Bestuurlijke zorg voor kwaliteit in het voortgezet onderwijs

Perspectief op een levendig systeem voor bestuurlijke kwaliteitszorg

Kwaliteit van onderwijs staat volop in de belangstelling. Terecht, want scholen zijn enorm belangrijk voor de samenleving. Opvallend is de groter wordende rol van schoolbesturen: zij worden steeds nadrukkelijker aangesproken op onderwijskwaliteit. Deze whitepaper gaat in op de vraag hoe zij de verantwoordelijkheid om de onderwijskwaliteit bewuster aan te sturen het beste kunnen invullen.

In 2021 heeft de onderwijsinspectie haar onderzoekskader herzien. Eén van de wijzigingen is dat voor de rol van besturen op het gebied van kwaliteitszorg nu een eigen kwaliteitsgebied met specifieke standaarden is opgesteld: Besturing, kwaliteitszorg en ambitie (BKA). Dat maakt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit nog duidelijker dan voorheen.

Sturen versus besturen

Het onderzoekskader maakt onderscheid tussen de manier waarop schooldirecties en schoolbesturen systematisch aan onderwijskwaliteit werken. Voor directies gaat het om sturen op kwaliteit en ambities en voor schoolbesturen gaat het om besturen. In de whitepaper ligt de focus op de bestuurlijke rol en daarmee op de standaarden in het kwaliteitsgebied Besturing, kwaliteitszorg en ambitie. Die drie standaarden werken we nader uit en we benoemen een aantal uitdagingen voor bestuurders ten aanzien van onderwijskwaliteit.

Vitaal systeem

Het feit dat het onderzoekskader schoolbestuurders nu heel nadrukkelijk aanspreekt op hun verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit, roept de vraag op welke instrumenten een bestuur kan inzetten om haar rol te nemen en de goede dingen te doen? De whitepaper biedt een perspectief op goed bestuurlijk handelen op het terrein van kwaliteitszorg in de vorm van een denkkader. Dit kader werken we verder uit in een vitaal systeem met alle elementen voor bestuurlijke kwaliteitszorg.

Fasering voor maatwerk

Op basis van dit model kan elk bestuur een eigen systematiek ontwerpen. Dat is altijd maatwerk omdat het moet passen bij de specifieke eigen context en organisatie. Een universeel systeem dat voor elk bestuur geschikt is, bestaat niet. Wel is er een globale fasering die elk schoolbestuur kan doorlopen om een systematiek op maat te ontwerpen. Die begint met het formuleren van ambities: waar moet het systeem aan bijdragen? De tweede fase richt zich op het daadwerkelijke ontwerp van het nieuwe systeem en bestaat deels uit onderzoeken en deels uit ontwerpen. De derde en laatste fase staat in het teken van evaluatie en implementatie. Want voordat je het nieuwe systeem inzet, is het van belang om na te gaan of je er de beoogde doelen mee bereikt.

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden? Download de whitepaper Bestuurlijke zorg voor kwaliteit in het voortgezet onderwijs via onderstaande button. Heb je vragen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Er is ook een whitepaper over bestuurlijke zorg voor kwaliteit in het primair onderwijs.

Opmerking: deze whitepaper is oorspronkelijk gepubliceerd in september 2022. In november hebben we deze uitgave op een aantal punten geactualiseerd naar aanleiding van een aanscherping van het onderzoekskader van de onderwijsinspectie.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.