvloeding van onderwijskwaliteit.

Rol raad van toezicht

Vervolgens wordt uitgebreid aandacht besteed aan de rol van de raad van toezicht ten aanzien van onderwijskwaliteit. Waarom is intern toezicht op onderwijskwaliteit van belang? Hoe doet de raad van toezicht dat? Daarop aansluitend: welke interventies heeft de raad van toezicht bij tekortschietende onderwijskwaliteit? En tot slot, welke informatie en kwaliteiten heeft de raad nodig om zijn taak goed te kunnen uitoefenen?

Meer weten?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.