Krimp

5 van de 5 berichten

Etty Hillesum past ondersteuningsstructuur voor leerlingen aan

Niet alleen samenwerkingsverbanden, maar ook individuele schoolbesturen nemen hun verantwoordelijkheid bij het realiseren van passend onderwijs. Het Etty Hillesum Lyceum hield de interne ondersteuningsstructuur tegen het licht, met hulp van B&T.

Schoolbesturen De Basis en Primus samen verder in holding

Veel schoolbesturen fuseren om de gevolgen van krimp het hoofd te bieden. Dat was ook de insteek van Onderwijsgroep Primus en Scholennetwerk De Basis in Friesland. De uitkomst is een holding. “Deze oplossing biedt veel voordelen.”

Samen verder door lef en vertrouwen

 door  Claudia Smit

Bijna is het zover: de besturen voor primair onderwijs PRIMO-Opsterland en Comperio in Friesland gaan fuseren. Deze zomer ontvingen ze het fiat van de Fusietoetscommissie. En dat was vooraf allerminst een gelopen race.

Vrijwillig fuseren

 door  Claudia Smit

Stedum, Wirdum, Garrelsweer… Kleine dorpen in de Noord-Groningse gemeente Loppersum. Aan de rand van het land. Waar de bevolkingskrimp hard toeslaat. Twee besturen sloegen de handen ineen en twee vrijwillige scholenfusies naderen hun voltooiing.

Regionale mobiliteit: een antwoord op krimp

 door  Claudia Smit

Vrijwel heel Nederland krijgt de komende jaren te maken met bevolkingskrimp. Voor het onderwijs betekent dat in de eerste plaats: dalende leerlingenaantallen. Met gevolgen voor de bekostiging en werkgelegenheid. Samenwerking en personeelsmobiliteit kunnen wellicht een antwoord bieden.