Verdiepende leergang Kwaliteit en ambitie in het VO

De vier competenties van kwaliteitsmedewerkers

B&T verzorgt al jaren met succes de basisleergang Kwaliteitszorg in het VO. Vanuit de principes van die leergang en mede op verzoek van oud-deelnemers hebben we nu de verdiepende leergang Kwaliteit en ambitie in het VO ontwikkeld. Wil jij een volgende stap zetten in de ontwikkeling en uitvoering van het kwaliteitsbeleid binnen jouw organisatie? Dan is deze leergang echt iets voor jou.

In de basisleergang draait het om de cyclische aanpak van kwaliteitszorg. Startend bij de visie, ambities en doelen bespreken we de uitvoeringspraktijk en kwaliteitscultuur, om vervolgens uit te komen bij verantwoording, evaluatie en dialoog.

In deze verdiepende leergang staan de vier competenties van kwaliteitsmedewerkers centraal: onderzoeken, ondersteunen, verbinden en adviseren. Rode draad is de vraag: hoe neem ik vanuit míjn rol en positie anderen mee in het kwaliteitsdenken?

Voor wie?

De verdiepende leergang is gericht op bovenschools (beleids)medewerkers, kwaliteitsmedewerkers in de school, leidinggevenden met kwaliteitszorg in hun portefeuille en docenten van kwaliteitsteams. Juist de mix van achtergronden maakt de leergang zo inspirerend.

Voorwaarde voor deelname is dat je de basisleergang Kwaliteitszorg in het VO van B&T hebt afgerond. Heb jij dat (nog) niet gedaan, maar denk je dat deze leergang goed aansluit bij competenties die je ergens anders hebt opgedaan? Neem dan contact op met één van de docenten voor een intakegesprek.

Wat kun je verwachten?

In de leergang Kwaliteit en ambitie in het VO bouwen we voort op de inzichten en vraagstukken uit de basisleergang. In vier bijeenkomsten verdiepen en verrijken we jouw opgebouwde expertise. We concentreren op ons vier essentiële competenties die je nodig hebt als verantwoordelijke voor kwaliteitszorg:

  1. Onderzoeken. Hoe kan analyse en duiding bijdragen aan het inzetten van passende interventies? Of aan het realiseren van ambities? Onderzoek is jouw instrument. Hoe neem je anderen daarbij mee?
  2. Ondersteunen. Wat is jouw impact? Van beleid tot uitvoering, van ruimte creëren tot positie kiezen. Hoe draag je zorg voor de cyclische processen waarvan de voortgang meetbaar en merkbaar is?
  3. Verbinden. Jij bent verleider, verbinder, bruggenbouwer, spin in het web en conceptdrager in een organisatie waar iedereen (als het goed is!) met kwaliteit bezig is. Taal en handelen zijn je instrumenten om kwaliteitsbewustzijn te versterken.
  4. Adviseren. Hierin draait het om raad geven en koers houden. Wat is jouw rol daarin en wie/wat bepaalt je speelruimte? Wat zet je in om het perspectief op kwaliteit te blijven verrijken en verruimen?

Werkwijze

De verdiepende leergang Kwaliteit en ambitie in het VO bestaat uit vier intensieve bijeenkomsten van een dag. Met behulp van de denkmodellen uit de basisleergang verbreden en verdiepen we eerder verworven inzichten. We maken daarbij gebruik van literatuur en onderzoek, casuïstiek (van jullie en van ons) en werk-/gespreksopdrachten. Ook is er ruimte voor minicolleges en gastdocenten.

Waarom B&T?

B&T begeleidt al jarenlang onderwijsorganisaties bij de inrichting van hun kwaliteitsmanagement. Wij doen dit vanuit een uitgesproken visie op kwaliteitszorg in het onderwijs. Daarover schreven wij het boek Kwaliteitszorg heeft een geest!? en de opvolger De geest uit de fles, van bureaucratie naar bezieling. Ook publiceerden wij een whitepaper over bestuurlijke zorg voor kwaliteit in het voortgezet onderwijs.

Praktisch

De leergang bestaat uit vier intensieve bijeenkomsten van een dag. De deelnamekosten zijn € 2.950,- per persoon (vrijgesteld van btw).

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met een van de docenten, Caroline Offerhaus of Mark Ackermans. Bekijk onze opleidingskalender voor het actuele aanbod. Mocht je daarin de leergang niet kunnen terugvinden maar wel geïnteresseerd zijn in deelname, stuur dan een mail naar academie@vbent.org. Wij nemen dan contact met je op zodra er nieuwe opleidingsdata zijn gepland.