Bestuurlijke kwaliteitszorg

Actief sturen op kwaliteit

Onderwijsbestuurders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs binnen hun organisatie. Dit was altijd al zo, maar met de introductie van het bestuursgerichte toezicht in het onderzoekskader van de inspectie in 2017 werd de rol van onderwijsbesturen expliciet bij het externe toezicht betrokken. In het bijgestelde onderzoekskader dat de inspectie vanaf augustus 2021 hanteert, is deze verantwoordelijkheid nog verder aangescherpt.

Steeds meer besturen ontwikkelen daarom eigen systemen voor kwaliteitszorg. Bestuurders zijn actiever gaan sturen op kwaliteit en beschouwen dat steeds meer als een verantwoordelijkheid die zij delen met schoolleiders. Dat vraagt ook meer van de relatie en samenwerking van bestuurders en schoolleiders.

Wat doen wij?

B&T begeleidt onderwijsbesturen bij deze ontwikkeling door mee te denken over een passend (her)ontwerp van jouw systematiek van kwaliteitszorg. Wij denken mee over een bestuurlijk kwaliteitszorgsysteem dat past bij de eigenheid, ambitie en strategie van jouw organisatie. Een systeem dat zicht, grip en de juiste informatie biedt én je in staat stelt te sturen op onderwijskwaliteit binnen je organisatie.

Kwaliteitscultuur en -dialoog

De (door)ontwikkeling van het kwaliteitszorgsysteem kun je niet los zien van de (door)ontwikkeling van de kwaliteitscultuur. Systeem en cultuur gaan hand in hand: het systeem draagt bij aan én wordt versterkt door de kwaliteitscultuur. Een systeem heeft bovendien pas echt betekenis als het recht doet aan de werkelijkheid in scholen en aan de realiteit binnen het bestuur, en dus voor zowel de scholen als het bestuur waardevolle informatie oplevert. Schoolleiders hebben daarom een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het bovenschoolse systeem.

Spannend en persoonlijk

Bestuurlijke kwaliteitszorg gaat uiteindelijk over besturen. Kwaliteitscultuur is niet los te zien van HRM en daarmee ook sterk verbonden met werkgeverschap. Dit betekent dat bestuurlijke kwaliteitszorg niet (primair) over instrumenten of systemen gaat, maar over de essentie van hoe je je organisatie bestuurt. Dit maakt het een spannend en voor bestuurders ook persoonlijk thema.

Effectief samenspel

In onze begeleiding starten we bij de essentie en de expliciete of gewenste besturingsfilosofie. We werken met jou aan inzichten in jouw eigen essentie van besturen en de implicaties daarvan voor besturingsfilosofie en kwaliteitszorg. We maken zaken hierbij minder ingewikkeld en (her)ontwerpen een aanpak en systeem zodat deze passen bij ieders rol. Op deze manier begeleiden we je bij het organiseren en faciliteren van een effectief samenspel tussen bestuurders en schoolleiders. Om zo een stevig fundament te leggen, waarop je zelf duurzaam verder kunt bouwen aan onderwijsontwikkeling.

Wil je meer weten?

Leren verbeteren, het ondersteuningsprogramma in het voortgezet onderwijs dat B&T uitvoert in opdracht van het ministerie van OCW, publiceerde de brochure Bestuurders in beweging. Het is een verkenning naar de veranderende rol van bestuurders van onder- en bovengemiddeld presterende scholen. Klik hier voor een gratis download. Leren verbeteren maakte ook een podcast over het nieuwe onderzoekskader van de inspectie dat in augustus 2021 van kracht werd. Inspecteur Anja Knuver legt hierin onder meer uit hoe de inspectie voortbouwt op het bestuursgerichte toezicht dat in 2017 werd geïntroduceerd.

Sectorbrede projecten

B&T verzorgt diverse sectorbrede projecten op het terrein van bestuurlijke kwaliteitszorg. Dit zijn twee voorbeelden:

Gerelateerd nieuws

Bestuurlijke zorg voor kwaliteit in het primair onderwijs

Bestuurders in beweging

Podcastserie project Leren Verbeteren

Martine Fuite
senior adviseur en operationeel directeur

Pieter Duits
senior adviseur en directeur organisatieadvies