Qschool (V)SO+ breidt uit met nieuwe mogelijkheden voor VSO Arbeid

Met Qschool doen álle leerlingen mee aan tevredenheidsonderzoek

Met Qschool (V)SO+ brengt u de tevredenheid van ZML-leerlingen in kaart over het onderwijs, de sfeer op school én hun sociale veiligheid. Qschool voegt nu nieuwe mogelijkheden aan deze module toe, waardoor VSO-leerlingen met uitstroomprofiel Arbeid ook vragen over stages, uitstroom en sociale/werknemersvaardigheden kunnen beantwoorden. ‘Het onderzoek sluit nu beter aan bij de lesactiviteiten en de onderwijsrealiteit van leerlingen in het VSO.’

Qschool is een flexibel instrument voor tevredenheidsonderzoek in alle sectoren van het funderend onderwijs. Met Qschool kunt u onbeperkt onderzoek doen onder leerlingen, ouders, medewerkers, management of andere betrokkenen bij de school, met op maat gemaakte vragenlijsten. Ook voldoet u met Qschool eenvoudig aan de jaarlijkse monitoringsverplichting van de Wet sociale veiligheid.

ZML-leerlingen

Het is belangrijk dat álle leerlingen deelnemen aan tevredenheidsonderzoeken in het onderwijs. Voor sommige doelgroepen zijn reguliere vragenlijsten echter moeilijk te begrijpen. Qschool kent daarom verschillende uitbreidingsmodules. Qschool (V)SO+ werd speciaal ontwikkeld voor ZML-leerlingen in het (V)SO. Deze leerlingen hebben moeite om reguliere vragenlijsten in te vullen, bijvoorbeeld omdat hun tekstbegrip of abstractievermogen tekortschiet.

Smileys en spraakondersteuning

Marlou Visser ontwikkelde de module, die vanaf najaar 2017 in gebruik is: “Qschool (V)SO+ is een unieke manier om leerlingen in het speciaal onderwijs naar hun beleving te vragen. We hebben een verkorte vragenlijst met achttien vragen gemaakt met maar één vraag op een pagina, in een prikkelarme omgeving. Een school kan pictogrammen en spraakondersteuning inzetten om leerlingen te begeleiden bij het invullen van het onderzoek. In plaats van bolletjes die je moet aanklikken bij stellingen, heeft deze module bijvoorbeeld smileys.’’

Varianten

“Scholen kunnen met Qschool (V)SO+ voldoen aan hun wettelijke monitoringsverplichting, maar het is natuurlijk ook gewoon fijn dat ZML-leerlingen vanaf een ontwikkelingsleeftijd van vier of vijf jaar nu mee kunnen doen”, vertelt Visser. Ze merkt dat scholen enthousiast zijn over de verschillende varianten die worden aangeboden: “Hierdoor kun je op leerlingniveau differentiëren in de manier waarop de vragenlijsten aan leerlingen worden aangeboden. De resultaten kun je daarna per groep weer bij elkaar brengen.”

Leerroute arbeid

Leerlingen uit de VSO-leerroute Arbeid kunnen vanaf dit najaar apart worden bevraagd binnen Qschool (V)SO+. “We hoorden van scholen dat zij bepaalde onderdelen misten in de vragenlijsten”, zegt Visser. “Leerlingen uit de VSO-leerroute Arbeid werden tot op heden bevraagd met vragenlijsten die zijn gebaseerd op Vensters PO, en dat gaat nu eenmaal meer over de basisschool. We hebben een nieuwe vragenlijst gemaakt gebaseerd op Vensters VO, die meer gericht is op de middelbare school. We hebben nu bijvoorbeeld ook vragen over stages, want dat is een belangrijk onderdeel van deze leerroute.”

Er zijn ook vragen over uitstroom en sociale/werknemersvaardigheden toegevoegd. “Het onderzoek past nu beter bij de leergebiedoverstijgende kerndoelen voor het VSO.”

Eén druk op de knop

Klanten die een licentie hebben voor de module Qschool VSO+, krijgen de nieuwe add-on voor VSO-leerlingen met het uitstroomprofiel Arbeid gratis, vertelt Visser. “Natuurlijk kunnen we hierop een toelichting geven, want scholen moeten wel weten waarom ze kunnen kiezen voor een andere lijst met vragen en wat het effect is als ze die gaan gebruiken.”

Visser benadrukt dat het klaarzetten van een onderzoek recent vereenvoudigd is. “Scholen vonden dat soms ingewikkeld. We hebben het gebruikersgemak verhoogd en nu kan elke school met een druk op de knop een onderzoek starten. Daarnaast hebben we de varianten van de vragenlijst ingedeeld naar leerroutes en uitstroomprofielen, naast de reeds gehanteerde ontwikkelingsleeftijden. Het organiseren van onderzoeken wordt op deze manier verder vergemakkelijkt.”

Anoniem

Alle antwoorden binnen Qschool, en dus ook binnen Qschool (V)SO+, worden anoniem verwerkt. “Daar hechten we veel waarde aan”, benadrukt Visser. “Het onderzoek wordt dus geen onderdeel van een individueel leerlingdossier. We filteren de resultaten achteraf vanaf tien leerlingen en dat doen we expres. Ten eerste omdat dat de kwaliteit van het onderzoek ten goede komt. Als een respondent weet dat hij herkenbaar is in een onderzoek, zal hij namelijk eerder sociaal-wenselijke antwoorden geven. Ten tweede omdat ik het ethisch niet verantwoord vind als je zegt dat een onderzoek anoniem is terwijl dat niet zo is. De privacy van leerlingen is voor ons heel belangrijk, en zeker die van kwetsbare leerlingen in het speciaal onderwijs.”

Meer weten?

Op deze pagina vindt u meer informatie over Qschool (V)SO+. U kunt ook altijd contact opnemen met een van onze adviseurs of procesmanagers.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.