Onderwijskwaliteit

Bestuurlijke kwaliteitszorg

Onderwijsbestuurders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs binnen hun organisatie. Dit was uiteraard altijd al zo, maar met de introductie van het bestuursgerichte toezicht in het onderzoekskader van de onderwijsinspectie in 2017 werd de rol van onderwijsbesturen ook expliciet in het externe toezicht betrokken. In het bijgestelde onderzoekskader dat de inspectie vanaf augustus 2021 hanteert, is deze verantwoordelijkheid nog scherper benadrukt.

Onder invloed hiervan ontwikkelen steeds meer besturen eigen systemen voor kwaliteitszorg waarmee zij deze verantwoordelijkheid naar volle overtuiging kunnen invullen. Bestuurders zijn actiever gaan sturen op kwaliteit en zijn dat in toenemende mate als een verantwoordelijkheid gaan beschouwen die zij delen met schoolleiders. Dat vraagt ook meer van de relatie en samenwerking tussen bestuurders en schoolleiders.

Onze dienstverlening en expertise

B&T begeleidt onderwijsbesturen bij deze ontwikkeling door mee te denken over een passend (her)ontwerp van uw systematiek van kwaliteitszorg. Wij denken met u mee over een bestuurlijk kwaliteitszorgsysteem dat past bij de eigenheid, ambitie en strategie van uw organisatie. Een systeem dat zicht en grip biedt, dat u de juiste informatie biedt én u in staat stelt te sturen op onderwijskwaliteit binnen uw organisatie.  

Kwaliteitscultuur en -dialoog

De (door)ontwikkeling van het kwaliteitszorgsysteem is niet los te zien van de (door)ontwikkeling van de kwaliteitscultuur. Systeem en cultuur gaan hand in hand: het systeem draagt bij aan én wordt versterkt door de kwaliteitscultuur. Een systeem heeft bovendien pas echte betekenis als het recht doet aan de werkelijkheid in scholen en aan de realiteit binnen het bestuur, en dus voor zowel de scholen als het bestuur waardevolle informatie oplevert. Schoolleiders hebben daarom een belangrijke rol in de ontwikkeling van het bovenschoolse systeem.

Besturen

Bestuurlijke kwaliteitszorg gaat uiteindelijk over besturen. Kwaliteitscultuur is niet los te zien van HRM en daarmee ook sterk verbonden aan werkgeverschap. Dit betekent dat bestuurlijke kwaliteitszorg niet (primair) over instrumenten of systemen gaat, maar over de essentie van hoe je je organisatie bestuurt. Dit maakt het een spannend en voor bestuurders ook persoonlijk thema.

Effectief samenspel

In onze begeleiding starten we bij de essentie en de expliciete of gewenste besturingsfilosofie. We werken met u aan inzichten over uw eigen essentie van besturen en de implicaties daarvan voor besturingsfilosofie en kwaliteitszorg. We maken zaken hierbij minder ingewikkeld en (her)ontwerpen een aanpak en systeem zodat deze passen bij ieders rol. Op deze manier ondersteunen we u bij het organiseren en faciliteren van een effectief samenspel tussen bestuurders en schoolleiders. Om zo een stevig fundament te leggen waarop u duurzaam zelf verder kunt bouwen aan onderwijsontwikkeling.

Verder lezen en luisteren

Vanuit Leren verbeteren, het ondersteuningsprogramma in het voortgezet onderwijs dat B&T uitvoert in opdracht van het ministerie van OCW, publiceerden wij de brochure Bestuurders in beweging. Een verkenning naar de veranderende rol van bestuurders van onder- en bovengemiddeld presterende scholen. Klik hier voor een gratis download. Leren verbeteren maakte ook een podcast over het per augustus 2021 van kracht geworden nieuwe onderzoekskader van de onderwijsinspectie. Inspecteur Anja Knuver legt hierin onder meer uit hoe de inspectie hiermee voortbouwt op het bestuursgerichte toezicht dat in 2017 werd geïntroduceerd.

Sectorbrede projecten

B&T verzorgt ook diverse sectorbrede projecten op het terrein van bestuurlijke kwaliteitszorg. Hieronder vindt u twee voorbeelden.

Gerelateerd nieuws

Whitepaper

Bestuurlijke zorg voor kwaliteit in het PO

Brochure

Bestuurders in beweging

Podcast

Klaar voor een nieuw onderzoeks­kader